Zatrzymasz wyrzucenie do Polski powołując się na reformy Dudy

Zatrzymasz wyrzucenie do Polski powołując się na reformy Dudy

 

Tego jeszcze nie było !!!

Sędzia Sądu Najwyższego zwrócił się do sądu europejskiego o wydanie orzeczenia w sprawie skutków ostatnich zmian legislacyjnych w Polsce, które są „tak ogromne”, że ​​”wspólna wartość rządów prawa” została ” systematyczne uszkodzenie „i” demokracja w Polsce ” mogła zostać naruszona.

Wniosek został złożony w sprawie ekstradycji Artura Celmera, który ma być sądzony w swojej ojczystej Polsce w sprawie zarzutów związanych z handlem narkotykami. W maju został aresztowany w Irlandii na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Prawnicy pana Celmera w sprawie ekstradycji do Polski, sprzeciwiali się oddaniu ich klienta do Polski w świetle ostatnich zmian legislacyjnych dotyczących m.in. polskiego sądownictwa, sądów i prokuratora.

Odsyłając sprawę do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poniedziałek, sędzia Aileen Donnelly powiedziała, że ​​szereg zmian legislacyjnych w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat było „tak ogromne”, że Wysoki Trybunał musi stwierdzić, czy że rządy prawa w Polsce zostały „systematycznie uszkodzone”.

Stwierdziła, że ​​na Polski Sąd najwyższy wpłynęły przyszłe nominacje, a także nowo utworzona Krajowa Rada Sądownictwa „w dużej mierze zdominowana przez osoby nominowane politycznie”.

Odnosząc się do nowej reformy, który obniżył wiek emerytalny sędziów płci żeńskiej z 67 do 60 i sędziów płci męskiej z 67 do 65 lat, pani Donnelly powiedziała, że ​​”poprzez ustanowienie prawa w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć w wymiarze sprawiedliwości” Polska wykazała znaczne lekceważenie tego, co jest uznany w Traktacie o Unii Europejskiej. Podkreśla po prostu, że „Polska wydaje się już nie akceptować, że istnieją wspólne europejskie wartości, które należy szanować”.

Stwierdziła, że ​​ogromnie przeszkadzano w uczciwości i skuteczności polskiego trybunału konstytucyjnego lub sądu konstytucyjnego. Nie ma teraz gwarancji, że przepisy w Polsce będą zgodne z konstytucją RP. „Ostatnie zmiany w Polsce były tak szkodliwe dla rządów prawa, że ​​Trybunał musi stwierdzić, że naruszono wspólną wartość rządów prawa” oraz „demokrację w Polsce”. Ponownie podkreśliła, że ​​”poszanowanie zasady państwa prawa jest niezbędne dla wzajemnego zaufania w funkcjonowaniu europejskiego nakazu aresztowania”.

W świetle zmian, pani poseł Justice Donnelly powiedziała, że ​​Komisja Europejska podjęła znaczne wysiłki na rzecz konstruktywnego dialogu, ale polskie władze nie angażowały się zbytnio.
W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska wydała dokument zwany „Uzasadnioną Propozycją” dla Polski. Po raz pierwszy miało to miejsce w przypadku każdego państwa członkowskiego.
W ostrym ujęciu określiła „to, co wydaje się być świadomym, wyrachowanym i prowokacyjnym ustawodawstwem demontującym przez Polskę niezależność sądownictwa, kluczowy element rządów prawa”. Powołując się na uzasadnioną propozycję, powiedziała, że ​​”konstytucyjność polskich ustaw nie może być skutecznie zagwarantowana”, ponieważ „niezależność sądownictwa i legitymacja trybunału konstytucyjnego lub sądu konstytucyjnego zostały” poważnie podważone „.

Inna instytucja europejska, Komisja Wenecka, oświadczyła, że ​​połączenie biura ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, zwiększone kompetencje obu stron i „słaba pozycja kontroli tych uprawnień skutkują nagromadzeniem wiele uprawnień dla jednej osoby „.

Gdyby pan Celmer został przekazany Polsce, „wróci, by stanąć przed sądem w jurysdykcji, w której minister sprawiedliwości jest teraz prokuratorem i ma prawo do odgrywania aktywnej roli nad prezesami sądów. To pociąga za sobą konsekwencje dla wymiaru sprawiedliwości – powiedziała Donnelly Justice.

Adwokat Celmer, Seán Guerin SC, powiedział, że sytuacja była „bezprecedensowa” w UE. Powiedział, że zmiany legislacyjne w Polsce są „ogólnoustrojowym zagrożeniem dla całego systemu praworządności iw tym sensie nie było możliwe, a nawet konieczne, odizolowanie (Celmer) okoliczności w celu stwierdzenia naruszenia”.

Witając dzisiejszy wyrok, adwokat pana Celmera, Ciarán Mulholland, z firmy Fahy Bambury Solicitors, powiedział:

Decyzja ta uosabiała „znaczenie niezależności sądowniczej”. Pan Mulholland powiedział, że była to „bezprecedensowa europejska sprawa ekstradycyjna wynikająca z erozji rządów prawa w Polsce. Ostatnie zmiany legislacyjne i dalsze proponowane zmiany w Polsce stanowią realne ryzyko rażącego zaprzeczania sprawiedliwości. Te reformy sądownictwa są atakiem na niezawisłość sądowniczą Polski. Podział władzy jest koniecznością w każdej demokracji na rzecz promowania dobrych rządów i ochrony wymiaru sprawiedliwości. „Powiedział, że polskie reformy ustawodawcze” fundamentalnie podważają podstawę wzajemnego zaufania i uznania między Polską a wykonawczym organem sądowym. Działanie systemu europejskiego nakazu aresztowania z udziałem Polski jest obecnie poważnie zagrożone. Ten przełomowy przypadek może ostatecznie doprowadzić do gwałtownego przerwania wzajemnego porozumienia między Polską a innymi państwami członkowskimi UE w postępowaniach ekstradycyjnych „- jego konsekwencje były” bardzo istotne „, powiedział.

Wniosek:

Cóż miałeś problemy z prawem i grozi albo ekstradycja albo deportacja podpowiedz swoim prawnikom aby powołali się na ten przykład i że w Polsce możesz nie zostać sprawiedliwie osądzony. Co ciekawe Polacy uciekali z Polski za Rządów Platformy bo mówili że Sędziowie sądzą nieuczciwie teraz się okazuję że i te Sądy są złe, a może być tak w ogóle Sądy w Polsce zamknąć i sądzić Polaków za granica bo jakoś im bardziej ufają …

Oto ta Sędzina.

Ms Justice Aileen Donnelly. Photograph: DAVE MEEHAN

Konrad W

 

14 marca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii