Zmiany w szkolnictwie, trudniejsze testy w szkołach podstawowych w Anglii

Zmiany w szkolnictwie, trudniejsze testy w szkołach podstawowych

Uczniowie szkół podstawowych w Anglii będą podlegać testom formalnym w wieku 7 lat. Ponadto „elita nauczycieli” zostanie zatrudniona do szkół, które doświadczają trudności.

Sekretarz Edukacji Nicky Morgan ogłosiła pakiet środków mających na celu zwalczanie słabych wyników.

Liderzy Head teachers ostrzegli przed niedoborem nauczycieli niektórych przedmiotów, określając ten niedobór, jako „stawiający ogromne wyzwanie”.

Morgan powiedziała, że bardziej „solidne i rygorystyczne kontrole postępu” w wieku 7 lat pozwolą upewnić się, że wszyscy uczniowie „opanowali podstawy” przed opuszczeniem szkoły podstawowej.

Rekrutacja nauczycieli

Nicky Morgan chce obrać za cel obszary, na których są niskie osiągnięcia uczniów, takie jak nadmorskie miasta czy niektóre z północnych miast.

Obecnie, jak powiedziała, jest 20 samorządów lokalnych, gdzie większość uczniów nie osiąga zadowalających wyników, w tym z języka angielskiego czy matematyki.

Z kolei Lucy Powell powiedziała, że zamiast podnoszenia standardów, rząd spowodował „chroniczny niedobór” nauczycieli.

W przemówieniu wygłoszonym we wtorek, Morgan ogłosiła szczegóły przedwyborczej obietnicy stworzenia Narodowej Służby Nauczania – National Teaching Service.

Spowoduje to nabór w ciągu pięciu lat 1500 nauczycieli osiągających wysokie sukcesy. W wyniku tego naboru, nauczyciele zostaliby rozmieszczeni w szkołach na obszarach o słabych wynikach nauczania, takich jak np. nadmorskie miasta. Warto przy tym podkreślić, iż będą zachęty finansowe dla nauczycieli, aby dołączyli do tego projektu.

Morgan dodała, iż „Zbyt wielu młodych ludzi nie ma równych szans na sukces z powodu ich miejsca zamieszkania. Miasta przybrzeżne i obszary wiejskie walczą z pozyskiwaniem i utrzymaniem dobrych nauczycieli. Narodowa Służba Nauczania będzie odgrywać kluczową rolę w rozwiązaniu tego problemu”.

Brian Lightman, przywódca związku zawodowego dyrektorów ASCL, z zadowoleniem przyjął Narodową Służbę Nauczania, jako sposób pomocy szkołom w częściach kraju, gdzie „zwyczajnie nie można pozyskać nauczycieli”.

Trudniejsze testy

Sekretarz Edukacji zasygnalizowała również zmiany w systemie ocen uczniów szkół podstawowych i średnich. Jedną z nich jest choćby ostrzejsze podejście do testów w wieku 7 lat.

Obecnie nauczyciele dokonują oceny, a szkoły wysyłają wyniki do lokalnych władz. Konsultacje rozważą zmianę gromadzenia wyników na poziomie krajowym, być może z zewnętrznym testowaniem oraz publikacją wyników.

Morgan powiedziała też: „Aby mieć naprawdę pewność, że uczniowie osiągają postępy w szkole podstawowej, będziemy patrzeć na oceny uczniów w wieku 7 lat, aby upewnić się, że wszystko jest solidne i rygorystyczne, tak jak być powinno.

Fabryki egzaminów”

Z kolei Lightman powiedział, że będzie „ogromnym wyzwaniem” dla szkół, aby uzyskać wystarczająco dużo pracowników do przedmiotów, takich jak języki nowożytne, żeby osiągnąć cel.

Kevin Courtney, zastępca sekretarza generalnego Krajowego Związku Nauczycieli, stwierdził: „To jest dość zdumiewające do jakiego stopnia rząd nie jest w stanie zrozumieć, jak ich podejście do pomiaru wyników nauczania w szkołach oraz system jako całość, zmienia szkoły w fabryki egzaminacyjne”.

Courtney dodał również, że obecny system już oznacza, że Anglia miała „najbardziej przesadne poddawanie dzieci testom w całej Europie”.

Barbara Sitko

photo/bbc

19 listopada 2015
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK