Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej w UK

Obowiązkowej służby wojskowej w UK

 

Brytyjski parlament ma omówić przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

Projekt ustawy przywracającej służbę wojskową, czy pobór do służby, w Wielkiej Brytanii został przedłożony do dyskusji w parlamencie.

Ustawodawstwo zobowiązywałoby osoby w wieku 18-26 lat do uczestnictwa w służbie wojskowej lub charytatywnej przez okres jednego roku.

Projekt ustawy został wniesiony do parlamentu przez konserwatywnego posła Philipa Hollobone’a, który propagował ustawodawstwo jako sposób inspirowania młodych ludzi w Wielkiej Brytanii „szacunkiem do samego siebie, osobistym zaufaniem, dyscypliną i zachowaniem”.

Rok służby charytatywnej lub wojskowej może rozciągać się od opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi do pracy ze służbami ratowniczymi lub siłami zbrojnymi. Ci, którzy nie będą uczestniczyć, będą winni przestępstwa.

Hollobone przedłożył projekt ustawy do parlamentu, który miał być przedmiotem debaty w ubiegły piątek, ale dyskusję przełożono.

Złożono petycję sprzeciwiającą się projektowi ustawy, opisującą go jako „niedopuszczalny”.

„Nie chcemy, aby nasze dzieci i wnuki walczyły i ginęły w wojnach lub szkoleniach, nad którymi oni czy my nie mamy kontroli”, napisała aktywistka Debbie Sayers, która wystosowała petycję.

National Citizenship Service

Idea przywrócenia brytyjskiej obowiązkowej służby wojskowej, która została zniesiona w 1960 r., nie jest nowa. Po objęciu urzędu Premiera w 2010 r. David Cameron przedstawił program pilotażowy o nazwie „National Citizenship Service”, który dotyczył „tragicznego marnowania potencjału w tym kraju”.

W pierwotnej propozycji wezwano 16-latków  kończących szkołę, aby wzięli udział w projektach społecznościowych, które zaszczepią młodym ludziom poczucie „odpowiedzialności obywatelskiej.”

Jednak wraz z nadejściem kryzysu finansowego i rosnącego bezrobocia inicjatywa niewiele zrobiła, aby poprawić perspektywy młodych ludzi. Według danych Krajowego Urzędu Statystycznego bezrobocie wśród osób w wieku 16-24 lat wzrosło w ciągu ostatnich kilku miesięcy o 15 000, osiągając liczbę 973,000.

Liczba bezrobotnych w Wielkiej Brytanii od ponad dwóch lat wzrosła o 10 000 do 474,000, co jest najwyższą liczbą od 16 lat.

Kararzyna Cz.

 

4 kwietnia 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK