Ślub na odległość, daje prawo do życia w Wielkiej Brytanii

Ślub na odległość, daje prawo do życia w Wielkiej Brytanii

 

Imigranci wygrają prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii dzięki ślubowi, na którym nie muszą być obecni osobiście! Rozstrzygnięcie dylematu po małżeństwie na odległość 3000 km obywatela Ghany z Niemką.

Szczegóły niewiele znanej praktyki zostały opisane w przypadku człowieka z Ghany, który stoczył czteroletnią prawną bitwę, aby żyć w Wielkiej Brytanii po ślubie zawartym na odległość 3000 km.

Ani Albert Awuku, 43, ani jego żona – obywatelka Niemiec, która może żyć w Wielkiej Brytanii zgodnie z zasadami swobodnego przepływu w UE – musieli być obecni podczas ich zaślubin w Ghanie w lutym 2013 r.

Lord Justice Lloyd Jones powiedział: „Prawo Anglii i Walii uznaje ślub za pośrednictwem pełnomocnika, jeśli jest uznawany przez lex loci celebrationis (prawo kraju).

„W związku z tym małżonek obywatela UE, który zawarł takie małżeństwo, kwalifikuje się jako członek rodziny”.

Po upływie trzech lat od raportu o pogotowiu stwierdzono, że ceremonie za pomocą pełnomocnictwa – legalne w krajach takich jak Ghana, Nigeria i Brazylia – stają się coraz częstsze w aplikacjach imigracyjnych.

John Vine, główny inspektor ds. Granic i imigracji, stwierdził w czerwcu 2014 r., Że ponad 80 procent z 29 przykładowych ‘małżeństw proxy’, okazały się nieważne.

W raporcie Vine ujawnił, że jego inspekcja odkryła coraz większe próby wykorzystania zasad UE w zakresie swobodnego przepływu.

„Trasa europejska staje się coraz ważniejszą drogą do Wielkiej Brytanii dla tych, którzy urodzili się poza obszarem Europejskiego Stowarzyszenia Gospodarczego, zwłaszcza teraz, gdy zasady imigracyjne zostały zaostrzone”, dodał. Nie ma żadnej sugestii, że małżeństwo pana Awuku miało na celu podważenie przepisów imigracyjnych lub że wszedł i pozostał w Wielkiej Brytanii bezprawnie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odmówiło udzielenia konkretnych pytań dotyczących sprawy Awuku, w tym tego, czy oficjalnie otrzymał zezwolenie na pobyt.

 „Rozstrzyganie takich małżeństw odbywa się zgodnie z przepisami naszego prawa krajowego.

„Małżeństwo z udziałem pełnomocników będzie powszechnie uznawane, jeśli jest prawnie ważne w kraju, w którym została zawarta umowa. „Zgodnie z naszymi przepisami istnieje również wymóg, aby strony miały zdolność do zawierania małżeństwa. „Wszystkie sprawy są w pełni i dokładnie rozważane, aby zapobiec wszelkim możliwym nadużyciom”.

The Home Office declined to answer specific questions about Mr Awuku’s case, including whether he had officially been granted residency. It said: ‘The judgment of the Court of Appeal confirms that it is for the rules of private international law in the law of England and Wales to determine whether a proxy marriage can be recognised. ‘Whether to recognise such marriages is decided under the rules in our national law. ‘A proxy marriage will generally be recognised if it is legally valid in the country in which it was contracted.‘There is also a requirement under our law that the parties should have had capacity to enter into the marriage. ‘All cases are given full and careful consideration to prevent any opportunities for abuse of any kind.’

Foreign nationals can get UK residency by marrying EU citizens in overseas ceremonies which they do not even have to attend, it emerged last night.

Komentarz:

Mieszkasz na wyspach i masz ukochaną osobę gdzieś daleko na świecie, możesz wsiąść ślub z pełnomocnikiem np. na Uralu czy w Wietnamie w Kazachstanie może na Tajwanie i twoja miłość może z tobą zamieszkać. Masz czas do 2019 roku.

Katarzyna Cz

16 maja 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK