Polacy szykować kasę. PE głosuje za 11 mld funtów dotacji na zbrojenie

Polacy szykować kasę. PE głosuje za 11 mld funtów dotacji na zbrojenie

 

18 kwietnia 2019 roku –  328 posłów do Parlamentu Europejskiej głosowało za nową propozycją przy 231 głosach przeciw i 19 wstrzymujących się.

Propozycja zakłada przeznaczenie 13 mld EUR na Europejski Fundusz Obrony w latach 2021–27.

Około 3,5 mld funtów (4 mld euro) zostanie przeznaczonych na badania i około 7,8 mld funtów (9 mld euro) na rozwój technologii wojskowych.

Andrew Smith z Kampanii Przeciwko Handlowi Bronią (CAAT) powiedział:

„Utworzenie funduszu ustanawia bardzo negatywny precedens i wciąga Unię Europejską jeszcze dalej na linii potęgi militarnej i wojny.

„Rządy Europejskie powinny współpracować i inwestować w miejsca pracy i projekty badawcze promujące zrównoważone gałęzie przemysłu i przyczyniające się do rozwiązywania konfliktów, a nie broni.

„Brukselae nie powinna wykorzystywać ogromnych sum publicznych pieniędzy na dotowanie badań i rozwoju dla międzynarodowych firm zbrojeniowych i innych, które czerpią zyski z wojny”.

Koncepcję funduszu ogłosił w 2016 r. niewybrany przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, były premier Luksemburga.

Za pośrednictwem tego funduszu w początkowych projektach pilotażowych na okres 2017–2020 przydzielono przemysłowi wojskowemu 500 mln GBP (590 mln EUR).

CAAT powiedział, że grupa doradcza, która początkowo opracowała wniosek, była zdominowana przez firmy zbrojeniowe.

Ta grupa składała się z 16 członków, z których 9 pochodziło z firm zbrojeniowych lub prywatnych grup badawczych.

Sześć firm, które już skorzystały z fazy pilotażowej, miało swoich przedstawicieli w grupie.

CAAT powiedział, że fundusz stanowi ważny precedens dla UE i jest początek budowania Armii Europejskiej.

WNIOSEK:

Bieda w Polsce siega granic. Emeryci żyją za 20 złotych dziennie. Polacy maja minimum 1640 złotych na miesiąć choć Polska 12 lat w UE ale Bruksela rozpoczyna budowanie swojej Armii. Co to oznacza że ani podatki ani Vat ani ZUS nie będzie mniejsze.

Polacy szykować kasę albo będzie dalsza ucieczka za granice.

Konrad W

Nadchodzi Armia UE-Niemcy urywają się z kontroli – spełniają marzenia dominacji

 

20 kwietnia 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Niemcy za pomocą UE budują swoje imperium