Uwaga. Każdy Polak deportowany może bronić przed deportacją.

Uwaga. Każdy Polak deportowany może się bronić przed deportacją.

 

Pierwsza deportacja, odwołanie później „

Rządowy system deportowania zagranicznych przestępców, zanim zdążyli się odwołać, łamie ich prawa człowieka, orzeka Sąd Najwyższy. W przełomowym tekście dotyczącym dwóch obcych cudzoziemców, sąd orzekł, że odwołanie osób, które zostały już deportowane do swojego kraju odmawiają im skutecznego odwołania.

Tak zwana polityka państwa „deport pierwszy, odwołanie później” została wprowadzona w ramach Aktu Imigracyjnego z 2014 r.

Obaj mężczyźni zostali skazani za przestępstwa narkotykowe i oskarżeni. Kevin Kiaire z Kenii i Courtney Byndloss, z Jamajki, otrzymali nieokreślony urlop na pobyt w Wielkiej Brytanii. Oba mają długie więzi rodzinne w Wielkiej Brytanii. Otrzymali 24 miesiące i trzy lata więzienia po skazaniu za narkotyki.

W październiku 2014 r. Ówczesny sekretarz Theresa May wydała nakaz deportacje mężczyzn do swoich krajów i odrzuciła ich twierdzenia, że ​​deportacja naruszy ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego. Pani May powiedziała następnie, że apele mogą być wniesione dopiero po powrocie do Kenii i Jamajki.

Artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – prawo do życia rodzinnego i prywatnego – wymaga, aby system odwołań przeciwko deportacji był skuteczny.

Sąd Najwyższy orzekł, że deportowanie mężczyzn przed odwołaniem narusza ich prawa człowieka, ponieważ prawdopodobnie osłabnie ich sprawę.

Sąd Orzekł: Mężczyźni i ich prawnicy napotykają trudności w udzielaniu i otrzymywaniu instrukcji przed rozprawą w sprawie odwołania i w trakcie ich przesłuchania. Czynnikiem skutecznego odwołania jest zdolność wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na temat ich więzi rodzinnych w Zjednoczonym Królestwie. Dowody za pośrednictwem łącza wideo mogą wystarczyć, ale finansowe i logistyczne przeszkody w dostarczaniu dowodów z zagranicy są nie do pokonania

Sąd orzekł, że Home office nie zdołał ustalić, że zasada „deportacji pierwszej, odwołania później” wywarła słuszną równowagę między prawami mężczyzn i interesów społeczności. Choć mało prawdopodobna jest współczucie dla skazanych zagranicznych przestępców, to mamy jednak fakt, że parlament dał im prawo do odwołania się od ich deportacji.

„Zwieńczenie pierwszego, odwołanie później” zostało wprowadzone w ramach ustawy imigracyjnej z 2014 r., a Rząd Konserwatystów zobowiązał się rozszerzyć ją w swoim oświadczeniu z 2015 r. Usuwa prawo do wnoszenia odwołań od cudzoziemców w Wielkiej Brytanii, chyba że mogą wykazać „realne ryzyko poważnej nieodwracalnej szkody”, jeśli są deportowane do kraju pochodzenia.

Została ona zaprojektowana w celu zmniejszenia liczby sprawców zwalczających deportację poprzez wykorzystanie praw człowieka, w szczególności prawa do życia prywatnego i rodzinnego.

Dzisiejsze orzeczenie jest uderzeniem młotkiem.. Odwołania będą musiały być „skuteczne”, co często oznacza, że ​​muszą być przeprowadzone z wnoszącym odwołanie w Wielkiej Brytanii. 

Od grudnia w ramach procedury „usuń pierwszy, odwołaj się później” proces zatwierdzania usunięcia przed odwołaniem został rozszerzony na inne przypadki, takie jak te, które zostały wniesione przez ludzi, którzy nie są skazani przestępcami, ale pozostali na miejscu .

Tak więc dzisiejsza decyzja może mieć znaczące implikacje zarówno dla deportacji zagranicznych przestępców, jak i do usunięcia niezgodnie z prawem osób przebywających w Wielkiej Brytanii.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. Tylko 72 z nich złożyło odwołanie z zagranicy.

The government’s system for deporting foreign criminals before they have had a chance to appeal breaches their human rights, the Supreme Court has ruled. The so-called ‚deport first, appeal later’ policy was introduced as part of the Immigration Act 2014.Article 8 of the European Convention of Human Rights – the right to family and private life – requires that an appeal system against deportation has to be effective.Since December, in what amounts to a ‚remove first, appeal later’ policy, the process for certifying removal before appeal has been extended to other cases such as those brought by people who are not convicted criminals, but have overstayed their leave to remain here.

KOMENTARZ:

Jest to przełomowa decyzja dla emigrantów czyli Polaków na terenie Wielkiej Brytanii. Do tej pory, Polak który nie zapłacił mandatu, nie miał tutaj pracy, nie zapłacił alimentów w Polsce był pakowany na samochód , zawożony do aresztu deportacyjnego i dostawał deportacje bez gadania. Mógł dopiero starać sie z Polski pisać odwołanie.

Od teraz grozi komuś deportacja , pierwsze rozprawa odwoławcza i dopiero Sąd stwierdzi czy masz zostać być deportowany. To bardzo ważna informacja gdyż nigdy nie wiesz czy i tobie nie przydarzy się przymusowy wyjazd z Wielkiej Brytanii. Kto czeka na deportacje już jego rodziny wiedzą co mają robić, pisać odwołanie.

To jest najważniejsza informacja tego kwartału gdyż ludzie mogą liczyć na szybką odpowiedzieć odwoławczą będąc jeszcze na terenie UK, będąc w Polsce już po deportacji na odpowiedz wielu się nigdy nie doczekało.

Konrad W

14 czerwca 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK