Polak może zostać wydalony po 6 miesiącach – umowa Brytanii z Unią

Wielka Brytania

Polityka

Kampania referendalna

Wielka Brytania zobowiązana do zaakceptowania wyroków Sądów Europejskich

Wielka Brytania jest zobowiązana do przyjęcia ustawy oraz orzeczeń Unii Europejskiej, zgodnie z oficjalnym raportem, który wyślizgnął się ministrom przed formalnym rozpoczęciem kampanii referendalnej.

96-stronnicowy raport został opisany przez działaczy Brexit-u, jako „rządowy raport nr 10, którego wolisz nie czytać”.

Dokument zwraca uwagę na fakt, iż Wielka Brytania musi przyjąć prawo UE oraz zaakceptować orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dominic Raab, eurosceptyczny minister sprawiedliwości, powiedział: „Ważne jest to, iż istnieją co najmniej pewne wspólne fakty w tej debacie.

Raport przyznaje, iż prawo UE ma pierwszeństwo przed prawodawstwem Wielkiej Brytanii, a Europejski Trybunał góruje nad Brytyjskim Sądem Najwyższym”.

Raport mówi, iż Wielka Brytania i inne państwa członkowskie muszą „przyjąć wszelkie niezbędne przepisy” w celu zapewnienia przepisów krajowych „dających efekt” do tych z Unii Europejskiej.

Ponadto raport stwierdza: „Państwa członkowskie muszą upewnić się, że wszelkie działania podejmowane przez nie są zgodne z przepisami prawa UE i muszą przyjąć wszelkie przepisy niezbędne do nadania mocy prawa UE w ich prawie krajowym.

Sądy europejskie ponoszą odpowiedzialność za egzekwowanie prawa UE do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Każda osoba lub firma ma prawo do podjęcia rządu brytyjskiego do sądu w Wielkiej Brytanii za nieprzestrzeganie prawa UE”.

W raporcie zwrócono również uwagę na Kartę Praw Podstawowych, która określa prawa i 50 zasad, które mogą być egzekwowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Dokument stwierdza też:

„Podstawowe prawa UE są również wiążące dla państw członkowskich, gdy działają one w zakresie prawa UE, na przykład w przypadku gdy państwo członkowskie implementuje prawo UE lub odstępstwa od niego”.

Oprócz tego podkreślono także fakt, iż migranci UE mają prawo do „wjazdu, mieszkania oraz pracownia” w tym kraju, dodając że nie mogą zostać wydaleni dopóki istnieją „przekonujące dowody na to, iż mają realną perspektywę zatrudnienia łącznie w ciągu sześciu miesięcy.

breexit

 

 

Cytat:

„The provisions of the Charter can be used by the European Court of Justice and domestic courts to interpret EU law and domestic law.”

The report also highlights the fact that EU migrants are entitled to „enter, live and work” in this country, adding that they cannot be removed unless there is „compelling evidence they have a genuine prospect of work after a total of six months”.

telegraph

Barbara Klaudia Sitko

Podsumowanie:

Raport ten został ujawniony przez osoby które chcą aby Wielka Brytania opuściła Unię choć z drugiej strony pokazuje jakie prawa dotyczą  jeśli Wielka Brytania zostanie w Unii a jakie będą musiały być przestrzegane przez Wielką Brytanie w stosunku do Polaków i Europejczyków po zakończeniu referendum.

Wynika z tego że po 23 czerwca 2016 jeśli Anglia zostanie w Unii jeśli nie znajdziesz pracy do 6 miesięcy możesz zostać wydalony. Skończyło się siedzenie na zasiłku dla bezrobotnych po 2-5 lat teraz tylko 3 miesiące więc zostanie czasu do szukania pracy tylko następne 3 miesiące.

 

 

 

15 kwietnia 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK