Opłata za pożyczkę w UK zostanie zniesiona zapowiada Minister Finansów.

Opłata za pożyczkę może zostać zniesiona po oficjalnym przeglądzie

 

Minister Finansów rozpoczyna przegląd kontrowersyjnej opłaty kredytowej

Kontrowersyjna opłata za pożyczkę mogłaby zostać zniesiona po tym, jak Savid Javid zlecił sprawdzenie, czy retrospektywne rachunki podatkowe były najlepszym sposobem radzenia sobie z unikającymi podatków.

Ci, którzy przystąpili do programu, który kiedyś był powszechnie uważany za legalny, dowiedzą się, czy muszą uiścić opłatę, czy nie przed terminem rozliczeniowym w styczniu 2020 r.

Skarb Państwa ogłosił, że przeglądem będzie kierować Amyas Morse, była dyrektor naczelna Krajowego Urzędu Kontroli, i ma się zakończyć do połowy listopada.

Rozwój ten oznacza zwycięstwo kampanii i dziesiątek tysięcy osób dotkniętych kontrowersyjnym podatkiem.

Przegląd rozważy, czy opłata za pożyczkę jest „właściwym sposobem” postępowania z osobami, które przystąpiły do ​​tak zwanych ukrytych programów wynagrodzeń. Zamiast płacić pensję, która podlegałaby podatkowi dochodowemu i ubezpieczeniu społecznemu, pracownikom tych programów pożyczano pieniądze.

Wiele osób dotkniętych opłatą z tytułu kredytu twierdziło, że postępowało zgodnie z radą pracodawców lub specjalistów podatkowych. Stawiają czoła ogromnym rachunkom z tytułu pożyczki i muszą do końca września uzgodnić ugodę z HMRC.

Podczas gdy przegląd jest w toku, opłata za pożyczkę pozostaje na miejscu i oczekuje się, że HM Revenue & Customs (HMRC) wyjaśni, w jaki sposób zainteresowani powinni postępować.

Uzgodniła już rozliczenia o wartości 1 miliarda funtów i spodziewa się zebrać kolejne 3,2 miliarda funtów z samej opłaty za pożyczkę, co zmusza dotkniętych nimi do spłaty wszystkiego, co winni za jednym razem.

Organ podatkowy znalazł się pod ostrzałem tego, co działacze i posłowie opisali jako „agresywne” potraktowanie zarzutu, które było powiązane z co najmniej jednym samobójstwem i zmusiło niektórych do sprzedaży domów w celu uregulowania długów.

W kwietniu rodzina dziadka, który popełnił samobójstwo w zeszłym roku, powiedziała Daily Telegraph, że z powodu zbliżającego się rachunku podatkowego zmaga się z piętnem oskarżenia o unikanie podatków. Kampanie twierdzą, że aż pięć samobójstw zostało powiązanych z opłatą za pożyczkę, podczas gdy HMRC zgłosiło się do organu nadzorczego w związku z jednym przypadkiem.

Jesse Norman, sekretarz finansowy w Ministerstwie Skarbu, powiedział: „Rząd w pełni docenia obawy wyrażone przez osoby prywatne, działaczy i parlamentarzystów, którzy zgłosili obawy dotyczące opłaty pożyczkowej, a kanclerz mianował dziś Sir Amyasa Morse’a, byłego kontrolera i audytora generalnego oraz dyrektor naczelny Krajowego Biura Audytu (NAO), aby przeprowadzić niezależny przegląd polityki.

Jednak eksperci stwierdzili, że ci, którzy już zapłacili setki tysięcy funtów w prywatnych rozliczeniach z HMRC, nie byli pewni, czy odzyskają swoje pieniądze, czy opłata zostanie obniżona.

Clive Gawthorpe z księgowych Hacker Young powiedział: „Ta wiadomość przychodzi za późno dla wielu podatników, którzy musieli sprzedać swój dom i inne aktywa, aby zapłacić HMRC. Ale lepiej późno niż wcale.

„Szkoda, że ​​rząd nie ogłosił tego pod koniec lipca, kiedy doszli do władzy. To zrobiłoby dużą różnicę. ”

Opłata za pożyczkę jest karana dla tych, którzy podjęli tak zwane ukryte systemy wynagrodzeń, wypłacającym dochód w postaci pożyczek, których nigdy nie zamierzano spłacić. W wielu przypadkach osoby fizyczne były w stanie obniżyć rachunki z podatku dochodowego o 100%, ale uiściły opłaty na rzecz promotorów programu.

Konrad W

 

12 września 2019