Szybciej umierasz w UK. Zmniejsza się długość życia wśród ludzi .

Szybciej umierasz w UK. Zmniejsza się długość życia wśród ludzi .

 

Wzrost długości życia w Wielkiej Brytanii zmnijesza się, a spowolnienie gospodarcze jest jednym z największych w 20 wiodących gospodarek świata, wynika z danych ONS.

Według raportu stwierdzono, że oczekiwana długość życia spadła z 12,9 tygodni w roku w przypadku kobiet w latach 2006-2011 do 1,2 tygodni w roku w latach 2011-2016.

Ten wzrost średniej długości życia kobiet był najniższy z 20 krajów, podczas gdy dla mężczyzn tylko Stany Zjednoczone były gorsze.

W XX wieku w Wielkiej Brytanii odnotowano stałą poprawę średniej długości życia w momencie narodzin. Zostało to przypisane zdrowszym nawykom w populacji, ponieważ się starzeje, na przykład zmniejszeniu częstości palenia i poprawie leczenia chorób zakaźnych i chorób, takich jak choroby serca.

Jednak w ostatnich latach postępy zwolniły. Analiza ONS wykazała, że ​​spowolnienie oczekiwanej długości życia w Wielkiej Brytanii było najbardziej widoczne u kobiet, spadając o 90% z 12,9 tygodni rocznie w latach 2006-2011 do 1,2 tygodnia od 2011 do 2012 r. – największą redukcję we wszystkich analizowanych krajach.

W przypadku mężczyzn spadek ten wyniósł 76% z 17,3 do 4,2 tygodni.

Sir Steve Webb, były minister ds. Emerytalnych Liberalnych Demokratów i dyrektor polityki ubezpieczeniowej Royal London, powiedział: „Wielka Brytania straciła pozycję  jeśli chodzi o poprawę średniej długości życia.

„Za tymi statystykami kryje się prawdziwy ludzki koszt i musimy pilnie dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego tak się dzieje.”

Prof. Martin McKee, profesor europejskiego zdrowia publicznego w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, powiedział, że wraz z innymi naukowcami od pewnego czasu wyrażał zaniepokojenie z powodu coraz wolniejszej poprawy średniej długości życia.

„Nie ulega wątpliwości, że badania, które trzeba było podjąć, aby wyjaśnić to, co teraz widzimy, są podejmowane tak szybko, jak to możliwe.”

Niektórzy akademicy twierdzą, że rządowa polityka oszczędnościowa musiała odegrać pewną rolę, na przykład cięcia w budżetach opieki społecznej w Anglii.

Wzywają do przeprowadzenia dochodzenia parlamentarnego z ekspertami składającymi zeznania.

TONS przeanalizował również współczynniki umieralności – liczbę zgonów podzieloną przez populację – w całym Zjednoczonym Królestwie i stwierdził podobne spowolnienie w zakresie poprawy w latach 2011-2016.

W przypadku kobiet wskaźniki śmiertelności nieznacznie wzrosły w Walii

Wielka Brytania znalazła się również na samym dole tabeli pod kątem poprawy średniej długości życia dla kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat.Jednak w Japonii odnotowano znaczną poprawę, podczas gdy wzrosły również skandynawskie kraje, takie jak Norwegia, Dania i Finlandia.

Konrad W

 

 

 

Life expectancy statistics

7 sierpnia 2018