Polacy dostaja karty do głosowania. Marazm Brexitu

Polacy dostaja karty do głosowania. Marazm Brexitu

 

Rozpoczęło się wydawanie kart do głosowania do wyborów do Europarlamentu.

Co ciekawe miał być Brexit w 29 marca 2019 roku.

Niestety  nie ma Brexitu a ludzie w tym Polacy dostają już do domów karty ro rejestracji wyborów.

Szykuje się albo wielki chaos albo marazm.

Pani May chce wyjść z UE przed wyborami cztli przed 23 maja ale już rozdają ulotki wiec…

 

Na kogo Polacy zagłosują w Wielkiej Brytanii na Partię Brexit bo Polacy mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczynają dostawać karty do głosowania .

Ale Polacy mogą głosować także w konsulacie na Europosła z Polski – wybór nalezy do ciebie.

Wiec albo głosujesz w lokalnych coucilu albo głosujesz w konsulacie. Właściwie czy ktoś to sprawdza gdybyś zagłosował dwa razy ? Możesz sie zarejestrowac w Konsulacie ale też w lokalnym miescie, kontrole pewno sa drogie wiec nikt ich nie robi a jak są kontrole to po wyborach ale wtedy zawsze mozna kogoś usunąc z listy – nie koniecznie usunąc dany głos.

Czy te wybory w Unii Europejskiej to nie jest wielki Komunistyczny Fraud ?

A oto gdybyś chciał głosować w konsulacie.

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

  • głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo
  • wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • numer ewidencyjny PESEL
  • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

26 kwietnia 2019