Pielęgniarki z wysp zamierzają strajkować o wyższe płace

Pielęgniarki z wysp zamierzają strajkować o wyższe płace

 

Największa federacja pielęgniarska pyta 270 000 swoich członków z całej Wielkiej Brytanii, czy chcą strajkować.

Problemem federacji są pieniądze.

Wynagrodzenia dla pielęgniarek są już zamrożone od 2010 i nie było żadnych podwyżek.

Inflacja rośnie, wszystko drożeje a płace stoją w miejscu.

Niskie wynagrodzenie pielęgniarek za ich pracę to jeden z powodów dla których istnieje setki nieobsadzonych stanowisk pielęgniarskich, co może stanowić zagrożenie dla opieki nad pacjentem.

Niedobór pielęgniarek może trwać latami.

Pielęgniarki zostaną również zapytane, czy są zainteresowane innymi zmianami, na przykład pracując tylko w ustalonych godzinach pracy lub odmawiając wykonywania obowiązków przeznaczonych dla pielęgniarek o innych kwalifikacjach.

Rzecznik wydziału ds. Zdrowia powiedział: „poświęcenie i sama ciężka praca naszych pielęgniarek mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia światowej klasy opieki nad pacjentem – dlatego NHS oferuje elastyczne możliwości pracy, szkolenia i rozwoju, i doskonały system emerytalny.

Niestety polityka Rządu do spraw wynagrodzeń nie jest dobra. Musimy zapewnić dobre płacę by  chronić miejsca pracy.

Ankieta dotycząca strajku zostanie zamknięta w niedzielę 7 maja, a wyniki zostaną ogłoszone na dorocznej konferencji związku. Pielęgniarka to dobry zawód i okazuję się iż organizacja zrzeszająca pracowników umie chronić ich dobrobytu.

photo/rd

15 kwietnia 2017