Premier May potwierdza nie ma drugiego referendum

 

 

Nie ma mowy! May potwierdza, że nie będzie drugiego referendum, pomimo sugestii OECD

Wola 17,4 miliona osób, które głosowały za wyjściem z Unii w ubiegłym roku w historycznym referendum, będzie uszanowana, pomimo propozycji drugiego głosowania.

 

Rząd odrzucił ponowne referendum po tym, jak dziś sprawozdanie finansowe uznało, że takie głosowanie będzie „pozytywne” i „znaczące” dla gospodarki Wielkiej Brytanii.

Oświadczenia zostały złożone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), paryskiej grupy ekspertów.

Rząd kategorycznie odmówił nawet rozważenia takiego posunięcia, pomimo ostrzeżeń gospodarczych zawartych w nowym sprawozdaniu OECD.

Rzecznik powiedział: „Nie będzie drugiego referendum”.

Raport OECD ds. Brexit ostrzegł, że Wielka Brytania będzie pozostawiona samej sobie, gdy tylko kraj opuści UE.

 

Ostrzega, że ​​perspektywy gospodarcze Wielkiej Brytanii mogą zostać dodatkowo dotknięte „chaotycznym Brexitem”, jeśli negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie dojdą do skutku, wywołując ostre reakcje rynków finansowych.

 

Spowoduje to również spadek kursu wymiany walut i doprowadzi do obniżenia ratingu suwerennego w Wielkiej Brytanii.

Raport ostrzegł: „Jeśli Brexit zostanie cofnięty decyzją polityczną (zmiana większości, nowe referendum itd.), pozytywny wpływ na wzrost byłby znaczny.

„Tymczasem niepewność mogłaby utrudnić inwestycje krajowe i zagraniczne bardziej niż przewidywano i zaszkodzić konsumpcji jeszcze bardziej.

„Różnice dobrobytu mogły być jedną z przyczyn Brexitu, ponieważ mniej wykształceni pracownicy w odległych regionach mogliby czerpać mniejsze korzyści z projektu europejskiego”.

OECD przyznał, że ich przepowiednie mogą być zbyt pesymistyczne, zwłaszcza, że ​ wynik rozmów Brexit z UE pozostaje nieznany.

W raporcie stwierdzono, że negocjacje mogłyby okazać się bardziej korzystne niż założono w tym raporcie, zwiększając handel, inwestycje i wzrost. Podkreślił jednak, że wymagałoby to „ambitnej umowy między UE a Wielką Brytanią oraz okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie do nowej umowy”.

Katarzyna Cz.

17 października 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka