Spada bezrobocie w Szkocji.

Spada bezrobocie w Szkocji.


Bezrobocie w Szkocji spadło o 14 000 osób w ciągu trzech miesięcy do marca 2017 roku osiągając 120 000 osób

Bezrobocie w Szkocji wynosi więc 4,4% i jest poniżej o 4,6% bezrobocia w Wielkiej Brytanii.

Dane statystyczne dotyczące rynku pracy pokazują również, że zatrudnienie w Szkocji wzrosło o 5 000 osób i obecnie wynosi 2.620.000 osób pracujących.

W całej Wielkiej Brytanii ( wraz ze Szkocją ) stopa bezrobocia jest na najniższym poziomie od 42 lat.

Urząd Statystyczny (ONS) powiedział, że szkocki wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,3 punktu procentowego w ciągu kwartału do 74%. Wskaźnik ten jest niższy od średniej Wielkiej Brytanii na poziomie 74,8%.

W kwietniu 2017 r. liczba osób nieobecnych w pracy i przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy wynosiła 48.200. Liczba zgłaszających roszczeń, w tym benefitu Universal Credit, wyniosła 80 000.

Ponadto Rząd Szkocji poinformował że wzrasta zatrudnianie wśród kobiet. Stopa bezrobocia wśród kobiet spadła o 0,7 punktu procentowego w ciągu roku do 4,2%.

Wskaźnik zatrudnienia młodzieży wynosi 3,9 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim, a poziom wzrósł o 15 000.

Sekretarz gospodarki Keith Brown powiedział: „Dzisiejsze statystyki pokazują, że rynek pracy w Szkocji nadal działa dobrze w obliczu poważnych problemów gospodarczych.

Bezrobocie spada w dół, zatrudnienie wzrasta, a bezrobocie Szkocji wśród młodzieży jest czwartą najniższą w UE. Pan Brown dodał, że rząd Szkocji będzie nadal zajmował się kwestiami bezczynności na rynku pracy.

Wynika z tego że jeśli szukasz pracy szukaj w Szkocji, niestety na zasiłki siedząc na bezrobociu w Szkocji nie ma co za długo liczyć. Gonią do pracy.

Konrad

17 maja 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Szkocja