Studenci zagraniczni będą mogli zostać w UK 2 lata po ukończeniu studiów

Studenci zagraniczni będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii przez dwa lata po ukończeniu studiów

 

Nowa strategia ma na celu zwiększenie atrakcyjności Wielkiej Brytanii jako miejsca studiów dla studentów zagranicznych

Studenci zagraniczni mogą obecnie przebywać w Wielkiej Brytanii tylko przez okres do czterech miesięcy po ukończeniu studiów na zasadach wprowadzonych przez Theresę May, gdy była ona Home Secretary.

Nowa strategia, ogłoszona przez premiera, ma na celu zwiększenie atrakcyjności Wielkiej Brytanii jako miejsca studiów dla studentów zagranicznych.

Od 2021 r. Studenci zagraniczni zapisujący się na studia licencjackie, podyplomowe lub doktoranckie w Wielkiej Brytanii będą mogli pozostać w kraju przez dwa lata po ich ukończeniu.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej (czesne) czesne dla studentów brytyjskich i unijnych jest ograniczone do 9 250 £ rocznie, ale nie ma ograniczeń co do tego, jakie uniwersytety mogą pobierać opłaty od studentów zagranicznych.

Rekrutacja zagranicznych studentów stała się ważnym źródłem dochodów dla uniwersytetów, przy czym wielu inwestuje duże kwoty w marketing za granicą, a także w agentów płacących za rozwijanie działalności w krajach docelowych.

Szefowie uniwersytetów z zadowoleniem przyjęli tę decyzję, a Alistair Jarvis, dyrektor naczelny Universities UK, powiedział: „Zbyt długo brak możliwości pracy po studiach w Wielkiej Brytanii stawia nas w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej w przyciąganiu tych studentów” – powiedział.

Z dużym zadowoleniem przyjmujemy tę zmianę zasad, która przywróci nas tam, gdzie należymy, jako miejsce studiów pierwszego wyboru ”.

Ale Alp Mehmet, prezes Migration Watch UK, ostrzegł, że posunięcie to jest „nierozsądnym i wstecznym krokiem”. Powiedział, że „prawdopodobnie spowoduje to, że zagraniczni absolwenci pozostaną na stosach, jak to się wcześniej zdarzyło”, dodając: „Nasze uniwersytety przyciągają rekordową liczbę zagranicznych studentów, więc nie ma potrzeby dewaluacji wizy studenckiej poprzez przekształcenie jej w tylne wejście trasa do pracy tutaj ”.

Ogłoszenie Borisa Johnsona jest odwróceniem reform wprowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2012 r., kiedy pani May zniosła wizę na studia po studiach, która pozwoliła studentom spoza UE pozostać w Wielkiej Brytanii i pracować przez dwa lata po ukończeniu studiów.

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest 460 000 zagranicznych studentów uniwersytetów, generujących 20 miliardów funtów rocznie dzięki eksportowi edukacji – co obejmuje dochody studentów zagranicznych, szkolenia z języka angielskiego i rozwiązania w zakresie technologii edukacyjnych sprzedawane na całym świecie.

Raport opublikowany na początku tego roku wykazał, że studenci zagraniczni studiujący na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii zarabiają nawet o 50 procent więcej niż ich brytyjscy koledzy z klasy.

Absolwenci matematyki z Wielkiej Brytanii zarabiają średnio 33 100 funtów pięć lat po ukończeniu studiów, podczas gdy ich rówieśnicy spoza Europy zarabiają 48 600 funtów, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Higher Education Policy Institute.

Tymczasem absolwenci ekonomii zarabiają średnio 37 900 funtów po pięciu latach, jeśli pochodzą z Wielkiej Brytanii, w porównaniu do 45 700 funtów, jeśli pochodzą z zagranicy. W obu przedmiotach studenci z innych krajów Unii Europejskiej (UE) zarabiają więcej niż ich brytyjscy koledzy z klasy, ale mniej niż ci spoza UE.

Gavin Williamson, sekretarz ds. Edukacji, powiedział: „Ważny wkład studentów zagranicznych w nasz kraj i uniwersytety jest zarówno kulturalny, jak i ekonomiczny. „Nasze uniwersytety rozwijają się, będąc otwartymi instytucjami globalnymi.

Konrad W

 

11 września 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK