Utrudnianie kontaktów z dzieckiem w UK. Prawa ojca i prawa matki w UK

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem w

UK. Prawa ojca i prawa matki w UK

 

Jako Kancelaria prawna z 90 letnim doświadczeniem wiemy, jak stresujące mogą być sprawy rodzinne. Zawsze staramy się pomóc rozwiązać je tak bezboleśnie i ze zrozumieniem, jak tylko potrafimy poprzez z góry ustalone opłaty oraz plan spłat tak, żebyś wiedział, na czym stoisz. Zadzwoń pod nr 07740106424, chętnie udzielimy informacji odnośnie Twojej sprawy.

Czy mogę zakazać ojcu kontaktu z dzieckiem ze względu na to, że ma wyrok karny i nie łoży na dziecko?

  1. Możesz odmówić ojcu kontaktu z dzieckiem jeśli uważasz, że bezpieczeństwo dziecka byłoby zagrożone gdyby doszło do kontaktu. Podjęcie decyzji o odmowie kontaktu nie powstrzyma jednak ojca od wystapienia do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W sytuacji gdy ojciec ma wyrok karny za przestępstwo z użyciem przemocy jest bardziej prawdopodobne, że sąd będzie miał zastrzeżenia co do bezpieczeństwa dziecka i dołoży wszelkich starań aby jakiekolwiek ryzyko co do bezpieczeństwa zostało właściwie rozpoznane zanim dojdzie do kontaktu.
  2. Sąd może zwrócić się do organizacji chroniącej interesy dzieci w postępowaniach sądowych zwanej CAFCASS (Children and Family Court Advisory Service) o przygotowanie opinii w sprawie kontaktów oraz wniesionych zastrzeżeń. Organizacja ta spełnia podobne funkcje jak polski Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny (RODK) – specjalistyczna instytucja działająca na zlecenie sądów rodzinnych i prokuratury. W celu przygotowania opinii – raportu dla sądu pracownicy CAFCASS spotykają z rodzicami (osobno każde), jeśli to konieczne przeprowadzają wywiad z odpowiednimi instytucjami /organizacjami, czasami spotykają się z dzieckiem.
  3. Następnie przygotowują raport dla sądu. Sąd weźmie pod uwagę opinie zawarte w raporcie w procesie podejmowania decyzji. W sytuacji gdzie Pomoc Socjalna pracuje lub pracowała z rodziną, wtedy najprawdopodobniej raport zostanie sporządzony przez pracowników socjalnych a nie przez CAFCASS.
  4. Zgodnie z angielskim prawem fakt, że rodzic nie łoży na dziecko nie ma żadnego wpływu na prawo tego rodzica do widzenia się z dzieckiem. Zdaniem sądu niepłacenie alimentów nie stanowi ważnego powodu odmowy widzenia się z dzieckiem.

Ojciec mojego 3 letniego synka ma kontakt z dzieckiem 3 razy w tygodniu po dwie godziny. Nie mogę wyjechać na wakacje ani odwiedzić przyjaciół ponieważ ojciec grozi, że angielski sąd zabierze mi dziecko jeśli uniemożliwię kontakt. Czy to prawda?

Jeśli istnieje postanowienie wydane przez sąd angielski, postanowienie to powinno być przestrzegane. Nie mniej jednak sąd uznałby za rozsądne, że rodzic wyjechał na wakacje ale wtedy utracony kontakt przez drugiego rodzica powinien, o ile to możliwe, zostać „oddany”.
Od obydwojga rodziców oczekuje się racjonalnego i elastycznego podejścia do sprawy kontaktów, brania pod uwagę wakacji i uroczystości rodzinnych, co może oznaczać, że od czasu do czasu ustalone kontakty mogą ulec zmianie. Sąd nie odmówi możliwości wyjazdu na wakacje zagraniczne z dziećmi chyba, że istnieją mocne podstawy aby podejrzewać, że dzieci nie powrócą z wakacji do Anglii.

Podstawą do odmowy może być na przykład fakt, że dzieci jadą odwiedzić rodzinę za granicą, która to rodzina mogłaby umożliwić im pozostanie w odwiedzanym kraju. Nawet w takich okolicznościach sąd może nakazać spełnienie określonych warunków w celu zapewnienia, że dzieci powrócą.

 

W przypadku gdzie zostało wydane orzeczenie sądu o miejscu zamieszkania dzieci przy jednym z rodziców (Residence Order) nie można wywieźć dzieci z kraju bez pisemnej zgody drugiego rodzica na okres dłuższy niż jeden miesiąc. To umożliwia rodzicowi z którym dzieci zamieszkują wyjazd na wakacje z dziećmi.
Czy matka dzieci może uniemożliwić mi spotkania z dziećmi?

Matka może odmówić kontaktu, szczególnie gdy nie ma obowiązującego orzeczenia sądu. Nie mniej jednak odmowa powinna mieć miejsce jedynie wtedy gdy są do tego ważne powody. Jeżeli rodzic, który nie mieszka z dziećmi nie zgadza się z podanymi przyczynami przerwania kontaktów, może wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie kwestii kontaktów.

Sąd będzie krytyczny w stosunku do rodzica, który przerwał kontakty bez ważnego powodu. W takich okolicznościach sąd zarządzi aby kontakt został wznowiony. Ważnym powodem do odmowy kontaktów z dziećmi jest przemoc fizyczna ze strony rodzica, który nie mieszka z dziećmi w stosunku do drugiego rodzica lub nawet wobec dziecka albo obawy co do umiejętności rodzica do opieki nad dzieckiem (najlepiej jeśli może to potwierdzić specjalista) albo jeśli istnieje ryzyko narażenia dziecko na niebezpieczeństwo jeśli doszłoby do kontaktu np. ponieważ nieobecny rodzic nadużywał alkoholu lub substancji nielegalnych.

W takich okolicznościach sąd będzie chciał przeprowadzić dochodzenie w celu wyjaśnienia czy można przezwyciężyć lub rozwiązać te trudności aby kontakt mógł się odbywać. Jeśli występuje ryzyko dla bezpieczeństwa dziecka, może ono zostać zminimalizowane poprzez kontakt nadzorowany, który z czasem może przejść w kontakt nienadzorowany jeśli nieobecny rodzic wykazał, że zależy mu na kontakcie i utrzymywał regularne, dobre jakościowo kontakty.
Jeśli masz pytania odnośnie tej lub jakiejkolwiek innej kwestii prawnej zadzwoń do nas!

Joanna Starost – Kancelaria Adwokacka Donald Race & Newton

Tel 07740106424 (język polski)
Tel 01282 433241 (Recepcja – język angielski)

email: js@drnlaw.co.uk

odwiedź nas na http://www.drnlaw.co.uk/polish-clients/

5/7 Hargreaves Street  Burnley
Lancashire  BB11 1EA 

photo/dadsdivorce.com

DRN

20 stycznia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Lancashire