Wniosek o statut osiedlenia – instrukcja Polska na stronie Home Office

Wniosek o statut osiedlenia – instrukcja Polska na stronie Home Office

 

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej (status osoby osiedlonej oraz tymczasowy status osoby osiedlonej): tłumaczenie na język polski

Wskazówki dla obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz członków ich rodzin składających wnioski w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE.

Kliknij i czytaj

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.pl

31 sierpnia 2019