Praca w rolnictwie będzie w UK zawsze bez ograniczeń

Praca w rolnictwie będzie w UK zawsze bez ograniczeń

 

Sky News podaje że:

Dziesiątki tysięcy nisko wykwalifikowanych imigrantów z UE będzie mogło podróżować do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy do co najmniej 2025 r. , rząd ogłosił.

Zgodnie z planami ujawnionymi w białej księdze imigracyjnej, nowy system pozwoli imigrantom kontynuować przyjazd do Wielkiej Brytanii z powodu obaw, że zakończenie swobody przemieszczania się będzie miało szkodliwy wpływ na brytyjskie przedsiębiorstwa.

Program będzie otwarty dla wszystkich państw UE, a pracownicy będą mogli swobodnie mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii przez rok, zanim zostaną poproszeni o odejście na 12 miesięcy przed ponownym złożeniem wniosku.

Zostało to ujawnione w dokumencie opublikowanym przez Home Secretary Sajid Javid, szczegółowo opisującym nową politykę imigracyjną Wielkiej Brytanii po jej opuszczeniu przez Unię Europejską.

Umowa wejdzie w życie po zakończeniu okresu wdrażania w grudniu 2020 r. I określi nowe zasady mające na celu zmniejszenie migracji netto do poziomu zrównoważonego. Javor powiedział, że polityka zakończy się swobodą przemieszczania się, ustanowi nowe ramy migracji oparte na umiejętnościach, a nie na narodowości. i zakończyć preferencyjne traktowanie obywateli UE.

Ustawa imigracyjna zostanie złożona w czwartek w Parlamencie, która przyniesie cztery kluczowe zmiany w prawie brytyjskim w terminie w dniu Brexit w marcu 2019 r., Stwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Obejmują one zakończenie swobody przemieszczania się, ochronę praw obywateli irlandzkich w Wielkiej Brytanii, ustalenie nowych ram dla polityki imigracyjnej Zjednoczonego Królestwa i dostosowanie zasad świadczenia po Brexit.

 • Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii z UE będą mogły swobodnie odbyć wizytę w UK przez okres do sześciu miesięcy bez wymogu posiadania wizy, chociaż będą wymagać dokumentu online, aby udowodnić, że mają prawo podróżować

Wykwalifikowani pracownicy będą musieli zabezpieczyć ofertę pracy przed przyjazdem i muszą mieć kwalifikacje minimum A-Level lub wyższe. Liczba osób przybywających do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem tej trasy nie będzie ograniczona, ale ministrowie rozpoczęli konsultacje, aby zdecydować, czy powinni zarabiać więcej niż 30 000 GBP, aby móc złożyć wniosek.

Zostanie opracowany program pilotażowy, który zapewni, że przedsiębiorstwa rolne nie ucierpią w wyniku zaostrzonych przepisów, które pozwolą im na tymczasowe zatrudnienie pracowników o niskich kwalifikacjach. Nie będzie dostępny dla innych sektorów.

Absolwenci będą mieli sześć miesięcy na znalezienie pracy w Wielkiej Brytanii po ukończeniu studiów w UK jesli nie znajda opuszczą UK. Doktoranci będą mieli rok na nowych zasadach.

W 2025 roku zostanie ustanowiony i zacznie dzialać system umożliwiający migrację o niskich kwalifikacjach. Rząd zobowiązał się również do udzielenia pomocy przedsiębiorstwom w znalezieniu alternatywnych pracowników, którzy zastąpią osoby pochodzące z państw UE. Może to również obejmować zwiększone wykorzystanie maszyn i technologii. Środek przejściowy dla pracowników o niskich kwalifikacjach, który byłby dostępny dla obywateli krajów o niskim ryzyku, pozwoliłby ludziom szukać pracy w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy i nie wymagałby ktoś, kto ma wcześniejszą pracę lub jest sponsorowany przez pracodawcę.

Wykwalifikowani pracownicy z całego świata będą mogli ubiegać się o wizę do pracy w Wielkiej Brytanii i nie będzie limitu liczby osób, które mogą przyjechać.

Być może będą musiały zarabiać więcej niż 30 000 GBP rocznie, w zależności od wyniku konsultacji rządowych ale próg ten może zostać obniżony w przypadku niektórych zawodów. do 21.000 funtów.

Sky news. Konrad W

26 grudnia 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Czas po Brexit

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *