Sexual harassment czy ciebie dotyczy w Wielkiej Brytanii

Sexual harassment czy ciebie dotyczy w Wielkiej Brytanii

 

Co robić, jeśli uważasz, że jesteś w trakcie seksualnego nękania

Co to jest molestowanie seksualne w pracy?

Jakie zachowanie liczy się jako molestowanie seksualne w pracy?

Jak sobie z tym poradzić ?

Molestowanie seksualne jest niechcianym do Ciebie zachowaniem o charakterze seksualnym.

To molestowanie może być werbalne lub niewerbalne i może powodować poczucie zastraszenia lub uczucia niewygodności. 

Może to obejmować:

Uwagi seksualne lub dowcipy – osobiście lub przez e-mail
Niewłaściwe dotykanie, takie jak szczypanie lub przytulanie
Różne
formy napaści seksualnej
Patrząc z podnieceniem seksualnym.
Wyświetlanie zdjęć o charakterze seksualnym – na przykład kolega może umieścić kalendarz lub zdjęcie, które uważasz za obraźliwe

Każdy, kto doświadczał molestowania seksualnego w pracy w Wielkiej Brytanii, jest chroniony przez ustawę z 2010 roku.

Co robić.

Prowadzić dziennik zapisu nękania, kiedy to się dzieje i kto to był świadkiem
Porozmawiaj z działem przełożonych lub związkiem zawodowym, który może zaoferować radę – możesz wybrać anonimowość
Złożenie formalnej skargi – wszyscy pracodawcy muszą mieć procedurę składania skarg – gdzie można ustalić na piśmie „kto” „co” „gdzie” molestował i jak się czujesz

Jeśli te opcje nie działają, możesz złożyć wniosek do sądu pracy.

Przed wnoszeniem roszczenia do sądu pracy musisz przejść proces wczesnego pojednania, dostarczony przez grupę pośredniczącą Acas (doradca, pojednawczy i arbitrażowy) – może być w stanie negocjować rozstrzygnięcie lub rozwiązanie praktyczne.

Jeśli nie jest to możliwe, możesz złożyć roszczenie w trybie online.

Roszczenia mogą dotyczyć kobiet lub mężczyzn, w tym pracowników, uczniów i osób ubiegających się o pracę
Musisz wnieść skargę w ciągu trzech miesięcy od aktu molestowania
Osoba może jednocześnie wnieść skargę przeciwko swojemu pracodawcy i sprawcy jednocześnie
Potrzebne jest oświadczenie świadczące o prześladowaniu, ale nie musi to być odczytywane przez powoda
Sędzia z trybunału rozważy, czy zachowanie to byłoby urażone przez „rozsądną” osobę

„Przyjąłem to z starszym menedżerem, ale on krzyknął do mnie i powiedział, że to moje słowo przeciwko moim kolegom … zostawiłem w łzach i wypisałem się chory …” Jane, Londyn

Badania opublikowane w zeszłym roku przez TUC sugerowały, że ponad połowa kobiet twierdzi, że były w miejscu pracy molestowane seksualnie – i większość przyznaje się do tego, że nie zgłosiła tego.

Okazało się, że w dziewięciu na dziesięciu sprawach sprawcą byli mężczyźni, a prawie jedna na pięciu kobiet (17%) stwierdziła, że ​​to ich bezpośredni menedżer  lub osoba bezpośrednio sprawująca nad nimi władzę. Powody, dla których nie zgłaszano nękania, zawierały: zakłopotanie (20%), obawy, że nie zostaną potraktowane poważnie (24%) lub że zgłoszenie to miałoby wpływ na ich relacje w pracy (28%). Mężczyźni mogą być także ofiarami molestowania seksualnego w miejscu pracy.

Oto numery telefonów:
Acas (Usługi doradcze, pojednawcze i arbitrażowe): 0300 123 1100
Poradnictwo obywatelskie, Anglia / Walia:
Zagadnienie publiczne w pracy: 020 7404 6609
Serwis doradczy ds. Równości (EASS): 0808 800 0082

Konrad W

7 października 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK