Umowa Borysa nic nie zmienia. Brexit słaby, tylko wizy.

Umowa Borysa nic nie zmienia.Brexit słaby , tylko wizy. Inne kraje mogą wychodzić z UE. NIE MA CEŁ. 4 lata wychodza i nic .

 

Porozumienie w sprawie handlu i innych kwestii po brexicie zostało uzgodnione zaledwie tydzień przed końcem okresu przejściowego między Wielką Brytanią a UE.

Oto wyjasnienie co zawiera :

1. RYBOUSTWO.

Jedna z najtrudniejszych kwestii w negocjacjach, ile ryb będą w stanie łowić łodzie UE na wodach Wielkiej Brytanii w przyszłości i jak długo potrwa okres przejściowy, zanim nowe środki wejdą w życie. Urzędnicy zaangażowani w negocjacje twierdzą, że Wielka Brytania początkowo chciała obniżenia wartości ryb łowionych przez statki UE na wodach Wielkiej Brytanii o 80%, podczas gdy UE początkowo proponowała redukcję o 18%.

Co uzgodniono:

Wartość ryb złowionych przez UE w wodach Wielkiej Brytanii zostanie obniżona o 25% – czyli o wiele mniej niż pierwotnie żądała Wielka Brytania. Cięcia będą wprowadzane stopniowo w okresie przejściowym trwającym pięć i pół roku .. Po zakończeniu okresu przejściowego Wielka Brytania będzie w pełni kontrolować dostęp do swoich wód i może dokonać znacznie głębszych cięć.Jeśli zdecyduje się wykluczyć łodzie rybackie z UE, może uzyskać rekompensatę za straty, albo poprzez cła na brytyjskie produkty rybne.

2. „Równe szanse ”

Jak będą wyglądać zasady dotyczące uczciwej konkurencji, aby przedsiębiorstwa z jednej strony nie uzyskały nieuczciwej przewagi nad swoimi konkurentami z drugiej? Istotna będzie definicja tego, co stanowi rozsądny poziom pomocy publicznej lub rządowych dotacji dla przedsiębiorstw.

Odpowiedź: Istnieją środki zapewniające równe szanse, które zobowiązują zarówno Wielką Brytanię, jak i UE do utrzymania wspólnych standardów w zakresie praw pracowników, a także wielu przepisów socjalnych i środowiskowych. To był kluczowy postulat UE. Nie muszą być identyczne w przyszłości, więc Wielka Brytania nie musi przestrzegać prawa UE, ale trzeba ich postrzegać jako osoby chroniące uczciwą konkurencję.

Wielka Brytania zgodziła się również trzymać wspólne zasady dotyczące funkcjonowania systemów pomocy państwa oraz niezależną agencję ds. Konkurencji, która je oceni.

3. Rozwiązywanie sporów

Będzie to przedmiotem nadchodzących lat negocjacji. W jaki sposób umowa zostanie faktycznie wyegzekwowana, jeśli którakolwiek ze stron złamie którykolwiek z warunków? Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się w przyszłości bardziej radykalnie odejść od przepisów UE, jak szybko UE może zareagować? Czy będzie miał możliwość nakładania ceł (lub podatków na eksport z Wielkiej Brytanii) w jednym obszarze (na przykład na samochody) w odpowiedzi na naruszenie umowy w innym (na przykład ryby)?

Odpowiedź: Jeżeli którakolwiek ze stron odejdzie od wspólnych standardów istniejących w dniu 31 grudnia 2020 r. I jeśli będzie to miało negatywny wpływ na drugą stronę, może zostać uruchomiony mechanizm sporu, który może oznaczać nałożenie ceł (podatków od towarów). Opiera się na klauzuli „przywrócenia równowagi”, która daje zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii prawo do podjęcia kroków w przypadku znacznych rozbieżności. Ogólne nadzorowanie umowy handlowej oznacza również, że cła mogą być nakładane na określony sektor w wyniku sporu w innym. Będzie obowiązywał wiążący system arbitrażowy obejmujący urzędników z obu stron. Jest Jest to porozumienie bezcłowe.

4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)

Najwyższy sąd UE jest ostatecznym arbitrem prawa europejskiego. Ale rząd Wielkiej Brytanii powiedział, że bezpośrednia jurysdykcja ETS w Wielkiej Brytanii dobiegnie końca.

UE zrezygnowała z żądania, aby ETS odgrywał bezpośrednią rolę w nadzorowaniu zarządzania umową w przyszłości. To była wyraźna brytyjska czerwona linia. Jednym z miejsc, w których ETS będzie nadal odgrywał rolę, jest Irlandia Północna, która ma specjalny status zgodnie z warunkami umowy o wystąpieniu Brexitu. Będzie nadal podlegać jednolitemu rynkowi UE .

JEST SZANSA na wielkie Pieniadze .

UK wychodzi z UE i nie bedzie płaciła do UE ale także podpisała juz umowy handlowe bez ceł z Indiami, z Singapore, z Australia i innymi krajami. Szukaj tanich produktów w Singapurze w Indiach kup online i sprzedaj do UE gdyz nie bedzie ceł pomiedzy Uk i UE.

Konrad W.

 

26 grudnia 2020
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka