Ofiary przymusowych małżeństw muszą płacić, aby mogły wrócić do Brytanii

WIELKA BRYTANIA

Ofiary przymusowych małżeństw muszą płacić, aby mogły wrócić do Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wielkiej Brytanii znalazło się pod ostrzałem za to, że ofiary przymusowych małżeństw muszą spłacać rządowi koszty ich repatriacji.

Sprawa została nagłośniona po tym, jak Brytyjka zmuszona do małżeństwa w Pakistanie w wieku 16 lat musiała podpisać umowę kredytową w ambasadzie Wielkiej Brytanii, aby mogła wrócić do domu.

Nie mogła ona bowiem sama pokryć kosztów jej repatriacji. Ponadto była zbyt młoda, aby mogła uzyskać kredyt w brytyjskim banku.

Oprócz podpisania umowy kredytowej, musiała także przekazać swój paszport, zanim powróciła do Wielkiej Brytanii.

Następnie została obciążona rachunkiem w wysokości £814 za koszty jej repatriacji z Pakistanu na Wyspy. Została też ostrzeżona, że nie zostanie zwrócony jej paszport dopóki nie spłaci tych pieniędzy.

Od tego czasu trudno jej było znaleźć pracę lub prowadzić studia bez paszportu.

Dziewczyna została zabrana do Pakistanu w 2013 roku i zmuszona do małżeństwa w wieku 16 lat. Szukając sposobu na ucieczkę, znalazła pretekst, aby odwiedzić ambasadę w Islamabadzie w 2014 roku, podczas gdy jej mąż, który jej towarzyszył, czekał na nią za zewnątrz z pistoletem.

Warto podkreślić, iż Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało wtedy list od organizacji charytatywnej napisany w imieniu Brytyjki.

W piśmie tym zawarto informację, iż żądanie zapłaty od ofiar przymusowych małżeństw jest czymś moralnie złym i przynoszącym efekt przeciwny do zamierzonego.

Odpowiadając na ten list, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, iż rozumie trudności ofiar przymusowych małżeństw, jednak nie jest w stanie zapewnić im pomocy finansowej, a zatem nie może płacić za ich repatriacje.

Istotny jest fakt, iż premier Theresa May, która sprawowała wówczas funkcję ministra spraw wewnętrznych, wprowadziła ustawodawstwo, w którym przymusowe małżeństwa zostały uznane za niezgodne z prawem.

Jednak system, w którym ofiary muszą pokrywać koszty ich repatriacji lub pożyczać pieniądze od Ministerstwa Spraw Zagranicznych pozostał do tej pory niezmieniony, co stanowi ogromny problem w Wielkiej Brytanii.

Barbara Klaudia S.

28 grudnia 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka