Treść listu Premier May do Tuska – ważne dla ciebie. Tusk chce cła

Oto treść listu od Premier May do Donalda Tuska.

 

Szanowni Panie Tusk,

23 czerwca w zeszłym roku ludzie w Zjednoczonym Królestwie głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej. Jak już powiedziałam, decyzja ta nie odrzuciła wartości, które dzielimy jako Europejczycy. Nie było to też próbą wyrządzenia szkody Unii Europejskiej lub któregokolwiek z pozostałych państw członkowskich.

Wręcz przeciwnie, Zjednoczone Królestwo chce, aby Unia Europejska odniosła sukces i to pomyślnie. Referendum było głosem przywrócenia, jak widzimy, naszego narodowego samookreślenia. Wyjeżdżamy z Unii Europejskiej, ale nie wyjeżdżamy z Europy – chcemy pozostawać przy życiu z naszymi partnerami i sojusznikami na całym kontynencie.

Wcześniej w tym miesiącu Parlament Zjednoczonego Królestwa potwierdził wynik referendum głosując z przekonującą większością głosów o wycofaniu z Unii Europejskiej. Projekt ustawy został uchwalony przez Parlament w dniu 13 marca i otrzymał Royal Assent od Jej Królewskiej Mości a 16 marca ustawa została zatwierdzona przez Parlament.

Dzisiaj piszę ten list, aby doprowadzić do końca demokratyczną decyzje narodu Zjednoczonego Królestwa.

Niniejszym informuję Radę Europejską, zgodnie z art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, o zamiarze wycofania się z Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Ponadto, zgodnie z tym samym art. 50 ust. 2, stosowanym w art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, niniejszym informuję Radę Europejską o zamiarze Zjednoczonego Królestwa wycofania się z Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Należy zatem wziąć pod uwagę odniesienia do niniejszego pisma do Unii Europejskiej, aby uwzględnić odniesienie także do opuszczenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Niniejsze pismo do pana przedstawia podejście Rządu do dyskusji, jakie będziemy musieli przejść o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej z głębokim i szczególnym partnerstwem, które pragniemy utrzymać – jako najbliższego przyjaciela – z Unią Europejską, kiedy tylko pozostawimy blok.

Uważamy, że cele przyjaźni i współpracy leżą w interesie nie tylko Zjednoczonego Królestwa, ale także Unii Europejskiej i całego świata.

W najlepszym interesie zarówno Zjednoczonego Królestwa, jak i Unii Europejskiej należy wykorzystać przyszły proces, aby w sposób sprawiedliwy i uporządkowany realizować te cele. Chcemy zadbać o to, aby Europa pozostała silna i zamożna, potrafiła prognozować jej wartości, prowadząc na świecie i bronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Chcemy, aby Wielka Brytania, dzięki nowej, głębokiej i szczególnej współpracy z silną Unią Europejską, odgrywała pełną rolę w osiągnięciu tych celów. Dlatego uważamy, że konieczne jest uzgodnienie warunków naszego przyszłego partnerstwa, a także wycofania się z Unii Europejskiej.

Rząd chce dać obywatelom i przedsiębiorstwom w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej – a nawet z osobami z krajów trzecich na świecie – jak najwięcej pewności, jak to możliwe, jak najszybciej.

Chciałbym zaproponować pewne zasady, które mogą pomóc w kształtowaniu naszych  nadchodzących dyskusji, ale zanim to zrobię, powinnam uaktualnić Ciebie ( Donald Tusk ) w sprawie procesu, jaki będziemy podejmować w naszym już kraju w Wielkiej Brytanii.

Proces w Wielkiej Brytanii

Jak już wcześniej ogłosiłam, rząd przedstawi akt prawny, który uchyli ustawę o Parlamencie – w Wspólnotach Europejskich z 1972 r., która ma wpływ na prawo UE w naszym kraju. Ustawodawstwo to, wszędzie tam, gdzie jest to praktyczne i właściwe, w życie przekształci podmiot istniejącego prawa Unii Europejskiej („acquis”) w prawo Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że obywatele Wielkiej Brytanii i obywatele z Unii Europejskiej prowadzący działalność gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie będą pewni swego. Rząd przeprowadzi konsultacje w sprawie sposobu opracowania i wdrożenia tego prawodawstwa, a jutro opublikujemy białą księgę.

Zamierzamy również przedstawić kilka innych aktów prawnych, które dotyczą konkretnych kwestii związanych z naszym odejściem z Unii Europejskiej, także w celu zapewnienia ciągłości i pewności, w szczególności dla przedsiębiorstw. Oczywiście będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki jako państwo członkowskie, pozostając członkiem Unii Europejskiej, a proponowane przez nas przepisy nie wejdą w życie do czasu wyjazdu.

Od samego początku i podczas dyskusji będziemy negocjować jako jeden kraj Wielka Brytania, biorąc pod uwagę szczególne interesy każdego narodu i regionu Wielkiej Brytanii, jak to robimy.

Negocjacje między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską

Zjednoczone Królestwo chce wyrazić zgodę z Unią Europejską na głębokie i szczególne partnerstwo, które podejmuje cele zarówno w ramach współpracy gospodarczej, jak i bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, uważamy, że konieczne jest uzgodnienie warunków naszego przyszłego partnerstwa, a także wycofania się z UE.

Jeśli jednak opuścimy Unię Europejską bez porozumienia, będzie musieliśmy handlować na warunkach Światowej Organizacji Handlu. Jeśli na temat bezpieczeństwa nie osiągniemy porozumienia oznaczałoby to, że nasza współpraca w walce z przestępczością i terroryzmem zostanie osłabiona. Z tego rodzaju scenariusza, zarówno Zjednoczone Królestwo, jak i Unia Europejska oczywiście poradziłyby sobie z tą zmianą, ale nie jest to wynik, którego każda strona powinna szukać. Musimy więc ciężko pracować, aby uniknąć tego wyniku.

Właśnie z tych powodów chcemy być w stanie uzgodnić głębokie i szczególne partnerstwo, biorąc pod uwagę współpracę gospodarczą i ochronę, ale także dlatego, że chcemy odgrywać naszą rolę w upewnieniu się, że Europa pozostaje silna i zamożna i zdolna. Będzie prowadzić w świecie, promować wartości i bronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa. Chcemy, aby Wielka Brytania w pełni odegrała rolę w realizacji tej wizji naszego kontynentu.

Proponowane zasady naszych dyskusji

Patrząc w przyszłość na dyskusje, które wkrótce się rozpoczną, chciałabym zaproponować pewne zasady, na które moglibyśmy się zgodzić, aby upewnić się, że proces jest tak sprawny i skuteczny, jak to możliwe.

Dlatego Wielka Brytania nie stara się o członkostwo w jednolitym rynku: rozumiemy i szanujemy Twoją opinię ( Donalda Tuska ) , że cztery swobody na jednolitym rynku są niepodzielne i nie może być „czereśniowego zbierania”.

Rozumiemy również, że Wielka Brytania wyjeżdża z Unii Europejskiej. Wiemy, także że utracimy wpływ na przepisy mające wpływ na gospodarkę Europejską. Wiemy także, że firmy z Wielkiej Brytanii będą musiały dostosować się do zasad uzgodnionych przez instytucje, których nie jesteśmy już częścią – tak samo jak brytyjskie firmy działają na innych rynkach zagranicznych.

 Powinniśmy najpierw zagwarantować życie obywateli

Istnieje wyraźna złożoność dyskusji, którą zamierzamy podjąć, ale powinniśmy pamiętać, że w centrum naszych rozmów są interesy wszystkich naszych obywateli. Na przykład jest wielu obywateli pozostałych państw członkowskich zamieszkujących Zjednoczone Królestwo i obywateli Wielkiej Brytanii zamieszkujących gdzie indziej w Unii Europejskiej i powinniśmy dążyć do jak najszybciejszego porozumienia w sprawie swoich praw.

 Powinniśmy dążyć do zapewnienia kompleksowego porozumienia

Chcemy pogodzić się z głębokim i szczególnym partnerstwem między Wielką Brytanią a UE, biorąc pod uwagę współpracę gospodarczą i ochronę. Będziemy musieli omówić, w jaki sposób ustalamy sprawiedliwe rozliczenie praw i obowiązków Wielkiej Brytanii jako odchodzącego państwa członkowskiego, zgodnie z prawem iw duchu stałego partnerstwa Zjednoczonego Królestwa z UE. Uważamy, że konieczne jest uzgodnienie warunków naszego przyszłego partnerstwa, a także wycofania się z UE.

Powinniśmy wspólnie pracować, aby zminimalizować zakłócenia i dać jak najwięcej pewności, jak to możliwe

Inwestorzy, firmy i obywatele zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w pozostałych 27 państwach członkowskich oraz w krajach trzecich na całym świecie chcą mieć możliwość zaplanowania. Aby uniknąć klifu, gdy wychodzimy z obecnego stosunku do naszego przyszłego partnerstwa, zarówno ludzie z Wielkiej Brytanii, jak i UE zyskają korzyści z okresów wdrażania, aby dostosować się do nowych rozwiązań w sposób sprawny i uporządkowany. Pomogłoby obu stronom w minimalizacji zbędnych zakłóceń, jeśli uzgodnimy tę zasadę na początku procesu.

W szczególności musimy zwrócić uwagę na wyjątkową relację Zjednoczonego Królestwa z Republiką Irlandii oraz znaczenie procesu pokojowego w Irlandii Północnej

Republika Irlandii jest jedynym państwem członkowskim UE, z granicą lądową z Wielką Brytanią. Chcemy uniknąć powrotu na „twardą granicę” między naszymi dwoma krajami, aby móc utrzymać wspólną strefę podróży między nami i aby upewnić się, że wycofanie się Wielkiej Brytanii z UE nie szkodzi Republice Irlandii. Mamy również ważną odpowiedzialność, aby zagwarantować, że nic nie zrobi, aby zagrozić procesowi pokojowemu w Irlandii Północnej i nadal utrzymywać porozumienie w Belfaście.

Powinniśmy jak najszybciej rozpocząć techniczne rozmowy w sprawie szczegółowych obszarów polityki, ale powinniśmy nadać priorytet największym wyzwaniom

Oczywiście będzie to priorytetowe podejście do podejścia na wysokim szczeblu do kwestii wynikających z naszego wycofania.

Proponujemy również odważną i ambitną umowę o wolnym handlu między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.

Powinno to być w większym zakresie i ambicji niż jakiekolwiek takie porozumienie przed nim, aby obejmowało sektory istotne dla naszych powiązanych gospodarek, takich jak usługi finansowe i sieciowe. Będzie to wymagało szczegółowych rozmów technicznych, ale ponieważ Wielka Brytania jest istniejącym państwem członkowskim UE, obie strony mają już uregulowane ramy prawne i normy. W zakresie partnerstwa między nami – zarówno w sprawach gospodarczych, jak i bezpieczeństwa – moi urzędnicy przedstawią szczegółowe propozycje głębokiej, szerokiej i dynamicznej współpracy.

Powinniśmy kontynuować współpracę w celu przyspieszenia i ochrony naszych wspólnych europejskich wartości

Być może teraz bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje liberalnych, demokratycznych wartości Europy. Chcemy odegrać naszą rolę, aby Europa pozostała silna i pomyślna, zdolna prowadzić świat, promować jej wartości i bronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Zadanie przed nami

Jak już powiedziałem, rząd Zjednoczonego Królestwa chce pogodzić się z głębokim i szczególnym partnerstwem między Wielką Brytanią a UE, biorąc pod uwagę współpracę gospodarczą i ochronę. W czasach, gdy wzrost handlu światowego spowalnia i istnieją oznaki, że protekcjonistyczne instynkty rosną w wielu częściach świata, Europa ma obowiązek stać na rzecz wolnego handlu w interesie wszystkich naszych obywateli. Podobnie bezpieczeństwo Europy jest dziś bardziej kruche niż kiedykolwiek od końca zimnej wojny. Osłabienie naszej współpracy na rzecz dobrobytu i ochrony naszych obywateli byłoby kosztownym błędem. Cele Zjednoczonego Królestwa dotyczące naszego przyszłego partnerstwa pozostają te same, które zostały określone w mojej przemowie w Lancaster House z 17 stycznia, a następnie opublikowane w białej księdze 2 lutego.

Uznajemy, że będzie to wyzwanie, aby osiągnąć tak wyczerpujące porozumienie w ciągu dwuletniego okresu przewidzianego na dyskusje o wycofaniu w Traktacie. Uważamy, że konieczne jest uzgodnienie warunków naszego przyszłego partnerstwa, a także wycofania się z UE. Zaczynamy od wyjątkowej pozycji w tych dyskusjach – ścisłej regulacji, ufności w instytucjach drugiej strony i ducha współpracy, który sięga dziesięcioleci. Z tych względów i dlatego, że przyszłe partnerstwo między Wielką Brytanią a UE ma takie znaczenie dla obu stron, że jestem pewien, że można to uzgodnić w okresie określonym w Traktacie.

Zadanie przed nami jest doniosłe. Wszakże instytucjom i przywódcy Unii Europejskiej udało się zgromadzić kontynent zmiażdżony wojną w zjednoczenie pokojowych narodów i popierał przejście dyktatur do demokracji. Wspólnie wiem, że jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienie o prawach i obowiązkach Wielkiej Brytanii jako odchodzącego państwa członkowskiego, ustanawiając jednocześnie głębokie i szczególne partnerstwo, które przyczynia się do dobrobytu, bezpieczeństwa i globalnej potęgi naszego kontynentu.

Z poważaniem, Theresa May

 

may88

Podsumowanie:

Dwie rzeczy ważne:

Pierwsza to Tuska wina, że Polskie firmy w Polsce i w Wielkiej Brytanii jak i z całej Europy zmniejszą zyski na sprzedaży na wyspy bo to TUSK nie zgodził się na handel bez ceł. Masz swoja firmę handlową Polska – Brytania podziękuj właśnie jemu. Mieszkasz na wyspach będą droższe produkty, które musisz kupić do jedzenia podziękuje i jemu.

Druga sprawa : Brytania rezygnuje ze współpracy w dziedzinie atomowej. Wielka Brytania będzie chroniła swoje badania nad Atomem nie dzieląc się z Niemcami. Być może chęć budowy Armii Europejskiej przez Niemcy  spowodowało także zakończenie współpracy w dziedzinie atomistyki. Gdyby Niemcy pozyskały broń atomową, byłby w Europie większy problem niż tylko ich dominacja w Brukseli. To potwierdza że Brexit nie był spowodowany ekonomią bo firmy stracą też brytyjskie na cłach, ale Brexit  był spowodowany decyzją Polityczną Rządu i Parlamentu a emigracją była tylko w jakimś sensie pomocna w przekonaniu społeczeństwa. Brytania nie będzie już sponsorowała olbrzymimi pieniędzmi czyli 50 milionów dziennie projektu Wielkich Niemiec pod nazwą Unia Europejska. Rola Brukseli to ochrona firm Niemieckich w krajach Europy aby Rządy nie nałożyły na nich za dużych podatków (zablokowany przez Tuska podatek Szydło od sklepów wielkopowierzchniowych aby dać Polakom większe dotacje na dzieci by nie żyli w biedzie ).

Konrad W

 

29 marca 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka