Wzrost liczby niedoboru pielęgniarek w Wielkiej Brytanii

Wzrost liczby niedoboru pielęgniarek ale zatrudniają managerów w Wielkiej Brytanii

 

 

Dane pokazują, że liczba członków kierownictwa pracujących w służbie zdrowia wzrosła o 13 procent w mniej niż trzy lata. W tym samym okresie liczba personelu pielęgniarskiego wzrosła zaledwie o 1,1 procent – przy czym całkowite liczby spadają, wskazuje analiza oficjalnych danych.

Grupy pacjentów stwierdziły, że sytuacja jest „bardzo niepokojąca”, a Royal College of Nursing (RCN) pyta dlaczego NHS wydaje tyle pieniędzy na kierowników, podczas gdy mają braki w pielęgniarkach. Nowy raport z organizacji charytatywnej Fundacji Zdrowia, powiedział, że planowanie siły roboczej w NHS „nie było przystosowane do celu”, zauważono brak spójnej strategii, aby zapewnić zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników, którzy sprostają wymaganiom starzejącej się populacji.

W NHS liczba stanowisk kierowniczych wzrosła o 11 procent od października 2014 r. do kwietnia tego roku, z 13,3% wzrostem wśród najbardziej zaawansowanych pracowników. Tymczasem liczba pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych wzrosła zaledwie o 1,1 procent, a łączna liczba spadła od kwietnia zeszłego roku.

W raporcie podkreślono również obawy, że sytuacja może pogorszyć się w przyszłości przez „wyraźną redukcję” liczby studentów pielęgniarstwa, po ogłoszeniu planów zniesienia bezpłatnych stypendiów.

Szefowie służby zdrowia i szefowie służb społecznych napisali do kanclerza Philipa Hammonda, przed budżetem na następny miesiąc, zachęcając go do zwiększenia wydatków w miliardach, a także dofinansowania wzrostu wynagrodzeń dla personelu NHS. Zgodnie z planami rządowymi wydatki NHS powinny wzrosnąć o 8 miliardów funtów rocznie do roku 2020, w porównaniu do roku 2015. Stowarzyszenie NHS i Stowarzyszenie Samorządu Lokalnego powiedziało, że należy zwiększyć środki pieniężne, a dodatkowe 5 miliardów funtów powinny zostać wpłacone natychmiast. W liście tym sugeruje się, że w ciągu pięciu lat potrzebne będzie około 30 miliardów funtów, aby sprostać rosnącym naciskom.

NHS musi znaleźć oszczędności w wysokości 22 miliardów funtów do roku 2021.

Ale wiele z tych rozwiązań stworzyło dziesiątki nowych miejsc pracy, w tym kadry kierownicze ds. komunikacji i zespoły zarządzające projektami, a dane z około połowy organów sugerują utworzenie ponad 150 miejsc pracy, przy łącznych rocznych zarobkach wynoszących co najmniej 8,5 mln funtów.

Nowy raport pokazuje, że liczba lekarzy rodzinnych spadła o 2,3 procent w okresie od września 2015 r. do czerwca 2017 r. pomimo obietnic zwiększenia liczby lekarzy rodzinnych o 5000 osób do roku 2020. Plany NHS obejmowały cele rekrutacji 2000 lekarzy rodzinnych z zagranicy. Ale tylko 38 zostało zwerbowanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, raport pokazuje.

Tymczasem w tym roku liczba studentów rozpoczynających naukę pielęgniarstwa stopniowo spadła o 5,5 procent w ciągu tego roku, mniej o 1,220 miejsc zajmowanych w Anglii jesienią tego roku.

Anita Charlesworth, dyrektor ds. badań i ekonomii w Fundacji Zdrowia, powiedziała: „Istnieje rosnąca luka między retoryką o ambicjach rządu zmierzającego do zwiększenia liczby pracowników NHS oraz rzeczywistą liczbą pielęgniarek i lekarzy rodzinnych”.

Jnathan Ashworth, minister zdrowia w gabinecie cienia, powiedział: „Theresa May nadzorowała bezprecedensowy kryzys siły roboczej w NHS. To najnowsze ostrzeżenie jest kulminacją niekompetentnej strategii, która opuściła naszą służbę zdrowia z brakującymi 40 000 pielęgniarek, 3,500 położnych i 10 000 lekarzy rodzinnych. „

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia powiedział: „Pacjenci mogą być pewni, że NHS dysponuje personelem, który musi zapewnić jak najlepszą opiekę – ponad 12 700 lekarzy więcej, 1000 dodatkowych pielęgniarek na naszych oddziałach oraz ponad 5 600 kierowników i menedżerów wyższego szczebla mniej, od maja 2010 roku. „

Katarzyna Cz

 

31 października 2017