Rząd Wielkiej Brytanii przyjął nową ustawę dot. kaucji

Rząd Wielkiej Brytanii przyjął nową  ustawę dotyczącą kaucji dla oskarżonych

 

Rząd Wielkiej Brytanii wprowadza nowy tzw. pre-charge limit kaucji wynoszący 28 dni w ramach ustawy Policing and Crime Act, która zaczęła obowiązywać od 3 kwietnia.

Brytyjski rząd przyniósł tym samym kres niesprawiedliwości dla ludzi pozostających przez bardzo długie okresy na tzw. pre-charge kaucji, wprowadzając limit 28 dni.

Limit ten jest jednym z wielu działań mających duży wpływ, wprowadzony w związku z Policing and Crime Act 2017, który będzie równoważyć korzystanie z kaucji w interesie sprawiedliwości.

Minister spraw wewnętrznych, Amber Rudd powiedziała:

Pre-charge kaucja jest użytecznym i niezbędnym narzędziem, ale w wielu przypadkach jest ono nałożone na ludzi pozostających przez wiele miesięcy lub nawet lat bez nadzoru sądowego – a to nie może być właściwe rozwiązanie.

Te ważne reformy będą oznaczać, iż mniej ludzi zostanie umieszczonych za kaucją i na krótsze okresy. Będą one przynieść bardzo potrzebne zabezpieczenia, przy publicznej i niezależnej kontroli, a także przy jednoczesnym zapewnieniu, że policja może nadal wykonywać swoją ważną pracę”.

Kaucja pre-charge, znana również jako policyjna kaucja, pozwala objąć dochodzeniem osoby zwolnione z aresztu, potencjalnie z zastrzeżeniem warunków, podczas gdy funkcjonariusze mogą kontynuować swoje dochodzenie.

Nowa ustawa oznacza, że rząd przyjął obecnie model zatwierdzony po konsultacjach społecznych.

W ramach nowych środków, nadal będzie możliwe dla policji, aby zapewnić przedłużenie poza początkowym 28-dniowym okresie kaucji, gdy jest to właściwe i konieczne, na przykład w skomplikowanych przypadkach. Jedno rozszerzenie do 3 miesięcy może zostać wprowadzone przez starszego policjanta na poziomie komisarza lub powyżej.

Jednakże w wyjątkowych okolicznościach policja będzie musiała się zwrócić się do sędziego w sprawie dalszej rozpatrzenia warunków poręczenia.

Ponadto, kaucja zostanie użyta tylko wtedy, gdy jest to konieczne i proporcjonalne. Jeżeli nie jest, nie będzie domniemania, że ktoś będzie zwolniony bez kaucji.

Minister Policing and the Fire Service, Brandon Lewis, powiedział:

Potrzebowaliśmy zrównoważenia tego systemu z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. Zmiany te przyniosą kres długich okresów bez kaucji oraz bez niezależnego nadzoru, który obowiązywał dotychczas. (…)”.

W ramach nowej ustawy wprowadzono także szereg innych przepisów. Należą do nich m.in. wprowadzenie obowiązku współpracy między siłami policji i władzami przeciwpożarowymi oraz ratowniczymi czy władzami ratowniczo-gaśniczymi, a także zakaz na wyroby pirotechniczne na imprezach muzycznych.

Klaudia S.

9 kwietnia 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK