Polska straci niezależność-Prezydent Francji buduje Armie Europejską

Europa

Unia Europejska

Problemy po Brexit.

Francuski prezydent François Hollande – donosi Brytyjska gazeta – udaję się na wycieczkę po stolicach europejskich aby „pchnąć ‚ budowanie armii Europejskiej „

Po podróży do Portugalii wczoraj, socjalistyczny przywódca Francji odwiedzi Irlandię aby szukać poparcie dla ściślejszej integracji UE przed kluczowym szczytem we wrześniu. Spotkanie jest zapowiadane jako szansa dla pozostałych 27 państw członkowskich UE do reagowania na wyjściu Wielkiej Brytanii poprzez skoncentrowanie wysiłków na pogłębienie więzi między sobą.

Hollande wykorzystuje swoje wyjazdy w tym tygodniu i kładzie nacisk na bezpieczeństwo i obrone co ma być głównym tematem szczytu powiedział do urzędników francuskich.

Francuski prezydent miał również początkowo odwiedzić Austrię, Czechy i Słowację w tym tygodniu, ale porzucił te podróże w wyniku ataku terrorystycznego w Nicei.

———————— TO JEST WAŻNE ———————-

Powiedział:

„Pragnę zauważyć, że nasi niemieccy przyjaciele są również dobrze przygotowani do udziału aby móc uruchomić inicjatywę razem budowy Armii Europejskiej .Plany mają na celu zwiększenie zdolności UE i zobowiązań wykraczających poza jej granicami oraz wzmocnienia bezpieczeństwa w naszych krajach partnerskich i sąsiadów „, pan Hollande powiedział w przemówieniu.

——————————————————————-

He said: „I note that our German friends are also prepared to be involved. We will therefore be able to launch this initiative together”. The plans aim to increase the EU’s ability „to make [military] commitments beyond its borders and to strengthen security in our partner countries and neighbours”, Mr Hollande said in a speech.

——————————————————————————

Wcześniej tego samego dnia niemiecki minister obrony Ursula von der Leyen wezwała Bruksele, aby wykorzystać Brexit jako okazję do kontynuowania większej współpracy wojskowej między państwami członkowskimi. Powiedziała: „Wielka Brytania konsekwentnie blokowało wszystko, co chcieliśmy zrobić w Europie”.

Plany pani Von der Leyen, co zostały zatwierdzone przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, i proponują utworzenie „stałej europejskiej centrali cywilno-wojskowo operacyjnej oraz stałej strukturalnej współpracy w sektorze obronnym”.

 Zastanówmy się po co Unii Europejskiej jest potrzebna Armia Europejska.

Mamy Nato, mamy gwarancje broni atomowej z USA i UK. Właśnie Wielka Brytania zagłosowała za przeznaczeniem 60 bilionów na rozbudowę systemu broni atomowej na łodziach podwodnych.

Więc …

Niemcy mają fabryki i mogą produkować duże ilości broni tak samo Francja. Niestety nie mogą jej sprzedawać na świat, gdyż to rynek sprzedaży przeznaczony dla USA , Rosji . Idąc tym tropem należy wspomnieć że nie ma też zagrożenie takiego które miałoby zagrażać Europie no chyba że Rosja ale przecież Armia Europejska nie miałby szans w wojnie atomowej z Rosją.
Dlatego odpowiedz jest prosta Niemcy i ich „panienka ” Francja chcą Armii Europejskiej po to aby sprzedawać swoją broń oraz „przegonić” amerykanów z Europy. Wtedy po co składać się na NATO jak mogą kraje Europy płacić Brukseli aby fabryki Niemiec i Francji przynosiły olbrzymi zysk tym krajom.

Jednak w tych planach jest jeden bardzo ważny problem. Jeśli Niemcy ( a wiemy że Niemcy Rządzą w Europie ) mieli armię i zajmowali się uzbrojenie kończyło się to dla wszystkich bardzo bardzo zle.

ArmyEU

Podsumowanie:

Unia Europejska jest dobrym pomysłem ale nie na zasadzie że mieszkańcy Niemiec, Francji i Belgii zarabiają wielokrotnie większe pensję niż w Polsce i w krajach Europy Wschodniej. Niestety kapitalizm polega na tym że aby byli ci bogaci muszą być też ci biedni.

Rząd w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości który odbudowuje silną Polskę , armię i porfele rodzin może już niedługo być przyparty do muru. Albo godzić się na Rządania Brukseli i tracić powoli niezależność Polski albo wyjść z UE, chyba że los będzie przychylny i szybciej Unia się rozpadnie i kraje podpiszą nowe umowy już bez Brukseli.

Jednak utrata armii przez Polskę i kraje Europy wschodniej, policji, służb specjalnych, Rządów i banku powoduje ” kolejne zabory „.

Jest to zagrożenie dla Polskiej Historii i społeczeństwa. Dlaczego, damy przykład.

Bruksela gdy przejmie już wszystko co należy do narodu , nakaże przyjęcie np. 200 000 emigrantów i każe płacić im dotacje 500 +. Następnie przyjmie do UE Ukraine i przyjedzie do Polski milion Ukraińców ale oni też muszą dostać dotację 500+. Wtedy lokalny Rząd w Warszawie ( bo będzie tylko Rządem podrzędnym Brukseli ) powie ale nie mamy pieniędzy. To Bruksela powie – możecie obniżyć dotacje 500+ dla Polaków do 100 złotych na dziecko lub podnieście podatki lub tak jak zrobił Tusk , podniesie VAT.

Jaki z tego wniosek że Prezydent Francji już zapomniał o zamachach i śmierci ludzi i chce budować Armię Europejską .

Polska , Węgry, Czechy, Słowacja muszą zwracać uwagę Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, że oto Niemcy w „białych rękawicach ” za pomocą Unii odbudowują coś co przynosiło w historii tragedie czyli śmierć.

Miliony Polaków na emigracji w Europie powinno interesować się Polską , życzyć jej dobrze a nawet pomagać .Silna i bogata, niezależna Polska daje zawsze gwarancje że jeśli ktoś ci powie, że musisz opuścić kraj w Europie,  miałbyś gdzie wrócić bo tylko jedno obywatelstwo masz na całe życie i jest to obywatelstwo Polskie.

W Europie koniec demokracji  (  wolności krajów, religii i historii państw, Rządów krajów wybieranych w demokratycznych wyborach, kogo masz mieć za sąsiada, wielkości twojej emerytury, wypłaty dotacji na dzieci ) –  przez Brukselę sterowaną przez Niemcy i Francję dopiero nadchodzi….bo Polska będzie miała wybór albo zgodzić się na warunki Niemiec i Francji albo wyjście z UE i blokada gospodarcza jak i granic dla Polaków za granicą .

Cóż zostaje naciskać na USA i Anglię żeby nie doszło do budowy Armii Europejskiej sterowej przez Niemcy bo wiemy jak to się skończyło dwukrotnie gdy Niemcy miały dostęp do sił zbrojnych. Mamy 21 wiek ale w ogóle nie czuć że  Europa teraz i jej przyszłość jest bezpieczna………..

Konrad W

 

 

20 lipca 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka