Wzrosła ilość Polaków i osób z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii

WIELKA BRYTNIA

Wzrosła ilość osób z Europy Wschodniej w Wielkiej Brytanii

Liczba migrantów z Europy Wschodniej pracujących w Wielkiej Brytanii wzrosła od czerwcowego referendum unijnego w obawie przed Brexitem.

Narodowy Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii (ONS) poinformował, że liczba imigrantów urodzonych w Europie Wschodniej i zatrudnionych na Wyspach wzrosła aż o 49,000 w okresie od lipca do września i wynosi obecnie 1,077,000.

Oznacza to, że osoby urodzone poza granicami Wielkiej Brytanii stanowiły ponad dziewięciu na dziesięciu nowych pracowników.

Niemniej, liczba pracujących migrantów urodzonych w Europie Zachodniej spadła po raz pierwszy od dwóch lat z 992,000 do 962,000.

Przewodniczący Migration Watch UK powiedział:

„To kolejny duży wzrost siły roboczej napędzany przez napływ zagranicznych pracowników”.

Ponadto dodał: „

Kontynuacja tego napływu pomaga wyjaśnić dlaczego Brytyjczycy głosowali na rzecz Brexitu i jest ostrym przypomnieniem, że zbliżające się negocjacje muszą zmniejszyć te liczby”.

Dane ONS pokazują również, że liczba obywateli spoza Wielkiej Brytanii, którzy pracują na Wyspach, wzrosła o prawie milion od 1997 roku, do daje proporcjonalny wzrost z 3,7 procent do 10,9 procent.

Ogólna stopa bezrobocia w UK jest na najniższym poziomie od dziesięciu lat, a wskaźnik zatrudnienia wynoszący 74,5 procent doszedł do najwyższego poziomu od rozpoczęcia pomiarów w 1971 roku.

Barbara Klaudia Sitko

photo/foxnews

21 listopada 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka