Przyjechało 230 tyś nowych emigrantów przez rok do Brytanii

Przyjechało 230 tyś nowych emigrantów przez rok do Brytanii

 

Wielka Brytania odnotowała największy spadek migracji netto, jaki kiedykolwiek odnotowano w ciągu roku po referendum w UE, przy czym ponad trzy czwarte spadku przypadało na obywateli UE.

Oficjalne statystyki pokazują, że długoterminowa migracja netto do Wielkiej Brytanii spadła o 106 000 do jedynie 230 000 w okresie od 12 miesięcy do czerwca 2017 r. – z poziomu 336 000 w czerwcu 2016 r.

Dane wskazują na 29-procentowy wzrost liczby obywateli USA opuszczających Wielką Brytanię o jedną czwartą, który wzrósł do 123 000 – z czego 43 000 z nich ujawniło, że wracają do domu.

Statystycy stwierdzili, że dane liczbowe wskazują, że migracja netto powróciła do poziomów w 2014 r. Po szczycie w połowie zeszłego roku. Dane pokazują, że niższy poziom migracji netto w UE jest spowodowany spadkiem liczby przybywających i wzrastających na emigracji.Liczba migrantów spoza UE spadła również od czasu głosowania w Brexit od 23 000 do 173 000 w roku kończącym się w czerwcu 2017 r.

Wzorzec obywateli UE powracających do domu był widoczny w trzech różnych grupach państw członkowskich UE.

Są to państwa zachodnie, w tym Francja, Niemcy i Hiszpania, osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polska i Czechy, które przystąpiły do ​​związku w 2004 r., a także Rumunia i Bułgaria, które weszły w skład tego bloku w 2007 r.

Tymczasem oddzielne liczby pokazały, że liczba obywateli USA ubiegających się o brytyjskie obywatelstwo prawie podwoiła się w ciągu 12 miesięcy od głosowania w sprawie Brexitu.

Madeleine Sumption, dyrektor Obserwatorium Migracji na Uniwersytecie Oksfordzkim, powiedziała: „Nie jest jasne, czy spadek ten wynika wyłącznie z Brexitu, czy też i tak by się wydarzył.Dane nie mówią nam tego na pewno, ale referendum z pewnością stworzyło szereg okoliczności – takich, jak zmniejszenie się wartości funta i zwiększona niepewność co do przyszłego statusu – które mogłyby uczynić Wielką Brytanię mniej atrakcyjną.

Nicola White, szef statystyk w ONS, powiedział: „Ogólnie więcej ludzi nadal mieszka w Wielkiej Brytanii niż wyjeżdża, a zatem migracja netto zwiększa populację Wielkiej Brytanii.Pierwszy pełny rok od czasu głosowania w referendum w UE w 2016 r. pokazuje spadek liczby osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii i wzrost liczby osób wyjeżdżających, co skutkuje spadkiem migracji netto o 106 000.

„Ponad trzy czwarte spadku migracji netto stanowiły obywatele USA.

„Spadek następuje po historycznie wysokich poziomach imigracji i jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy jest to długoterminowy trend. „Liczba osób imigrujących do określonej pracy pozostała stabilna, ale odnotowano 43% spadek liczby imigrantów poszukujących pracy w ciągu ostatniego roku, szczególnie dla obywateli USA.

Stephen Clarke, analityk ekonomiczny w Fundacji ds. Restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, powiedział: „Brexit zawsze miał radykalnie zmienić brytyjski rynek pracy, ale dzisiejsze dane liczbowe dotyczące migracji sugerują, że zmiany już trwają. Obywatele UE mogą zareagować na głosowanie Brexit, ale dokonują również wyborów w oparciu o względną wartość najlepszych perspektyw zatrudnienia w Europie.Znaczny spadek migracji w UE będzie odczuwalny najdobitniej w takich obszarach jak Londyn, oraz w branżach takich jak produkcja żywności i hotelarstwo, które zwykle mają wysoki poziom obrotów i są silnie uzależnione od pracy migrantów.„Firmy w całej Wielkiej Brytanii muszą teraz przygotować się na nową erę niższej migracji. 

Sir Gerald Howarth, członek zarządu Leave Means Leave: „Statystyki te sugerują, że głosowanie w sprawie UE już odegrało ważną rolę w zmniejszaniu migracji netto z UE. Zmniejszenie to nastąpiło jeszcze przed wdrożeniem polityki UE po wprowadzeniu Brexitu.

„Chociaż jest to krok we właściwym kierunku, liczby są nadal zbyt wysokie i należy to rozwiązać, gdy tylko Wielka Brytania opuści UE w marcu 2019 r.

„Rząd powinien przyjąć brytyjski system pozwoleń na pracę, aby zredukować migrację netto do zrównoważonego poziomu, jaki obserwowano w połowie lat 90.”

Official figures show that net long-term migration to the UK has fallen by 106,000 to just 230,000 in the 12 months to June 2017 – down from 336,000 in June 2016. EU net migration fell by 82,000 to 107,000, which was described as a „statistically significant” drop,  the Office for National Statistics said.The figures show a 29 per cent rise in EU citizens leaving the UK up a quarter, rising to 123,000 – with 43,000 of these people revealing that they were returning home. Statisticians said the figures indicate net migration has returned to levels seen in 2014 following a peak in the middle of last year.The figures show the lower level of EU net migration is driven by a fall in the numbers arriving and a rise in emigration.The ONS report said there was a large fall, of 54,000, in immigration of EU citizens – leading to a new level of 230,000.

Konrad W

30 listopada 2017