Robota w Konsulacie w Manchester. Wyślij swoje CV

praca

Oferta pracy w Konsulacie Generalnym RP w Manchesterze – PEŁNY ETAT

  Referent ds. paszportowych

 Numer ogłoszenia 03/2019

Data ukazania się ogłoszenia: 18 lutego 2019 r.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze poszukuje kandydatów na stanowisko:

REFERENT DS. PASZPORTOWYCH

Wymiar etatu:                                 01

Liczba stanowisk:                           01

Wymiar czasu pracy:                      40 godzin tygodniowo

Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych:

Wydział Spraw Paszportowych i Obywatelstwa
Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Manchester One Building
51 Portland Street
M1 3LD Manchester     

Główny zakres obowiązków na stanowisku:

1. Przygotowywanie korespondencji urzędowej z instytucjami polskimi, brytyjskimi oraz z petentami
w sprawach paszportowych i obywatelskich;
2. Telefoniczna obsługa urzędów polskich, brytyjskich oraz petentów w ww. sprawach;
3. Bezpośrednia obsługa petenta oraz przyjmowanie opłat konsularnych w sprawach paszportowych i obywatelskich na okienku konsularnym Wydziału Spraw Paszportowych i Obywatelstwa;
4. Obsługa skrzynki poczty elektronicznej Wydziału Spraw Paszportowych i Obywatelstwa;
5. Prowadzenie konsularnych baz danych.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie;
2. Wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub z zakresu nauk społecznych;
3. Znajomość języka polskiego na poziomie C1 (biegłość językowa);
4. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (potwierdzona certyfikatem);
5. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
6. Biegła obsługa komputera;
7. Dobra organizacja czasu pracy;
8. Umiejętność szybkiego uczenia się;
9. Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i angielskim;
10. Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
11. Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe, będące atutem: 

1. Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej/preferowane doświadczenie w administracji państwowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny sporządzone w języku polskim;
 2. Kwestionariusz aplikacyjny wg. wzoru sporządzonego w języku polskim;
 3. Oświadczenie kandydata o:
  – Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  – Niekaralności;
  – Wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
 6. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy).

Termin składania aplikacji:

Dokumenty można składać wyłącznie korespondencyjnie do 8 marca 2019 r. 
Decyduje data wpływu dokumentów do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.
Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres urzędu:

Konsulat Generalny RP w Manchesterze
Manchester One Building
51 Portland Street
M1 3LD Manchester

Dopisek na kopercie: 
Aplikacja na stanowisko referenta ds. paszportowych: PEŁNY ETAT

Dodatkowe informacje:

Dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata;
W aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
Dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane;
Konsulat zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

27 lutego 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *