Przemówienie Pani May o Global Brytania. Nowa Przyszłość

Przemówienie Pani May o Global Brytania. Nowa Przyszłość

 

Brexit i umowa handlowa z UE, będzie NAJLEPSZA NA ŚWIECIE i zachowa brytyjski związek narodów..

THERESA May powiedziała, że ​​zapewni najlepszą umowę handlową na świecie z UE po Brexicie.

Pani May mówi, że chce, by Wielka Brytania miała wolność w zakresie zawierania transakcji handlowych na całym świecie, ale także uzgodni związek Brexitu z UE, w którym nadal „wspierają wzajemne interesy”.

Powiedziała, że trzeba przeprowadzić pięć punktów w negocjacji:

Po pierwsze musi być uszanować wynik głosowania w referendum, aby „przejąć kontrolę nad naszymi granicami, przepisami i pieniędzmi”.

Pani May powiedziała, że ​​referendum było wynikiem szerszej zmiany, ale nie „innej relacji z naszymi sąsiadami”.

2.Umowa powinna być wodoszczelna, więc nie musi być negocjowana ponownie i musi chronić brytyjskie miejsca pracy i bezpieczeństwo, powiedziała.

3.Musi też być zgodna z Wielką Brytanią „nowoczesną, otwartą, zewnętrzną, tolerancyjną, europejską demokracją”, która stoi w zgodzie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami.

4.Pani May powiedziała, że ​​”nie do przyjęcia” będzie powrót do twardej granicy lub rozbicie Zjednoczonego Królestwa z granicą na Morzu Irlandzkim. Premier podkreśliła, że obecne umowy UE z Kanadą i Norwegią nie będą działać dla Wielkiej Brytanii i szuka nowych relacji.

Powiedziała też, że jest blisko porozumienia w sprawie warunków okresu wdrażania, chociaż „nadal istnieją pewne różnice”, ale podkreślił, że „istotnie” okres przejściowy będzie ograniczony w czasie.

Wielka Brytania już określiła dwie opcje, powiedziała – partnerstwo celne lub „wysoce usprawnione uzgodnienia celne”.

W przypadku pierwszej opcji na granicy Wielka Brytania odzwierciedlałaby wymogi UE w zakresie przywozu z zagranicy, stosując te same taryfy i te same reguły pochodzenia jak UE w przypadku towarów przybywających do Zjednoczonego Królestwa i przeznaczonych na rynek UE. .„Ale, co ważne, wprowadzilibyśmy mechanizm umożliwiający Wielkiej Brytanii także możliwość stosowania własnych taryf i polityki handlowej w odniesieniu do towarów przeznaczonych na rynek brytyjski” – powiedziała.

W wariancie drugim znalazłoby się „szereg środków mających na celu zminimalizowanie tarć w handlu, wraz ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi Irlandii Północnej”.

Podczas wystąpienia pani May powiedziała że Brexit oznacza :

„Jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii musi się skończyć”.

Posłuchaj Piękne przemówienie Pani MAY – to są politycy na poziomie, zrównoważeni a nie politycy w Brukseli czy w Polsce. Tak mówią wielcy tego świata.

Konrad W

 

2 marca 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka