Statut osiedlowy dla Polaków na wyspach.

Statut osiedlowy dla Polaków na wyspach

 

Status osoby osiedlonej dla obywateli UE i ich rodzin

Ogólny zarys

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (UE) mieszkającym w Wielkiej Brytanii, Ty i Twoja rodzina możecie ubiegać się o „status osoby osiedlonej”, jeśli chcesz nadal mieszkać tutaj po 2021 roku.Nie musisz składać wniosku, jeśli jesteś obywatelem Irlandii lub masz zezwolenie na pobyt na czas nieograniczony, ale członkowie Twojej rodziny spoza Wielkiej Brytanii i Irlandii muszą.

Program zostanie w pełni otwarty w marcu 2019 r. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. Możesz złożyć wniosek po tej dacie, jeśli dołączasz do członka rodziny mieszkającego już w Wielkiej Brytanii. Prawa obywateli Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii są nadal negocjowane.

Otrzymanie statusu osoby osiedlonej oznacza, że ​​możesz mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii tak długo, jak chcesz. Będzie to oznaczać, że kwalifikujesz się do:

• usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna i szkoły

• funduszów publicznych i emerytury

• brytyjskiego obywatelstwa, jeśli spełniasz wymagania

Pełne szczegóły programu podlegają jeszcze zatwierdzeniu przez Parlament.

Kwalifikowalność

Kwalifikujesz się do uzyskania statusu osoby osiedlonej, jeśli:

• jesteś obywatelem UE lub członkiem rodziny obywatela UE

• od 5 lat nieprzerwanie mieszkasz w Wielkiej Brytanii („nieprzerwany pobyt”)

• przeprowadzisz się do Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii krócej niż 5 lat, będziesz zazwyczaj uprawniony do otrzymania „statusu tymczasowego”.

Jeśli jesteś obywatelem spoza UE, będziesz musiał udowodnić swój związek z obywatelem UE, który tutaj mieszka.

Pełne szczegóły programu podlegają jeszcze zatwierdzeniu przez Parlament.

„Nieprzerwany pobyt”

Nieprzerwany pobyt oznacza, że ​​byłeś w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 6 miesięcy w każdym z tych 5 lat, z wyjątkiem:

• jednego okresu do 12 miesięcy z ważnego powodu (na przykład  praca lub nauka)

• obowiązkowa służba wojskowa

Jeśli nie będziesz mieć nieprzerwanego 5-letniego pobytu, podczas składania wniosku

Zwykle otrzymasz „status tymczasowy”.

Status tymczasowy oznacza, że ​​możesz pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne 5 lat. Możesz tu mieszkać i pracować, i będziesz miał dostęp do publicznych funduszy i usług na tych samych zasadach, co teraz. Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu możesz ubiegać się o status osoby osiedlonej.

Status osoby osiedlonej dla Twojego dziecka

Będziesz musiał złożyć wniosek w imieniu swojego dziecka, aby mogło uzyskać status osoby osiedlonej, chyba że jest obywatelem brytyjskim. Jeśli Ty kwalifikujesz się do złożenia wniosku, Twoje dzieci, które nie ukończyły 21 lat, również będą się kwalifikowały, nawet jeśli przybędą do Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli urodzi Ci się dziecko po tym jak uzyskasz status osoby osiedlonej

Twoje dziecko automatycznie stanie się obywatelem brytyjskim, jeśli urodzi się w Wielkiej Brytanii. Nie musisz składać wniosku o status osoby osiedlonej dla niego. Jeśli przebywasz za granicą i jesteś członkiem rodziny obywatela UE mieszkającego w Wielkiej Brytanii.

Jeśli nie będziesz mieszkać w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku, będziesz mógł aplikować o dołączenie do członka rodziny po tej dacie, jeśli:

• członek twojej rodziny kwalifikuje się do złożenia wniosku, i ​​31 grudnia 2020 r byliście w związku,

• jesteś bliskim członkiem rodziny, na przykład współmałżonkiem, partnerem życiowym tej samej płci, dzieckiem/wnukiem na utrzymaniu lub rodzicem/dziadkiem utrzymującym

Ubieganie się o status osoby osiedlonej

Program zostanie w pełni otwarty w marcu 2019 r. Termin składania aplikacji upływa 30 czerwca 2021 r. Możesz złożyć wniosek po tej dacie, jeśli dołączasz do członka rodziny w Wielkiej Brytanii. Formularz wniosku będzie dostępny online. Będziesz w stanie uzyskać wsparcie przez telefon lub osobiście, jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku online. Pełne szczegóły programu podlegają jeszcze zatwierdzeniu przez Parlament.

Czego będziesz potrzebować

Kiedy składasz wniosek, potrzebujesz dowodu:

•Twojej tożsamości

• miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii, chyba że posiadasz ważny dokument stałego pobytu lub pobytu  na czas nieokreślony

• Twoich relacji z członkiem rodziny z UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii, jeśli pochodzisz spoza UE

Dowód tożsamości

Musisz mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli jesteś spoza UE, możesz użyć ważnego paszportu lub biometrycznej karty pobytu.

Przy składaniu wniosku będziesz mógł:

• przeskanować swój dokument tożsamości za pomocą telefonu komórkowego z Androidem lub tabletu

• wysłać dokument pocztą

Musisz też przesłać ostatnie cyfrowe zdjęcie swojej twarzy.

Dowód  miejsca zamieszkania

Możesz dać Home Office pozwolenie na sprawdzenie danych HM Revenue and Customs (HMRC), które mogą pokazać, jak długo mieszkasz w Wielkiej Brytanii.

Być może będziesz musiał przedstawić dowody potwierdzające miejsce zamieszkania, na przykład:

• P60s

• wyciągi bankowe

• rachunki za media

Będziesz mógł przesłać skany tych dokumentów za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego. Nie będziesz musiał przedstawiać dowodu na cały pobyt w Wielkiej Brytanii, tylko za okres, który udowodni, że kwalifikujesz się do statusu osoby osiedlonej lub statusu tymczasowego.

Jeśli byłeś karany

Jeśli masz ukończone 18 lat, zostaniesz zapytany o swoją historię kryminalną w Wielkiej Brytanii i za granicą. Zostaniesz również sprawdzony w bazach danych przestępstw w Wielkiej Brytanii.Nadal możesz uzyskać status osoby osiedlonej lub status tymczasowy, nawet jeśli byłeś karany. Będzie to oceniane indywidualnie dla każdego przypadku.

Jeśli jesteś spoza UE

Będziesz musiał udowodnić swój związek z członkiem rodziny z UE (na przykład świadectwem urodzenia, małżeństwa lub związku partnerskiego). Będziesz mógł zeskanować i przesłać je za pośrednictwem formularza online. Będziesz również musiał udokumentować tożsamość i miejsce zamieszkania członka rodziny. Będziesz musiał podać odciski palców i zdjęcie swojej twarzy w centrum aplikacji w Wielkiej Brytanii. Nie musisz tego robić, jeśli masz już biometryczną kartę pobytu.

Opłaty

Opłata za wniosek (z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament) będzie wynosić:

• 65 GBP, jeśli masz 16 lat lub więcej

• 32,50 GBP, jeśli nie masz ukończonych 16 lat

Złożenie wniosku będzie darmowe, jeśli:

• masz już ważny dokument pobytu na czas nieokreślony lub ważny dokument pobytu stałego

• ubiegasz się o przeniesienie ze statusu tymczasowego na status osoby osiedlonej

• jesteś dzieckiem pod opieką władz lokalnych

Jeśli popełniz błąd w swojej aplikacji

Home Office skontaktuje się z Tobą przed podjęciem decyzji w sprawie Twojej aplikacji, dzięki czemu będziesz mógł poprawić błąd.

Poinformują Cię również, czy musisz przedstawić dodatkowe dowody, zanim podejmą decyzję.

Po złożeniu wniosku

Jeśli twoja aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, będziesz w stanie uzyskać dowód swojego statusu za pośrednictwem usługi online. Nie otrzymasz fizycznego dokumentu, jeśli nie jesteś spoza UE i nie masz biometrycznej karty pobytu.Nie utracisz swojego statusu osoby osiedlonej, jeśli nie opuścisz Wielkiej Brytanii na okres dłuższy niż 5 lat.Jeśli Twoja aplikacja zostanie rozpatrzona negatywnie, możesz ponownie złożyć wniosek, masz czas do 30 czerwca 2021 roku. Możesz również odwołać się od decyzji, jeśli składasz wniosek od 30 marca 2019 roku.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

 

Katarzyna Cz.

 

23 czerwca 2018