Przygotuj prawo jazdy do jazdy w UE. Brexitu bez umowy

Przygotuj prawo jazdy do jazdy w UE. Brexitu bez umowy

Co wszyscy kierowcy z Wielkiej Brytanii mogą potrzebować, aby jeździć w UE i EOG, gdy Wielka Brytania opuści UE w dniu 29 marca 2019 roku.

Od 28 marca 2019 r. Kierowcy z Wielkiej Brytanii będą potrzebować dodatkowej dokumentacji do kierowania pojazdami w UE i EOG.

W przypadku, gdy Wielka Brytania opuszcza UE bez umowy, brytyjscy kierowcy mogą również potrzebować międzynarodowego prawa jazdy (IDP), aby prowadzić pojazdy w UE i EOG.

Jesli chcesz zamieszkać w UE:
Jeśli jesteś licencjonowanym posiadaczem w Wielkiej Brytanii mieszkającym w UE lub EOG, powinieneś wymienić brytyjskie prawo jazdy na lokalne prawo jazdy UE przed 29 marca 2019 r. Od tej daty, w przypadku braku umowy UE o wyjściu, może być konieczne zdać egzamin na prawo jazdy w kraju UE, w którym mieszkasz, aby móc kontynuować podróż samochodem.

Powinieneś rozważyć wymianę swojego brytyjskiego prawa jazdy na unijne prawo jazdy tak szybko, jak to możliwe. Zwiększone zapotrzebowanie może prowadzić do wydłużenia czasu przetwarzania i opóźnień w wymianie prawa jazdy, tym bliżej 29 marca 2019 r.

Możesz jeździć na prawo jazdy w UE podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.

 

Jeśli wrócisz do zamieszkania w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że zdasz egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii lub innym określonym kraju, możesz wymienić swoje prawo jazdy UE na brytyjskie prawo jazdy bez kolejnego egzaminu. Prawo jazdy i międzynarodowe prawo jazdy
W dniu 28 marca 2019 roku zmieni się rodzaj międzynarodowego prawa jazdy (IDP) uznanego przez niektóre kraje spoza UE i EOG.

Od 29 marca 2019 r., W przypadku braku umowy UE o wyjściu, może być potrzebne IDP oprócz brytyjskiego prawa jazdy do prowadzenia pojazdów w krajach UE i EOG – czyli dla ciebie gdy pojedziesz do POLSKI

Jeśli posiadasz brytyjskie prawo jazdy, nie powinieneś potrzebować IDP do kierowania pojazdem w Irlandii od 29 marca 2019 roku, ponieważ obecnie Irlandia nie wymaga, aby osoby przesiedlone były przetrzymywane przez posiadaczy praw jazdy z krajów spoza UE. Numery rejestracyjne i krajowe identyfikatory
Zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, GB jest znakiem rozpoznawczym do wyświetlania w pojazdach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii podczas jazdy poza Wielką Brytanią, w tym w UE i EOG.

Możesz wyświetlić znak wyróżniający jako naklejkę GB lub znak GB na swojej tablicy rejestracyjnej.

Od 29 marca 2019 r., Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, może być potrzebna naklejka GB, nawet jeśli pojazd ma tabliczkę euro (tablicę rejestracyjną z flagą UE i znakiem GB).

Od 29 marca 2019 r., W przypadku braku umowy o wyjściu z UE, należy nadal przewozić dokumenty rejestracyjne pojazdu podczas jazdy za granicą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Może to być:

dziennik pojazdu (V5C), jeśli taki posiadasz
VE103, aby pokazać, że możesz korzystać z wynajętego lub wynajętego pojazdu za granicą
Więcej informacji o wyjeździe pojazdu z Wielkiej Brytanii na mniej niż 12 miesięcy.

Ubezpieczenie pojazdu dla pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w UE
Zielona karta ubezpieczenia komunikacyjnego stanowi dowód ubezpieczenia komunikacyjnego podczas jazdy za granicą.

UE, EOG, Andora, Serbia i Szwajcaria są częścią strefy obiegu wolnego od zielonej karty. Obecnie nie potrzebujesz zielonej karty ubezpieczeniowej do prowadzenia pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii w tych krajach.

Od 29 marca 2019 r., W przypadku braku umowy o wyjściu z UE, a Komisja Europejska nie podejmie decyzji o zapewnieniu, że pojazdy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii nie będą sprawdzane pod kątem ubezpieczenia, kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii będą musieli posiadać ubezpieczenie komunikacyjne Zielona Karta podczas jazdy w UE i EOG.

Niektóre kraje wymagają również oddzielnego ubezpieczenia przyczep. Oznacza to, że do swojej przyczepy może być potrzebna osobna zielona karta.

Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem pojazdu w celu uzyskania zielonej karty ubezpieczenia komunikacyjnego.

Wypadki drogowe w UE
Od 29 marca 2019 r., W przypadku braku umowy UE o wyjściu, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy biorą udział w wypadku drogowym w kraju UE lub EOG, nie powinni oczekiwać, że będą mogli wystąpić z roszczeniem w związku z tym Pełnomocnik ds. Roszczeń lub brytyjskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (MIB).

Zamiast tego mieszkańcy Wielkiej Brytanii uczestniczący w wypadku drogowym mogą być zmuszeni do wniesienia roszczenia przeciwko kierowcy lub ubezpieczycielowi pojazdu w kraju UE lub EOG, w którym zdarzył się wypadek. Może to obejmować wniesienie roszczenia w lokalnym języku.

W razie wypadku w kraju UE lub EOG spowodowanego przez nieubezpieczonego lub nieśledzonego kierowcę, mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą nie otrzymać odszkodowania, jeśli nie ma umowy o wyjściu z UE. To będzie się różnić w zależności od kraju.

Jeśli uczestniczysz w wypadku drogowym w kraju UE lub EOG przed 29 marca 2019 roku, być może będziesz musiał wszcząć postępowanie prawne w Wielkiej Brytanii przeciwko ubezpieczycielowi lub MIB przed 29 marca 2019 r. Po 29 marca 2019 r. Będziesz musiał postępowanie sądowe przeciwko odpowiedzialnemu kierowcy lub ubezpieczycielowi pojazdu w instytucie UE lub EOG


Prowadzenie pojazdów za granicą w krajach spoza EA i EOG od 28 marca 2019 r

Od 28 marca 2019 r. Niektóre kraje przestaną uznawać dokumenty IDP z 1926 i 1949 r. Wydane przez Wielką Brytanię. Zamiast tego możesz potrzebować IDP z 1968 roku, aby prowadzić w tych krajach.

Prowadzenie pojazdów w UE i EOG od 29 marca 2019 r
Jeśli istnieje umowa UE dotycząca wyjścia, brytyjscy posiadacze licencji będą mogli kontynuować podróż samochodem we wszystkich krajach UE i EOG, korzystając z brytyjskiego prawa jazdy.

W przypadku braku umowy o wyjściu z UE, rząd będzie dążył do wprowadzenia nowych ustaleń dla krajów UE i EOG w celu rozpoznawania praw jazdy w Wielkiej Brytanii podczas wizyt, na przykład podczas wakacji lub podróży służbowych. Do czasu wprowadzenia takich uzgodnień, posiadacze prawa jazdy w Zjednoczonym Królestwie mogą potrzebować IDP oprócz brytyjskiego prawa jazdy, aby jeździć podczas odwiedzania krajów UE i EOG

Każde państwo UE i EOG zadecyduje, czy wymaga, aby zagraniczny kierowca miał IDP oprócz prawa jazdy, aby legalnie prowadzić samochód w swoim kraju.

W niektórych okolicznościach może być potrzebne więcej niż jedno IDP. Na przykład podczas przejazdu przez Francję (1968 IDP) do Hiszpanii (1949 IDP).

W dniu 29 marca 2019 r., Jeśli nie ma umowy o wyjściu z UE ani żadnej innej stosownej umowy, może być potrzebne IDP z 1968 r. Do kierowania pojazdami w tych krajach UE i EOG:

Austria Belgia Bułgaria Chorwacja Czechy
Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy
Grecja Węgry Włochy Łotwa Litwa
Luksemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia
Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja

Irlandia ratyfikowała konwencję ruchu drogowego z 1949 r., Ale nie wymaga, aby zagraniczni kierowcy nosili IDP oprócz swojego prawa jazdy. W związku z tym, jeśli posiadasz brytyjskie prawo jazdy, nie powinieneś potrzebować IDP do prowadzenia pojazdu w Irlandii od 29 marca 2019 roku.

Jak zdobyć IDP
Możesz dostać 1926, 1949 i 1968 IDP bez recepty z 2500 brytyjskich urzędów pocztowych.

Każda płatność IDP kosztuje 5,50 GBP.

Brytyjscy posiadacze licencji mieszkający w UE lub EOG
Jeśli korzystasz obecnie z brytyjskiego prawa jazdy i mieszkasz w kraju UE lub EOG, od 29 marca 2019 roku nie możesz korzystać z IDP, aby zagwarantować, że twoje brytyjskie prawo jazdy zostanie uznane w tym kraju. Jeśli chcesz kontynuować jazdę, powinieneś wymienić swoje brytyjskie prawo jazdy na lokalną licencję, jeśli taka opcja istnieje.

Podczas gdy Wielka Brytania jest członkiem UE, prawa jazdy w Wielkiej Brytanii są bezpośrednio wymienialne na licencje krajów UE i EOG. Od 29 marca 2019 r., W przypadku braku umowy o wyjściu z UE, umowa wymiany licencji zostanie wstrzymana. Zamiast tego musisz ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy w kraju UE, w którym mieszkasz, aby móc kontynuować podróż samochodem.

Jeśli wymienisz prawo jazdy, będziesz w stanie odzyskać swoje brytyjskie prawo jazdy po powrocie do Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że zdasz egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii lub w wyznaczonym kraju.

Konrad W

 

12 lutego 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *