Zrobisz test , nie ma izolacji po podróży do UK. Test to Release.

Zrobisz test , nie ma izolacji po podróży do UK. Test to Release.

 

Jeśli chcesz nie przechodzić kwarantanny po podróży z wakacji do UK  możesz zdecydować się na wykonanie testu na koronawirusa w ramach programu Test to Release. Jeśli wynik testu będzie negatywny, będziesz w stanie zakończyć swoją samoizolację.

Praca, która kwalifikuje się do zwolnienia z podróży

Niektóre osoby nie muszą wypełniać formularza lokalizatora pasażerów ani izolować się po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ze względu na wykonywaną pracę.

Praca, która kwalifikuje się do zwolnienia z kwarantanny: 

Kierowcy autobusów i autokarów
Kierowcy pojazdów służb publicznych i inni pracownicy posiadaczy licencji wspólnotowej w zakresie międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem.

Będziesz musiał wypełnić formularz lokalizatora pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii, Nie będziesz musiał się izolować. Musisz wykazać, że podróż jest częścią Twojej pracy, na przykład list od pracodawcy, list przewozowy lub licencja operatora.

Dyrektorzy biznesowi
Dyrektorzy wyższego szczebla są zwolnieni tylko wtedy, gdy działalność biznesowa wymaga ich fizycznej obecności i nie może być wykonywana zdalnie.

Pismo musi być napisane na papierze firmowym firmy podpisującego członka zarządu i zawierać następujące informacje:pełna nazwa kadry kierowniczej wyższego szczebla podlegającej zwolnieniu. Data urodzenia-numer paszportu –Adres w Wielkiej Brytanii,

Kierowcy pojazdów ciężarowych
Kierowcy pojazdów ciężarowych i inni pracownicy posiadaczy wspólnotowej licencji do międzynarodowego przewozu rzeczy. Przed podróżą do Wielkiej Brytanii musisz wypełnić formularz lokalizatora pasażerów. Nie będziesz musiał się izolować. Musisz wykazać, że podróż jest częścią Twojej pracy, na przykład list od pracodawcy, list przewozowy lub licencja operatora.

Osoby przybywające na umówione wcześniej leczenie podczas otrzymywania takiego leczenia w Wielkiej Brytanii.

Musisz wypełnić formularz lokalizatora pasażerów przed podróżą do Wielkiej Brytanii.Będziesz mógł podróżować do i ze swojego lekarza oraz miejsca, w którym przebywasz w Wielkiej Brytanii. W przeciwnym razie będziesz musiał się izolować.

Powinieneś pokazać list lub zaświadczenie S2 od swojego lekarza wyjaśniające twoje leczenie.

Opieka zdrowotna oznacza wszystkie formy opieki zdrowotnej, w tym zdrowie psychiczne i fizyczne. Istnieją również wyjątki dla dawców żywych i osób towarzyszących, na przykład opiekuna lub dziecka.

Jeśli przyprowadzasz opiekuna lub osobę towarzyszącą do Wielkiej Brytanii, powinni oni okazać list od swojego opiekuna lub pracodawcy potwierdzający, że zapewniają opiekę, aby nie musieli się izolować.

Inspektorzy zapewnienia jakości leków stosowanych u ludzi i leków weterynaryjnych.

Osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, ale pracujące w innym kraju i podróżujące między Wielką Brytanią a krajem pracy przynajmniej raz w tygodniu.

List powinien zawierać:

Twoje imię
Twoja data urodzenia
Twój pracodawca w Wielkiej Brytanii
Twoja data rozpoczęcia
adres farmy, na której będziesz mieszkać
dane kontaktowe Twojego pracodawcy i / lub gospodarstwa
Jeśli jesteś spoza UE
Jeśli podróżujesz jako sezonowy pracownik rolny w ramach sezonowego pilota rolnego, powinieneś jak zwykle przedstawić swoją wizę na granicy.

Sezonowi pracownicy drobiu
Sezonowi pracownicy drobiarscy, którzy mają ofertę zatrudnienia do pracy sezonowej przy wykonywaniu określonych czynności związanych z przetwórstwem drobiu w określonym gospodarstwie lub miejscu przetwórstwa.

Samoizolacja w dniu przyjazdu
Przed podróżą do Anglii należy zorganizować zakwaterowanie, w którym można się odizolować.

Aby skorzystać ze zwolnienia, będziesz musiał pozostać pod adresem podanym w formularzu lokalizacyjnym pasażera, gdy nie jesteś w pracy ani nie podróżujesz do lub z pracy. Podczas pracy na określonej farmie oznacza to, że musisz pozostać w mieszkaniu na miejscu. Jeśli pracujesz w miejscu przetwarzania, oznacza to, że musisz pozostać w oddzielnym mieszkaniu określonym w formularzu. Twój pracodawca powinien zapewnić odpowiednie zakwaterowanie i transport, które ograniczą ryzyko transmisji COVID. Powinieneś podróżować, mieszkać, pracować i izolować się w tej samej grupie osób nie większej niż 6 osób. Twój pracodawca powinien prosić Cię o pracę na tym samym stanowisku i miejscu tylko przez pierwsze 10 dni.

Jeśli jesteś z UE

Po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii powinieneś okazać list lub e-mail od swojego pracodawcy, potwierdzający, że jesteś pracownikiem z UE i będziesz zatrudniony jako sezonowy drobiarski. List powinien zawierać:

Twoje imię – Twoja data urodzenia – Twój numer telefonu
Twój pracodawca w Anglii – Twoja data rozpoczęcia
adres wskazanej farmy lub miejsca zakwaterowania w miejscu przetwarzania, w którym będziesz mieszkać
dane kontaktowe Twojego pracodawcy i wskazanego gospodarstwa lub miejsca przetwarzania
data zakończenia i data wyjazdu z Anglii (data końcowa musi przypadać przed 31 grudnia 2020 r.)
Jeśli jesteś spoza UE

Jeśli podróżujesz jako sezonowy pracownik drobiowy, powinieneś jak zwykle okazać swoją wizę na granicy.

Zarejestrowani pracownicy służby zdrowia lub opieki
Zwolnienie z obowiązku izolowania się zarejestrowanych pracowników służby zdrowia lub służby zdrowia zostało zniesione w piątek 31 lipca 2020 r.

Jeśli należysz do tej grupy i przybyłeś do Anglii 31 lipca lub później, będziesz musiał się odizolować, jeśli odwiedziłeś lub zrobiłeś przystanek tranzytowy w kraju lub terytorium, które nie znajduje się na liście korytarzy podróży w ciągu 10 dni przed przyjazd.

Jeśli należysz do tej grupy i przybyłeś do Anglii przed 31 lipca, nie będziesz musiał się izolować, jeśli będziesz musiał pracować w ciągu 10 dni od przyjazdu. Przeczytaj zasady dotyczące tego, kiedy musisz się izolować i na jak długo.

Regularna praca w Wielkiej Brytanii, mieszkanie za granicą
Dotyczy:

Osoby, które mieszkają poza Wielką Brytanią, ale pracują w Wielkiej Brytanii i podróżują między swoim krajem zamieszkania a Wielką Brytanią przynajmniej raz w tygodniu.

Przed podróżą do Wielkiej Brytanii musisz wypełnić formularz lokalizatora pasażerów.

Nie musisz się izolować, jeśli przebywasz w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej. Jeśli przebywasz w Szkocji, musisz się odizolować.

Musisz udowodnić, że mieszkasz w jednym kraju, ale pracujesz w drugim, a także być w stanie wykazać, że podróżujesz między tymi dwoma krajami przynajmniej raz w tygodniu, na przykład bilet okresowy.

Sezonowi pracownicy rolni, którzy mają ofertę zatrudnienia przy pracach sezonowych przy wykonywaniu określonych czynności w ogrodnictwie jadalnym na wskazanym gospodarstwie.

Przed podróżą do Wielkiej Brytanii musisz wypełnić formularz lokalizatora pasażerów, a następnie natychmiast udać się na farmę, na której pracujesz.

Możesz rozpocząć pracę od razu, ale musisz odizolować się na farmie przez 10 dni. Będziesz wtedy musiał postępować zgodnie z radami dla sezonowych pracowników rolnych przybywających do Anglii do pracy na farmach.

Jeśli jesteś z UE
Po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii powinieneś okazać list lub e-mail od swojego pracodawcy potwierdzający, że jesteś pracownikiem UE i będziesz zatrudniony

Jeśli Twój pracodawca wydał Ci dokument tożsamości ze zdjęciem, powinieneś zabrać go ze sobą do Wielkiej Brytanii.

Specjaliści techniczni – infrastruktura energetyczna

Specjaliści techniczni – infrastruktura kosmiczna
Produkcja telewizyjna

Transport ludzkich komórek lub krwi

Osoby przyjeżdżające do Anglii w celu pracy przy produkcjach reklamowych jako:

dyrektor
aktor
reżyser zdjęć

Jeśli przebywasz w Anglii, możesz opuścić miejsce samoizolacji tylko po to, aby udać się do miejsca produkcji i wrócić do miejsca samoizolacji. 

Należy okazać pismo od firmy  odpowiedzialnej za prace, które zawiera następujące informacje:

Piloci samolotów i załoga

Sieć i usługi nadawcze BBC
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa granic – urzędnicy i kontrahenci z Wielkiej Brytanii

Misje dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe i konferencje

Pracownicy dalszych zakładów naftowych

Sieci łączności elektronicznej
Osoby zaangażowane w pilne lub istotne prace w sieciach łączności elektronicznej.

Elitarni sportowcy – międzynarodowi

Elitarni sportowcy – krajowi

Pracownicy Eurotunnel

Pracownicy kolei dużych prędkości

Międzynarodowe eskorty więzienne

Pracownicy IT i telekomunikacji

Dziennikarzy

Konrad W

 

2 stycznia 2021