System punktowy dla Polaków w UK, szczegóły

Wielka Brytania

Nowość

Imigracyjny system punktowy w Wielkiej Brytanii, które może objąć Polaków – na czym polega?

Aktywiści na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE domagali się systemu punktowego w australijskim stylu, który miałby być stosowany do wszystkich pracowników migracyjnych, również tych z krajów UE, a więc także Polaków.

Obecnie odnosi się on do obywateli starających się o wizy do Wielkiej Brytanii spoza krajów Unii. Niemniej, w przypadku Brexitu, czyli opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, poszczególne kryteria odnosiłyby sie do wszystkich państw członkowskich, w tym Polski. Warto się im zatem przyjrzeć.

Liczby

W roku do grudnia 2015 oszacowano, iż łącznie 630.000 imigrantów przybyło do Wielkiej Brytanii.

Oddzielne dane dotyczące liczby tzw. National Insurance wydanych cudzoziemcom za rok kończący się w marcu 2016, pokazują jak wiele osób zarejestrowało się do pracy w Wielkiej Brytanii.

W pierwszej piątce krajów znalazły się:

  • Rumunia
  • Polska
  • Włochy
  • Hiszpania
  • Bułgaria

Z kolei pięć pierwszych krajów spoza UE to:

  • Chiny
  • Indie
  • Stany Zjednoczone
  • Australia
  • Pakistan

System punktowy w Wielkiej Brytanii

W lutym 2008 r. rząd partii Labour wprowadził pierwszy imigracyjny system punktowy w Wielkiej Brytanii, bazujący na australijskim systemie. Zastąpił on zawiły system, który rozróżniał 80 różnych rodzajów wiz, jakie mogły zostać przyznane.

Generalnie system ten składa się z czterech kategorii, do których można zaliczyć:

1. Pracowników o wysokiej „wartości” (obdarzonych wyjątkowym talentem, wysoko wykwalifikowanych, inwestorów, przedsiębiorców, itp..)

2. Robotników wykwalifikowanych (miejsca pracy, które nie mogą być wypełnione przez brytyjskich pracowników lub tych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), granica przyznanych miejsc to 20,700 rocznie, chyba, że emigrant zarabia ponad £150,000

3. Uczniów/studentów ( w szkolnictwie podstawowym, średnim lub wyższym)

4. Tymczasowych migrantów

Każdy szczebel oferuje własny przydział punktów za szczególne „atrybuty”. Dla każdych z tych grup w pierwszym szczeblu, osoba zyskuje 1 punkt według różnych kryteriów, takich jak np. umiejętność języka angielskiego, finansowa zdolność do utrzymania siebie, wiek i wcześniejsze doświadczenie.

Przyjmowanie migrantów, którzy posiadają „wyjątkowy talent” oznacza, iż są oni uznani za światowych liderów w swoich dziedzinach. Liczba przyjęć takich osób jest ograniczona do 1000 rocznie. Niemniej, do tej pory niewiele osób skorzystało z tej drogi zdobycia wizy.

Warto podkreślić, iż trzeba mieć konkretną ofertę pracy w celu ubiegania się o wizę na podstawie 2-go szczebla i osiągnąć w sumie 70 punktów.

Zdecydowanie najprostszym sposobem osiągnięcia tego celu jest posiadanie kwalifikacji do pracy, która znajduje się na liście tzw. „niedoborów zawodów”, tj. dyrektor naczelny ważnej firny, biochemik, inżynier czy lekarz. Osoba z takimi kwalifikacjami zdobywa 50 punktów, które są uzupełniane przez inne czynniki, w tym wiek i doświadczenie.

Kwestie zdrowotne

Paragraf 36 przepisów imigracyjnych zapewnia, że ktoś kto planuje pobyt w Wielkiej Brytanii przez dłużej niż sześć miesięcy, musi być skierowany na badania lekarskie, których koszty ponoszone są przez wnioskodawcę. Ma to na celu zapewnić, aby nikt, komu zezwolono na przyjazd do Wielkiej Brytanii:

1. Nie zagrażał zdrowiu innych osób w Wielkiej Brytanii

2. Nie był w stanie ze względów medycznych utrzymać siebie w UK

3. Nie żądał po przyjeździe głównie leczenia (chyba, że mu wyraźnie przyznano do tego prawo)

msz

Edukacja

Imigranci spoza UE, którzy chcieliby realizować wyższe wykształcenie w Wielkiej Brytanii muszą spełniać szereg kryteriów, w tym:

1. Mieć zaoferowane miejsce w pełnym wymiarze czasu na kursie organizowanym przez daną uczelnię.

2. Być w stanie mówić, czytać, pisać i rozumieć po angielsku.

3. Mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać siebie i zapłacić za przebieg kursu.

Z uwagi na to, iż Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej, system bazujący na punktach odnosi się do osób, które chcą się przenieść do Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej. Istnieje bowiem swoboda w przemieszczaniu się w całej UE oraz zakaz ograniczeń czasowych dla niektórych nowych państw członkowskich, a także wolność do pracy.

Tym samym, powyższe kryteria muszą spełniać obecnie obywatele spoza krajów UE. Jednak w przypadku Bexitu odnosiłyby się one także do obywateli państw członkowskich, w tym Polaków.

Decyzja w sprawie dalszego członkowstwa Wielkiej Brytanii w Unii zapadnie w wyniku referendum, które odbędzie się 23 czerwca.

Barbara Klaudia Sitko

bbc

16 czerwca 2016