Twoje prawa po Brexit

Twoje prawa po Brexit- informacje na których możesz polegać – Kancelaria DRN radzi

Adwokat z Kancelarii Donald Race & Newton Nick Dearing wypowiada się na temat konsekwencji Brexit

W związku z decyzją Wielkiej Brytanii przegłosowaną w niedawnym referendum, aby opuścić UE polska społeczność jest zdezorientowana i martwi się o przyszłość. Wiele osób prawdopodobnie obudziło się w piątek 24 czerwca czując się trochę niekochanym.

Nick Dearing Adwokat z Kancelarii DRN odpowiada na najbardziej palące pytania i uważa, że nie ma powodu do paniki.

Czy Wielka Brytania rzeczywiście opuści UE ?

Nie wiem. Obecna sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii jest bardzo niepewna, bardziej niepewna niż ja osobiście kiedykolwiek pamiętam.

Partiom politycznym będzie bardzo trudno zignorować wynik referendum, ale w tym samym czasie, nie widać pośpiechu do tego, aby powołać się na artykuł 50 i rozpocząć proces.

Jest mało prawdopodobne, aby do wyjścia doszło przed wynegocjowaniem umowy z resztą UE na temat przyszłości handlu i innych kwestii. To może potrwać miesiące, a nawet lata.

Czy będę musiał opuścić Wielką Brytanię ?

Ponieważ 80 % polskiej społeczności zamierza pozostać w Wielkiej Brytanii na stałe, to kwestia ta stanowi oczywiście jeden z większych problemów. Krótka odpowiedź dla większości Polaków brzmi: nie. Ważne jest, aby pamiętać, że w tej chwili nic się nie zmieniło. Wielka Brytania nadal jest częścią UE i nadal możesz korzystać ze swojego prawa do życia i pracy tutaj. Jeśli lub kiedy rozpocznie się proces wyjścia z UE, jest wysoce prawdopodobne, że częścią umowy z UE będą postanowienia o prawie dla obywateli UE, którzy już tu mieszkają i pracują aby mogli nadal tu pozostać i nadal pracować.

Jeżeli Wielka Bytania przystąpi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), jak np. Norwegia, wtedy obywatele UE nadal będą cieszyć się takimi samymi prawami jak wcześniej.

Jeśli mieszkałeś i pracowałeś lub studiowałeś nieprzerwanie w UK przez okres ostatnich 5 lat, Ty i Twoja najbliższa rodzina prawdopodobnie nabyła prawo do stałego zamieszkiwania tutaj. To jest dość obszerny temat, którego nie mogę omówić szczegółowo w niniejszym artykule, ale przedstawię ogólne podstawy.

Przerwy w zatrudnieniu do 6 miesięcy lub 12 miesięcy w przypadku urlopu macierzyńskiego oraz nieobecność w Wielkiej Brytanii do 6 miesięcy prawdopodobnie będą dozwolone. Możesz wystąpić do Home Office o wydanie potwierdzenia stałego pobytu (permanent residence certificate), jeśli chcesz posiadać dowód tego, że masz prawo tutaj zmieszkiwać na stałe. To kosztuje £65. W rzeczywistości nie masz obowiązku posiadania certyfikatu stałego pobytu, ale może on okazać się przydatny w przyszłości, jeśli będziesz ubiegał się o określone świadczenia lub usługi, albo podróżował z powrotem do Wielkiej Brytranii z zagranicy.

Jeżeli zdecydujesz, że chcesz wystąpić o certyfikat stałego pobytu, konieczne będzie przedstawienie dowodów na to, że mieszkałeś tu przez 5 lat, takich jak umowy najmu nieruchomości, oraz dowodów na to, że albo pracowałeś, albo studiowałeś albo byłeś samozatrudniony lub wykazać w jaki sposób się utrzymywałeś. W przypadku dzieci przykładami dopuszczanych dowodów są: dokumentacja ze szkoły lub świadectwa szczepień. Proces składania wniosku o certyfikat stałego pobytu omówiony jest szczegółowo na stronie internetowej Home Office.

Warto zauważyć, że aktualny formularz o certyfikat stałego pobytu EEA (PR) ma 85 stron.

Wymaga on zamieszczenia o wiele więcej informacji niż te, które rzeczywiście musisz dostarczyć. Wystarczy jeśli wypełnisz te części formularza, które Ciebie dotyczą oraz załączysz dowody. Listę dopuszczalnych dowodów znajdziesz w wyjaśnieniach do formularza. Niektórzy wolą korzystać z formularza składając wniosek, aby upewnić się, że zostanie on szybko rozpatrzony.

Prawo do stałego pobytu tutaj to prawo, które po prostu nabywasz po 5 latach, nie musisz o nie występować czy ubiegać się. Od Ciebie zależy, czy chcesz wystąpić o wydanie dokumentu, który potwierdza posiadanie tego prawa (certyfikat stałego pobytu). Możesz to zrobić, ale nie musisz.

Niektórzy mogą zdecydować, że chcą wykonać kolejny krok i ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie. Możesz to zrobić w 12 miesięcy po zakwalifikowaniu się na pobyt stały. Jeżeli zdecydujesz się to zrobić, będziesz potrzebował certyfikatu stałego pobytu.

Wspomniałem wcześniej, że zdecydowana większość nie ma powodu żeby się martwić. Nie mniej jednak, jest prawdopodobne, że władze skorzystają z okazji aby wydalić z Wielkiej Brytanii określonych skazanych przestępców.

Czy wynik referendum oznacza, że Brytyjczycy potajemnie nas nienawidzą?

Nie. Brytyjczycy i Polacy byli przyjaciółmi i sprzymierzeńcami od wielu lat, i tak pozostanie. Polacy są kulturowo podobni do nas i nie mają problemu z asymilacją w Wielkiej Brytanii. Główprzyczyną powodzenia kampanii Wyjścia z Unii był gniew wobec mianowanych (a nie wybieranych w drodze elekcji) urzędników UE, którzy nakładają na nas przepisy i prawo bez zgody naszego parlamentu krajowego. Rząd polski jest równie krytyczny wobec tego, jak Brytyjczycy.

Mimo to, nie mogę udawać, że imigracja nie ​​była znaczącym czynnikiem, który przyczynił się do przegłosowania opcji wyjścia z UE. Nie bierz tego do siebie. Nie bierz tego zbyt osobiście. Obszary takie jak Lancashire ucierpiały najbardziej z powodu cięć budżetowych na usługi publiczne po recesji z 2008 roku, i już nigdy nie powróciły do wcześniejszej formy. Ludzie skorzystali z tej okazji, aby poskarżyć się, że czują się zapomniani i zignorowani.

Czy ja i moja rodzina jesteśmy bezpieczni?

To smutny fakt, że od czasu przegłosowania wyjścia z Unii, wzrosła liczba przypadków rasistowskiej nienawiści wobec polskiej społeczności. Większość Brytyjczyków, w tym większości wyborców, którzy głosowali za wyjściem, są tym niesamowicie oburzeni. Rząd jest zdecydowany rozprawić się z ludźmi , którzy te przestępstwa popełniają i można mieć pewność, że policja będzie działać szybko by aresztować i postawić zarzuty karne osobom odpowiedzialnym. Nie myśl, że w nadziei na spokojne życie musisz znosić po cichu takie zachowanie w stosunku do Ciebie. Idioci odpowiedzialni za te incydenty nie mówią w imieniu reszty z nas. Upewnij się, że każdy taki incydent zostanie zgłoszony policji.

Czy będzie mi trudniej dostać pracę?

Nie. Pracodawcy cenią umiejętności i silną etykę pracy Polaków. Jedynym niebezpieczeństwem jest to, że Brexit może doprowadzić do kolejnego kryzysu gospodarczego, ale to wpłynie na nas wszystkich.

Czy będzie mi trudniej znaleźć dom?

Nie.Wynajmujący, z którymi rozmawiałem mówią, że ich polscy lokatorzy są niezawodni i godni zaufania. Jest mało prawdopodobne, że w tej dziedzinie spotkasz się z jakąkolwiek dyskryminacją.

Obecnie około 20% polskiej społeczności posiada na własność dom, w którym mieszka. Jeśli otrzymałeś kredyt hipoteczny (mortgage) prawdopodobnie kwalifikujesz się do uzyskania prawa stałego pobytu omówionego powyżej. Tak czy inaczej, nikt nie straci swojego domu, jeśli Wielka Brytania w końcu wyjdzie z Unii. To jest Wielka Brytania, a nie Niemcy w latach 30-tych. Jeśli myślałeś o zakupie domu, oczekuje się, że banki będą oferowały korzystne warunki kredytowe w najbliższej przyszłości ponieważ próbują przyciągnąć klientów.

Podsumowując, tak jak powiedziałem na początku: nie panikuj. Wielka Brytania pozostaje bezpiecznym, tolerancyjnym krajem o silnej gospodarce. Jak mówią Anglicy: „Keep Calm and Carry On” – Zachowaj spokój i rób swoje.

Jeśli masz pytania odnośnie tej lub jakiejkolwiek innej kwestii prawnej

zadzwoń do nas!  – Joanna Starost

Kancelaria Adwokacka Donald Race & Newton

5/7 Hargreaves Street
Burnley Lancashire  BB11 1EA 

Tel 07740106424 (język polski)
Tel 01282 433241 (Recepcja – język angielski)

email: js@drnlaw.co.uk

odwiedź nas na http://www.drnlaw.co.uk/polish-clients/

drn

3 października 2016