Status Polaków mających dzieci na wyspach, praca to klucz

Status Polaków mających dzieci na wyspach, praca to klucz

 

Co jeśli nie mamy odpowiedniego statusu, ale mamy na utrzymaniu dziecko w wieku szkolnym? Czy prawo dziecka do edukacji pozostanie chronione?

Aby mieć prawo do pozostania w UK oraz wnioskowania o benefit, w niektórych przypadkach będzie brane pod uwagę “nabyte prawo pozostania” dzięki temu, że dziecko się uczy. Proszę zauważyć, że w ten sposób nabyte prawo nie może zostać zaliczone do wymaganych pięciu lat pobytu przy staraniu się o stała rezydenture. Niestety często spotykamy się z mylnym pojęciem przez naszych rodaków, którym wydaje się np samotna matka jest statusem. Otóż, nie. Najprawdopodobniej chodzi o pojęcie Primary Carer.

Definicja Primary Carer

Osoba będzie traktowana jako pierwszy opiekun dziecka jesli jest bezpośrednim krewnym w linii prostej bądź prawnym opiekunem dziecka i spełnia poniższe warunki:

Jest głównym opiekunem dziecka lub

Dzieli opiekę nad dzieckiem wspólnie z drugim opiekunem, a on nie jest osoba, która nie jest traktowana jako przypadek wyjątkowy.

(Imm (EEA) Regs 2016, Reg 16(7)(c); 2 Reg 16;3 Immigration Act 1971, s2; 4s8

 Dzieci rownież musza spełniać warunki aby osoba dorosła mogła nabyć prawo do pobytu dzięki nim.

Dzieci samowystarczalne finansowo.

Osoba będąca głównym opiekunem dziecka z kraju EEA oraz dziecko musi spełniać poniższe warunki:

– Mieć nieukończone 18 lat

– Rezydować na stałe w UK i mieć środki na swoje utrzymanie

– Nie mieć możliwości pozostania w UK jesli główny opiekun opuściłby Wielka Brytanie

Proszę zauważyć, ze w tym przypadku zarówno opiekun jak i dziecko muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne, tzw. Comprehensive Health Insurance

 Dziecko pozostające w generalnej edukacji (szkoły ponadpodstawowe oraz uniwersytety są uznawane sa generalna edukację, zwykle wliczone w generalna edukację będą również szkoły dla dzieci od piątego roku życia):

– Którykolwiek z rodziców dziecka jest narodowości EEA i rezyduje bądź rezydował w UK

– Oboje: dziecko i rodzic rezydują bądź rezydowali na terenie UK podczas kiedy rodzic miał status osoby pracującej

– Dziecko pozostaje w generalnej edukacji

Od 01/02/2017 jesli dziecko osoby z kraju EEA nabyło prawo do pozostania w UK poprzez pozostanie w edukacji, rodzic nie musiał byc rezydentem kiedy dziecko rozpoczęło naukę. Co za tym idzie, nawet jeśli rodzic nie miał wymaganego statusu, dziecko ma prawo nadal kontynuować edukację. Osoba będąca głównym opiekunem dziecka w edukacji generalnej musi spełniać wcześniej opisane warunki oraz dziecko nie byłoby w stanie kontynuować nauki jeśli rodzic opuściłby UK. Uwaga: w niektórych sytuacjach tylko jeden z rodziców może nabyć te prawa.

Przykład:

Pani Maria przyjechała wraz z mężem  i dzieckiem do UK. Mąż pracował, a pani Maria nie. Rozstali się i maż wrócił do Polski. Pani Maria jest teraz jedynym opiekunem córki i gdyby musiała opuścić UK, córka nie mogłaby kontynuować nauki. Pani Maria uzyskuje w tym momencie prawo głównego opiekuna, dzięki temu, że dziecko się uczy i jeden z rodziców miał status osoby pracującej.

Osoba pracująca to nie osoba na zasiłku, która szuka pracy. To również nie osoba samozatrudniona. Od i łącznie z dniem 01/05/2004 osoba pracująca musiała rejestrować swoje zatrudnienie w Home Office, jeśli tego nie zrobiła złamała prawo i okres ten będzie traktowany jako praca bez pozwolenia. Od 01/05/2011 Polacy otrzymali pełnie praw unijnych i nie było już obowiązku rejestracji każdego zatrudnienia. Rodzice, którzy byli samozatrudnieni będą traktowani wedle tego jakie dochody zostały wykazywane.

Sprawa jest inna gdy np. jeden rodzic nie pracuje i siedzi cały czas na zasiłku dla bezrobotnych.

Wtedy po jakim czasie zostaje odebrany zasiłek dla bezrobotnych , ale dzięki temu że dziecko się uczy rodzic dostaje dotacje na dziecko child benefit oraz kiedyś to był child tax a obecnie Universal Credyt , osoba nie dostanie housing benefitu. Do póki dziecko się uczy rodzic albo opiekun może przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, w chwili kiedy nie pracuje a dziecko skończy szkołe rodzic nie dostanie możliwości zostania w UK gdyż nie pracował.

Okres bezrobocia jednej z osob w rodzinie na wyspach nawet choc sa powyżej 5 lat nie daje automatycznego pozwolenia na zostanie na wyspach., dopóki dziecko się uczy tak ale gdy dziecko skończy szkolę nie.

Dlatego jeśli mamy dziecko już uczące się daje podstawy przebywania na wyspach ale kluczem jest PRACA , jeśli pracujesz masz statut i pełny zasiłek Universal Credit.

Jesli macie państwo jakieś wątpliwości, bądź chcielibyście aby specjalista odniósł się do waszej sprawy indywidualnie, proszę pisać info@polishcommunityuk.org

Justyna 07984 921874

13 marca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Sprawy Polonii