UK wyjść natychmiast z UE. Rośnie składka do Brukseli – 146,3 mld GBP

UK wyjść natychmiast z UE. Rośnie składka do Brukseli – 146,3 mld GBP

 

Wybory europejskie w 2019 roku już się zakończyły, co oznacza, że ​​jednym z kolejnych wielkich wyzwań dla UE jest budżet.

Kto płaci najwięcej, a kto wraca najbardziej?

 Blok zgadza się na długoterminowy plan wydatków co siedem lat, w którym wszyscy przywódcy UE muszą jednomyślnie się na to zgodzić. Ostatni plan siedmioletni został uzgodniony w 2013 r. Na okres 2014–2020. Na podstawie planu długoterminowego przedstawiciele 28 państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego co roku ustalają szczegółowe dane dotyczące rocznego unijnego budżet.

Całkowite zobowiązania na 2019 r. wynoszą 165,8 mld EUR (146,3 mld GBP), co stanowi wzrost o 3,2% w porównaniu z budżetem z 2018 r. Zmienionym w ciągu ostatnich miesięcy.

Płatności wynoszą 148,2 mld EUR (130,7 mld GBP), o 2,4% więcej niż w 2018 r.

Ale kto płaci najwięcej, a kto odzyskuje najwięcej w państwach członkowskich UE? Wielka Brytania jest płatnikiem netto do budżetu UE, co oznacza, że ​​wnosi większy wkład do budżetu UE niż otrzymuje z niego zwrot.

Wielka Brytania pozostanie członkiem UE do czasu wynegocjowania jej odejścia i będzie nadal wpłacać składki do budżetu UE, dopóki formalnie nie odejdzie.

Z drugiej strony Polska była największym odbiorcą netto budżetu UE (zyskuje więcej niż w pierwszej kolejności), a następnie Grecja, Rumunia, Węgry i Portugalia. Płatności z każdego kraju do budżetu UE są proporcjonalne do ich przychód narodowy.

Największym wkładem netto do budżetu UE na mieszkańca są Holandia, a następnie Szwecja, Niemcy, Dania i Wielka Brytania na piątym miejscu. Dane pokazują, że każda osoba w Wielkiej Brytanii wypłaciła 112,85 EUR (99,5 GBP) w 2017 r. Na budżet UE.

Po drugiej stronie skali Luksemburg znajduje się na liście odbiorców netto na osobę, z innymi dużymi odbiorcami są Litwa, Estonia, Grecja, Węgry i Łotwa.

Luksemburg otrzymuje najwięcej, ponieważ ma tam wiele instytucji UE, a kraj ma mniej niż 600 000 mieszkańców.

Belgia, jeden z najbogatszych krajów UE, znajduje się również na liście odbiorców netto budżetu UE, ponieważ otrzymuje znaczną część środków finansowych na administrację wielu instytucji UE.
Budżet UE finansuje działania od rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska po ochronę granic zewnętrznych i promowanie praw człowieka.

Obecnie największa część puli idzie na tworzenie wzrostu i miejsc pracy oraz zmniejszanie różnic gospodarczych między różnymi regionami UE.

Inne obszary wydatków obejmują rybołówstwo, rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, a także ochronę środowiska.

Wielka Brytania musi wyjść z Ue gdyz Bruksela chce coraz więcej kasy teraz az 165,8 mld EUR (146,3 mld GBP). 

UK musi wyjść z UE, czerwoni z Brukseli chca coraz wiecej kasy, Rzad w Londynie juz nie ma kasy przeciez ucial dotacje na 3 dziecko, niedlugo utnie dotatnie na dziecko 2 a pozniej 1 i skoncza sie benefity. Polacy którzy dostali stały pobyt w UK powinni wspierac Partie Brexit aby jak najszybciej uciekac z dziadostwa Brukseli.

Konrad W

Jak Unia Europejska niszczy Wielką Brytanie.

 

29 maja 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Czas po Brexit