Ograniczenia do wjazdu do Anglii, małżonkowie muszą mówić po angielsku

Małżonkowie imigrantów muszą mówić po angielsku „zanim wjadą do Wielkiej Brytanii”

Immigrants’ spouses ‚must speak English before entering UK’

Sędziowie Sądu Najwyższego jednogłośnie odrzucili roszczenie Saiqa Bibi i Saffana Alego, że wstępny test z języka angielskiego łamie ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego.

——————-

Sąd Najwyższy odrzucił sprzeciw przeciwko imigracyjnej regule wymagającej od małżonków, aby byli w stanie mówić po angielsku, zanim przeniosą się do Wielkiej Brytanii.

———————

Pięciu sędziów w Londynie zostało wezwanych do orzeknięcia, że ten test, jako środek zastosowany przed ich wjazdem do UK był „nieuzasadniony, nieproporcjonalny i dyskryminujący”. Jednak panel, prowadzony przez prezesa sądu Lord’a Neuberger’a, jednogłośnie oddalił apelację przez dwie kobiety, które są obywatelkami Wielkiej Brytanii. Ich mężowie, którzy są cudzoziemcami i nie mówią po angielsku, chcą dołączyć do nich w Wielkiej Brytanii.

Saiqa Bibi i Saffana Ali twierdziły, że wymóg ten narusza ich prawo do życia prywatnego i rodzinnego na podstawie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mówiło się, że w obu przypadkach nie byłoby wykonalne dla ich mężów, aby zdali egzamin przed wjazdem do UK. Jednak Sąd Najwyższy zdecydował w środę, że reguła ta nie naruszyła art. 8.

Z orzeczenia Sądu Najwyższego wynika, iż nie było żadnych nieproporcjonalnych ingerencji w życie rodzinne.

Wiceprezes Sądu Najwyższego, Hale, zaproponowała odpowiednie rozwiązanie, aby uniknąć naruszenia przepisów. W poszczególnych przypadkach możliwe byłoby przyznanie pewnego odstępstwa, kiedy wymóg ten byłby niewykonalny.

Od końca 2010 roku, współmałżonek lub partner brytyjskiego obywatela lub osoby, która osiedliła się w Wielkiej Brytanii, jest zobowiązany do zdania testu z języka angielskiego zanim przeprowadzi się tam. Przed nowelizacją przepisów imigracyjnych, byli jedynie zobowiązani do wykazania takiej wiedzy w dwa lata po przybyciu do UK.

W grudniu 2011 roku, sędzia Sądu Najwyższego w Birmingham, oddalił sprawę odwoławczą wniesioną przez trzy pary. Sędzia Beatson orzekł, iż wymóg, o którym mowa, nie narusza ich prawa do małżeństwa i był zgodny z prawem w celu ochrony usług publicznych oraz promowania integracji.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wizę małżonka nie spełnia wymogu związanego z testem językowym, funkcjonariusz, który zezwala na wjazd, musi automatycznie rozważyć kwestię, czy mogą istnieć wyjątkowe okoliczności, które uzasadniają przyznanie takiego zezwolenia na wjazd, poza przepisami imigracyjnymi ze względu na art. 8, „ponieważ odmowa spowodowałaby nieuzasadnione ciężkie konsekwencje dla wnioskodawcy lub ich rodziny”.

Ali, obywatel Jemenu, który mieszka w tym kraju, został opisany, jako niemający formalnego wykształcenia. Zostało też powiedziane, że nie ma zatwierdzonego centrum testowego w Jemenie, które zapewniłoby mu naukę w języku angielskim, aby osiągnął wymagany poziom.

Z kolei Bibi jest mieszkańcem Pakistanu. Mówi się, że najbliższe zatwierdzone ośrodki badań znajdują się co najmniej 70 mil drogi. Obaj mężczyźni musieliby zdobyć umiejętności obsługi komputera.

Barbara Sitko

Podsumowanie: Tym wyrokiem Sądu Najwyższego, Wielka Brytania ze swojego budżetu, praktycznie przestanie płacić za tłumaczy różnych języków osób z krajów z poza Unii.Ponadto jest to ograniczenie dla rodzin, niekoniecznie „ludzkie”.

Jest to to też życiowy przykład co może obowiązywać  Polaków jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej.

—————————–

Five justices in London had been urged to rule that the pre-entry measure was “unreasonable, disproportionate and discriminatory”. But the panel, led by the court’s president, Lord Neuberger, unanimously dismissed an appeal by two women, who are British citizens. Their husbands, who cannot speak English, are foreign nationals and wish to join them in the UK. Since late 2010, the spouse or civil partner of a British citizen or person settled in the UK has been required to pass an English language test before moving there. Before the amendment to the immigration rules, they were only required to demonstrate such knowledge two years after entering the UK.

In December 2011, a high court judge in Birmingham dismissed judicial review cases brought by three couples. Mr Justice Beatson ruled that the requirement did not interfere with their right to marriage, and was legitimate in its aim of protecting public services and promoting integration. Two of the cases were then taken on to the appeal court but the judges ruled against the two wives in April 2013. At a hearing earlier this year, Manjit Singh Gill QC, representing Bibi, told the justices the right to married life by living together was being restricted for the first time in British history by executive action.

In written submissions to the justices, James Eadie QC, for the home secretary, asked the court to dismiss the appeals. He said the case concerned the provisions of the immigration rules requiring applicants for spouse visas to demonstrate that they have achieved a certain level of competence in the English language, subject to certain exceptions. The visa entitles the spouse to enter the UK for a limited probationary period. After that period is over, the spouse can then apply for indefinite leave to remain if the requirements of the immigration rules are satisfied. Where an applicant for a spouse visa does not satisfy the pre-entry language requirement, the entry clearance officer will automatically consider the issue of whether there may be exceptional circumstances that warrant the grant of entry clearance outside the immigration rules on grounds of article eight “because refusal would result in unjustifiably harsh consequences for the applicant or their family. …

thegourdian.

19 listopada 2015
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK

1 komentarzy
  1. W sumie to nie jest zły pomysł. Co prawda na pierwszy rzut oka może wydawać się dyskryminujący, ale znajomość języka angielskiego czy poznanie zwyczajów i prawa kraju, w którym zamierza się mieszkać, jest dobrym kierunkiem, pozwalającym na szybszą i pełniejszą asymilację ze społeczeństwem.

Komentowanie jest wyłączone.