Sąd Europejski popiera ograniczenia benefitów dla Polaków

Wielka Brytania

Benefity

Sąd Europejski popiera brytyjskie ograniczenia benefitów dla migrantów

Europejscy sędziowie poparli prawo Wielkiej Brytanii do odmowy niektórym migrantom z Unii Europejskiej zasiłków na dzieci – tzw. child benefit oraz child tax credit.

Sąd Europejski stwierdził, iż Wielka Brytania działała zgodnie z prawem, kiedy wstrzymała świadczenia rodzinne imigrantom z UE, którzy nie pracowali czy nie mieli prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii.

Wtorkowe orzeczenie sądu dotyczy warunków wprowadzonych w 2004 r. w sprawie prawa migrantów z UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są „nieaktywni zawodowo” oraz członków ich rodzin do domagania się niektórych zasiłków.

Komisja Europejska miała dowieść czy brytyjski proces sprawdzania tego czy osoby wnioskujące o child benefit oraz child tax credit legalnie przebywają w Wielkiej Brytanii, dyskryminował zagranicznych pracowników z UE, ponieważ obywatele brytyjscy nie byli sprawdzani w taki sam sposób.

Tym samym sąd stwierdził, iż warunek ten może być równoznaczny z „nierównym traktowaniem”, ale nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia „zasadnego celu” ochrony finansów państwa.

Orzeczenie Europejskiego Sądu, które uzasadniono na podstawie „ochrony” finansów państwa, zostało z zadowoleniem przyjęte przez rząd oraz działaczy na rzecz pozostania Wielkiej Brytanii w UE.

Niemniej, działacze wspierający kampanię opowiadającą się za opuszczeniem Unii podkreślają, iż jest to absurdalne, aby Wielka Brytania musiała angażować się w „długie i kosztowne” walki prawne.

Brytyjczycy zdecydują w referendum, które ma się odbyć 23 czerwca, czy chcą pozostać w UE czy ją opuścić. Jeśli więc Wielka Brytania zostanie w Unii będzie mogła kontrolować osoby z Unii Europejskiej i decydować sama komu się zasiłek należy a komu nie, a przede wszystkim osoby bezrobotne.

 

Barbara Klaudia Sitko

15 czerwca 2016