Opłata £400 rocznie na NHS dla osób z poza UE

Opłata £400 rocznie na NHS dla osób z poza UE

 

Opłaty za korzystanie z NHS przez obywateli spoza UE zostaną podwojone, aby zebrać dodatkowe 220 milionów funtów dla usług zdrowotnych

Opłata w wysokości £400 rocznie będzie obowiązywała wszystkich migrantów spoza UE, którzy chcą pozostać w Wielkiej Brytanii przez sześć miesięcy lub dłużej.

Studenci i osoby objęte specjalnymi programami „mobilności” dla osób w wieku 18-30 lat otrzymają zniżkę w wysokości £300 od £150.

Ale wzrost nie odpowiada deklaracji torysów, aby zwiększyć roczną opłatę do £600.

Dopłata została pierwotnie wniesiona przez rząd w 2015 r. w ramach ograniczania tzw. „turystyki zdrowotnej”. Departament Zdrowia szacuje, że NHS wydaje średnio £470 na osobę rocznie na leczenie płatników dopłat.

 

Opłatę pobiera się, gdy złożono wniosek, przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii i zwolniono osobę z opłat NHS dla odwiedzających zza granicy.

Jest ona uiszczona co roku, oprócz zwykłych podatków dla pracowników, dopóki migranci nie wrócą do domu lub nie otrzymają zezwolenia na pobyt na czas nieokreślony.

£220 milionów zebranych ze zwiększonych opłat, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku, trafi bezpośrednio do NHS. Plany wzrostu wydają się być złagodzone wraz z szeregiem innych obietnic z nieudanej kampanii wyborczej Torysów.

Minister zdrowia Lord O’Shaughnessy powiedział: „Nasza służba zdrowia NHS jest zawsze dostępna, kiedy jej potrzebujesz, opłacana przez brytyjskich podatników.„Z zadowoleniem przyjmujemy migrantów długofalowych korzystających z NHS, ale słusznie powinni oni wnieść sprawiedliwy wkład w długoterminową stabilność.”Zwiększając dopłatę, aby lepiej odzwierciedlała rzeczywiste koszty korzystania z usług zdrowotnych, rząd ten zapewnia dodatkowe 220 milionów funtów rocznie na wsparcie NHS”.

Katarzyna Cz.

5 lutego 2018