Ważne informacje o Brexit. Wywiad z Premier May w Niemczech

Ważne informacje o Brexit. Wywiad z Premier May w Niemczech

 


Decyzja o Brexicie z naszego punktu widzenia wewnątrz UE jest wyjątkowo godna ubolewania.
Gdybyście nie odchodzili, wszystko byłoby o wiele łatwiejsze, w związku z tym kilka pytań.

Wszyscy ci ludzie to przyjaciele UE. Pierwsze pytanie pochodzi od kogoś, kogo dobrze pani zna. Espen Barth Eide, były minister spraw zagranicznych Norwegii, brzmi ono następująco:

„Państwa takie jak Norwegia, są poza UE, ale należą do rynku wewnętrznego, respektując cztery swobody, czy taki model jest rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii?

I jeśli pani pozwoli przeczytam od razu drugie pytanie. To również jest od kogoś, kogo dobrze pani zna, od Charlesa Granta. Charles Grant: „Jeśli chodzi o przyszłe relacje UK z UE, Wielka Brytania będzie miała bliższe i bardziej produktywne więzi w zakresie, w jakim złagodziła swoje „żelazne punkty”, tak samo odnosi się do relacji bezpieczeństwa, jak i handlu. Pytanie:

Czy chcecie iść na kompromis w sprawie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i przepisów UE dotyczących danych?

Premier May.

Cóż, dziękuję Ci bardzo. Przede wszystkim, jeśli mogę odnieść się do pańskiej uwagi, która jak zauważyłam, spotkała się z dużą aprobatą ze strony publiczności, ale opuszczamy Unię Europejską, nie ma mowy o drugim referendum ani o ponownym głosowaniu i myślę, że to ważne ponieważ oddaliśmy decyzję w ręce Brytyjczyków i myślę, że ludzie mają prawo wierzyć, że ich politycy będą szanować ich decyzje, po tym jak poprosiliśmy ich o podjęcie tej decyzji i spełnią ją. Jeśli chodzi o przyszłe relacje, czy o handel w zakresie rynku wewnętrznego, czy o relacje w zakresie bezpieczeństwa, które mamy i gdzie widzimy siebie w stosunku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Unia Europejska bardzo jasno określiła, że cztery filary i cztery swobody będą nierozłączne.

Jednym z powodów, dla których odbyło się głosowanie w Zjednoczonym Królestwie w sprawie opuszczenia UE, było poczucie, że ​​chcemy przejąć kontrolę nad naszymi granicami, czyli obawa o swobodny przepływ, chcieliśmy przejąć kontrolę nad naszymi własnymi prawami, co wyrażało zaniepokojenie rolą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i decyzjami podejmowanymi w Brukseli.

Tak jak powiedziałam w swoim przemówieniu, tam gdzie zamierzamy współpracować z agencjami UE, będziemy szanować rolę ETS, ale jako kraj spoza UE będziemy mieli własny suwerenny porządek prawny, dlatego UK nie będzie już podlegać jurysdykcji ETS. A gdy patrzymy na rozwój nowego partnerstwa gospodarczego w odniesieniu do handlu, zdajemy sobie sprawę, że odbędą się dyskusje, w których znajdą się odniesienia do żelaznych punktów. Ustanowiłam nasze zasady dotyczące naszego zaangażowania w te sprawy i dzisiaj przedstawiłam bardziej szczegółowo kwestię bezpieczeństwa, to jak widzimy rozwój tego partnerstwa w przyszłości. Uważam, że obie strony powinny dążyć do partnerstwa w zakresie handlu i bezpieczeństwa, co leży w interesie obu stron, zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii, ponieważ uważam, że nowe partnerstwo leży w naszym wspólnym interesie na przyszłość i to są kwestie, nad którymi chcemy i zaczniemy negocjować.

Jest pytanie od Joe Jaffy, bardzo krótkie:

Pani premier, tak, powinniśmy szanować Vox Populi, ale cofnijmy się do początku lat 2000, Francuzi i Holendrzy głosowali przeciwko tak zwanej konstytucji, a następnie głosowali ponownie i zaakceptowali nowy model. Nie jest to kwestia narodowego wstydu, myślę, że może to być kwestia narodowej roztropności.

Czy możemy zadać jeszcze jedno pytanie? Julian Lewis Przewodniczący Komisji Obrony z Izbie Gmin.

Pani premier. Niektórzy uważają, że głosowanie Brexit oznacza, że ​​Wielka Brytania ogranicza swoje zaangażowanie w obronę europejską. Czy może pani potwierdzić, że tak nie jest, o czym świadczy fakt, że niektóre z najsilniejszych głosów na rzecz zwiększenia brytyjskiego budżetu obronnego pochodzą od członków parlamentu, którzy są silnymi eurosceptykami?

Premier May.

Dziękuję bardzo, jeśli mogę odpowiedzieć najpierw na pierwsze pytanie.

W czasie, gdy inne kraje w UE przeprowadziły referenda, wyniki wypadły przeciwko nowej konstytucji, a następnie ludzie zostali poproszeni o ponowne głosowanie, wielu z nas w Wielkiej Brytanii powiedziało, że to nie było właściwa decyzja, która powinna zostać podjęta, a ludzie w Wielkiej Brytanii bardzo wierzą, że jeśli podejmą jakąś decyzję, rząd nie powinien się do nich zwracać i mówić: „Nie, pomyliliście się, spróbujcie jeszcze raz, może tym razem zagłosujecie poprawnie”. Podjęliśmy decyzję w parlamencie, przytłaczająca większość w parlamencie w Wielkiej Brytanii głosowała za tym, że decyzja o członkostwie w UE powinna być decyzją mieszkańców Wielkiej Brytanii i myślę, że jest słuszna pod względem integralności relacji między nami jako politykami w Wielkiej Brytanii i mieszkańcami Wielkiej Brytanii, że przestrzegamy tej decyzji i że realizujemy jej wynik.

A w odpowiedzi na pytanie Juliana: tak, ma pan całkowitą rację, nie ma mowy o tym, byśmy uciekali od naszego zaangażowania w europejską obronę i bezpieczeństwo. Bezwarunkowo angażujemy się w utrzymanie bezpieczeństwa europejskiego i dlatego chcemy zapewnić, że możliwości, które posiadamy, współpraca, relacje, które już wypracowaliśmy, mogą być nadal dobrze wykorzystywane dla zbiorowego bezpieczeństwa nas wszystkich w Europie. I tak, jak mówisz, Julian, podjęliśmy zobowiązanie dotyczące naszych wydatków na obronę w NATO, zachęcamy innych do tego samego.

Myślę, że mamy czas na ostatnie pytanie od Stephana Corneliusa, tam z tyłu,redaktora Suddeutsche Zeitung. Pani premier, wasz układ przyszłych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa z Europą i bezpieczeństwa wewnętrznego nasuwa jedno pytanie. Czy istnieje związek pomiędzy tym traktatem, który chce pani negocjować a wszystkimi ustaleniami, które należy wykonać na polu gospodarczym? Czy będzie więc porozumienie dotyczące bezpieczeństwa bez ekonomicznego porozumienia, które pani przewiduje?

Premier May.

Cóż, zbliżają się negocjacje, więc przez te negocjacje będziemy patrzeć zarówno na nasze partnerstwo gospodarcze, jak i nasze partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa na przyszłość. Dziś przedstawiłam to, czym jest dla mnie partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa, które leży w interesie wszystkich i że możemy być ambitni, i stworzyć nowy traktat bezpieczeństwa, tak abyśmy nie patrzyli tylko na układ, na który być może bardziej naturalnie patrzy UE dla kraju trzeciego, ale uznajmy splątany charakter pracy, którą wykonujemy wspólnie już poza działaniami antyterrorystycznymi czy w zakresie egzekwowania prawa i sądownictwa karnego, wypracujmy i rozwijajmy to partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy, jak już powiedziałam, omawiać tę kwestię bezpieczeństwa, myślę, że jest to bardzo ważne i liczę, że będziemy mogli usiąść i omówić te szczegóły w UE, z którą mamy już inne stosunki bezpieczeństwa, ze względu na uniezależnienie się naszego prawa i spraw wewnętrznych, więc już teraz mamy inne stosunki, ale bądźmy ambitni co do traktatu bezpieczeństwa na przyszłość i załóżmy, że jedynym celem, który wszyscy mamy, gdy patrzymy na niego, nie są struktury lub mechanizmy instytucjonalne, ale w rzeczywistości chodzi o bezpieczeństwo naszych ludzi.

Oto przemówienie.

Katarzyna Cz.

 

19 lutego 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka