System punktowy do Uk od Stycznia musisz mieć 70 punktów. Szczegóły

System punktowy do Uk od Stycznia musisz mieć 70 punktów. Szczegóły

Proces ubiegania się o wizę

Od 1 stycznia 2021 roku będziesz mógł złożyć wniosek o wizę i zapłacić za nią online.

Podczas składania wniosku zostaniesz poproszony o podanie danych biometrycznych., musisz dostarczyć cyfrowe zdjęcie swojej twarzy za pomocą aplikacji na smartfona. Nie będziesz musiał oddawać odcisków palców.

Pracownicy
System punktowy będzie obejmował TYLKO wykwalifikowanych pracowników, którzy mają ofertę pracy od zatwierdzonego sponsora pracodawcy. Od stycznia 2021 r. oferowana praca będzie musiała mieć wymagany poziom umiejętności RQF3 lub wyższy (odpowiednik poziomu A). Musisz także umieć mówić po angielsku i otrzymywać od sponsora odpowiedni próg wynagrodzenia. Będzie to albo ogólny próg wynagrodzenia w wysokości 25 600 GBP, albo aktualna stawka za Twoją pracę, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Jeśli zarabiasz mniej niż to – ale nie mniej niż 20 480 GBP – nadal możesz ubiegać się o „wymianę” punktów na określone cechy w stosunku do swojego wynagrodzenia. Na przykład, jeśli masz ofertę pracy w zawodzie, którego brakuje lub posiadasz stopień doktora związany z tą pracą.

Pracodawcy nie będą mieli ogólnej możliwości rekrutacji na poziomie płacy minimalnej lub w jej pobliżu.

Wizyta 6 miesieczna bez pracy w Wielkiej Brytanii

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii oraz inni obywatele nieposiadający wizy nie będą potrzebować wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii podczas wizyty w Wielkiej Brytanii przez okres do 6 miesięcy – nie dostaniesz LEGALNEJ PRACY i żadnych benefitów. Wszyscy migranci, którzy chcą wjechać do Wielkiej Brytanii z innych powodów (takich jak praca lub nauka), będą musieli wcześniej złożyć wniosek o zezwolenie na wjazd.

Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii mieszkającym w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., Ty i Twoja rodzina możecie złożyć wniosek do Programu osiedleńczego UE, aby nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

Opłata za umiejętności imigracyjne

Pracodawcy, którzy sponsorują pracowników migrujących spoza UE w ramach poziomu 2 (ogólny) i (transfer wewnątrz firmy) będą zobowiązani, tak jak teraz, do opłacenia opłaty za umiejętności imigracyjne (ISC), chyba że ma zastosowanie szczególne zwolnienie. Pracodawcy muszą zapłacić 1000 GBP za każdego wykwalifikowanego pracownika pierwszych 12 miesięcy, z dodatkową opłatą w wysokości 500 GBP za każde kolejne sześć miesięcy Kropka. W ramach systemu punktowego będziemy stosować ISC do sponsorujących pracodawców w odniesieniu do pracowników migrujących zarówno z UE, jak i spoza UE. Obniżone stawki 364 £ za
sponsorowany pracownik rocznie będzie się składał, tak jak teraz, do organizacji charytatywnych oraz małych i średnich Przedsiębiorstwa.

Wykwalifikowany pracownik

Każdy przybywający do Wielkiej Brytanii do pracy, w tym obywatele UE, będą musieli wykazać, że spełniają określony zestaw wymagania, za które zdobędą punkty. Nie ma ogólnego ograniczenia liczby kto może ubiegać się o tę trasę dla wykwalifikowanego pracownika.
. Oprócz zdania egzaminu kandydat musi spełnić następujące obowiązkowe kryteria
odpowiednie kontrole karalności w Wielkiej Brytanii:
• Kandydat musi mieć ofertę pracy od licencjonowanego sponsora;
• Stanowisko pracy musi mieć minimalny poziom umiejętności lub wyższy: poziom RQF3 lub równoważny (kwalifikacje Alevel lub równoważne)
• Kandydat musi mówić po angielsku na akceptowalnym poziomie.
Punkty wymienne
 Spełnienie powyższych kryteriów obowiązkowych daje kandydatowi 50 punktów; oni muszą
uzyskać kolejne 20 „wymienialnych” punktów poprzez kombinację punktów za swoje wynagrodzenie, a praca w zawodzie deficytowym lub odpowiednim doktoracie.
Jeśli wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie, to wyższa z wartości progowej wynagrodzenia w wysokości 25 600 GBP lub „Idą” za swoją konkretną pracę, otrzymają dodatkowe 20 punktów.
Istnieje możliwość zdobycia wymaganych dodatkowych punktów handlowych, jeśli wnioskodawca otrzymuje mniejszą zapłatę niż ogólny próg lub obowiązująca stawka, pod warunkiem, że otrzymają co najmniej 20 480 GBP. W takim przypadku kandydat może zdobywać punkty, jeśli ma ofertę pracy w konkretnym miejscu
zawód deficytowy (zgodnie z zaleceniami MAC) lub stopień doktora dotyczący

TABELA 1

 W poniższej tabeli pokazujemy, jak ktoś, kto ma co najmniej 80% lub 90% odpowiednich
wynagrodzenie za wykonywany zawód (niezależnie od tego, czy jest to próg 25,6 tys. funtów, czy obowiązująca stawka), i dlatego otrzymuje 0 lub 10 punktów za pensję, może nadrobić punkty gdzie indziej przez przyznawanie punktów za inny atrybut, na przykład pracę w zawodzie z niedoborem lub posiadanie odpowiedniego doktora.

 

TABELA 2 

Pan Marek chce przyjechać do Wielkiej Brytanii, aby podjąć pracę wykwalifikowaną i zaproponowano mu pracę jako technik laboratoryjny za pensję w wysokości 21 000 funtów. Spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria określone w System punktowy, zdobywający 50 punktów.
Obowiązująca stawka dla techników laboratoryjnych to 18 200 funtów, a pensja Marka jest większa. Jednak nie otrzymuje 20 punktów za swoje wynagrodzenie, ponieważ jest ono poniżej ogólnego progu 25,600 £. Ponieważ oferta pensji MARKA wynosi 21 000 funtów, nie otrzymuje za nią żadnych punktów wynagrodzenie. Wciąż przekracza minimum 20 480 GBP, więc nadal może zdobyć 20 punktów do wymiany gdzie indziej kwalifikować się do otrzymania wizy. W tym przypadku  otrzymuje dodatkowe 20 punktów, posiadając odpowiedni stopień doktora nauk ścisłych biochemia. Poniższa tabela została spersonalizowana, aby pokazać, w jaki sposób MAREK zgromadził 70 punktów

TABELA 3 – MECHANIK

PIOTR chce przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy i zaproponowano mu pracę jako mechanik
inżyniera za pensję 26 750 funtów. Spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria w systemie PointsBased, uzyskując 50 punktów. Pensja PIOTRA przekracza ogólny próg płacowy 25 600 GBP; jednak jest poniżej 33.400 funtów obowiązująca stawka dla inżynierów mechaników, więc nie otrzymuje 20 punktów za swoje wynagrodzenie. Zarobki PIOTRA to nieco ponad 80% aktualnej stawki za jego zawód, w związku z tym, chociaż nie otrzymuje żadnych punktów ze swojej pensji, może otrzymać 20 punktów do wymiany wskazuje gdzie indziej, aby kwalifikować się do otrzymania wizy. W tym przypadku PIOTR otrzymuje 20 dodatkowych punktów wskazuje na posiadanie oferty pracy w zawodzie, którego brakuje. Poniższa tabela jest spersonalizowana, aby pokazać, w jaki sposób PIOTR zgromadził wymagane 70 punktow.

TABELA 3 – NAUCZYCIEL

ANIA chce przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy i zaproponowano mu pracę jako wykwalifikowana  nauczycielka szkoły podstawowej w Walii za pensję w wysokości 24 906 funtów. Spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria w systemie punktowym, uzyskując 50 punktów.
ANIA musi teraz zdobyć kolejne 20 punktów, aby kwalifikować się do trasy wykwalifikowanego pracownika. JEJ wynagrodzenie jest poniżej ogólnego progu 25 600 funtów, ale podobnie jak nauczyciele szkół podstawowych wymieniona praca edukacyjna, a wynagrodzenie Louisa jest zgodne z krajową tabelą płac w Walii (i wynosi powyżej 20 480 funtów), nadal otrzymuje 20 punktów za swoje wynagrodzenie, spełniając łączny wymóg wynoszący 70 punktów.
Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób ANIA zgromadziła wymagane 70 punktów.

TABELA 4 

Ania ma 26 lat i mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia weterynaryjne w Wielkiej Brytanii uniwersytet i tutaj rozpoczęła swoją karierę. . Chce pracować w Wielkiej Brytanii i zaproponowano jej pracę jako weterynarz z pensją początkową w wysokości 22,900 £. Spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria w systemie punktowym, punktacja 50 punktów.
ANIA musi teraz zdobyć kolejne 20 punktów, aby kwalifikować się do zmiany na  wykwalifikowanego pracownika trasa. Za swoje wynagrodzenie nie otrzymuje żadnych punktów, ale jest ono powyżej minimum 20 480. Gdy Ania kończy studia zdobywa 20 punktów na
wejście na rynek pracy. Jej pensja jest niższa od zwykłego minimum 80% z 32 500 funtów
stawka obowiązująca dla wybranego zawodu, ale jest wyższa niż 70% stawki obowiązującej
wymagane dla nowych uczestników. Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób Ania zgromadziła zapotrzebowanie 70 punktów.

Warunki i wymagania dla wykwalifikowanych pracowników

Nowi uczestnicy rynku pracy WYKFALIFIKOWANI w Wielkiej Brytanii są obecnie uprawnieni do przyjazdu do Wielkiej Brytanii na niższe wynagrodzenie niż ich bardziej doświadczeni koledzy. one
obecnie korzystają z tego obniżonego progu wynagrodzenia przez trzy lata. Migranci będą
zdefiniowane jako nowi uczestnicy w systemie punktowym, jeśli spełnią jeden z następujące wymagania:
a) przechodzą z uniwersytetów dla pracowników wykwalifikowanych;
b) w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 26 lat; lub
c) Pracują w celu uzyskania uznanych kwalifikacji zawodowych lub bezpośrednio na stanowiska podoktoranckie.

Praca wymagająca kwalifikacji: wiza zdrowotna i opiekuńcza

Rząd z zadowoleniem przyjmuje istotny wkład lekarzy, pielęgniarek i innych osób pracownicy służby zdrowia z zagranicy zwracają się do National Health Service (NHS).  Wiza zdrowotna i opiekuńcza jest częścią pracownika wykwalifikowanego  Zapewni osobom pracującym w kwalifikujących się zawodach zdrowotnych ofertę pracy od NHS, sektora opieki społecznej lub od pracodawców i organizacji, które świadczą usługi NHS, które dobrze posługują się językiem angielskim, są zachęcane do przychodzenia do UK. Dostęp będzie przyspieszony, z obniżonymi opłatami za złożenie wniosku i specjalnym wsparciem dotyczące procesu składania wniosków, dla uprawnionych osób przybywających do Wielkiej Brytanii ze swoim rodziny. Osoby, które są uprawnione do ubiegania się o wizę Health and Care oraz ich osoby pozostające na utrzymaniu będą również zwolnione z płacenia imigracyjnego dodatku zdrowotnego.

PAMIETAJ – Pracodawcy nie będą mieli możliwości rekrutacji na poziomie płacy minimalnej lub w jej pobliżu czyli minimum wage na godzine. System zaczyna działać od 1 stycznia 2021.

Osoby które przebywaja już na terenie UK moga pracowac i zostać w UK, także podróżować bez problemów , mają 5 lat na uregulowanie statutu ( statut osiedleńczy rozliczeniowy dostaje się po 5 latach pracy w UK ) .

Konrad W

20 listopada 2020

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *