UE daje prawo do życia i pracy w UK prawie milionowi ludzi

UE daje prawo do życia i pracy w UK prawie milionowi ludzi

 

Około 995 000 osób uzyskało obywatelstwo państwa członkowskiego UE w 2016 roku – wzrost o 18 procent od 2015 roku. Zasady dotyczące swobody przemieszczania się sprawiają, że obywatele UE mają prawo do życia i pracy w każdym z państw członkowskich bloku. Według danych Eurostatu, biura statystycznego bloku, najwięcej osób, które dostały obywatelstwo, było z Maroka, a następnie obywatele Albanii, Indii, Pakistanu i Turcji. 101 300 osób z Maroka otrzymało obywatelstwo UE, z czego 89 procent uzyskało obywatelstwo w Hiszpanii, Włoszech lub Francji. 67 500 osób z Albanii i 41 700 osób z Indii uzyskało obywatelstwo UE, z których prawie 60 procent otrzymało brytyjskie obywatelstwo.

Rumuni (29.700) i Polacy (19 800) stanowili dwie największe grupy obywateli UE, którzy uzyskali obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE.

W ramach umowy rozwodowej Brexit obywatele UE będą mogli nadal przyjeżdżać do UK w okresie przejściowym. Dane pojawiły się, po tym jak Theresa May zasugerowała, że ​​rządowy cel redukcji rocznej migracji netto poniżej 100 000 będzie kontynuowany po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Premier powiedziała: „Oczywiście będziemy poza jednolitym rynkiem i nie będą nas dotyczyć zasady swobodnego przepływu. Ustalimy własne zasady migracji do UK.

„Zdajemy sobie sprawę z obaw, jakie ludzie w Wielkiej Brytanii mają na temat migracji netto do Wielkiej Brytanii, dlatego stawiamy sobie cel w odniesieniu do migracji netto i chcemy nadal pracować, aby zapewnić, że zajmujemy się tym konkretnym celem”.

Dane z 2016 r. oznaczają wzrost obywatelstwa UE w stosunku do poprzednich lat.

841,000 osób uzyskało obywatelstwo UE w 2015 r., a 889 000 osób uzyskało obywatelstwo UE w 2014 r. Większość nowych obywatelstw w 2016 r. przyznały Włochy, a południowe państwo UE przyznało prawa UE 201,600 osobom, czyli 20 procent całej UE28. Hiszpania przyznała 150,900 nowych obywatelstw, następnie Wielka Brytania – 149 000, Francja – 119 200, a Niemcy przyznały prawa UE 112,800 osobom.

Spośród osób, które uzyskały obywatelstwo państwa członkowskiego UE28 w 2016 r., 87 procent wcześniej było obywatelami krajów spoza UE.

Tylko w Luksemburgu i na Węgrzech większość nowych obywatelstw przyznano obywatelom innego państwa członkowskiego UE.

A liczba obywateli Wielkiej Brytanii nabywających obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE wzrosła ponad dwukrotnie w 2016 r.

W roku referendum w sprawie Brexitu zakwalifikowano 6555 wniosków (wzrost z 2748 w 2015 r.)

Katarzyna Cz.

 

10 kwietnia 2018