„Odwrócenie Brexitu”drugim referendum miałoby pozytywy na gospodarkę

„Odwrócenie Brexitu”drugim referendum miałoby pozytywy na gospodarkę

 

Drugie referendum, które odwróci Brexit, miałoby „pozytywny” i „znaczący” wpływ na gospodarkę brytyjską, twierdził czołowy think tank.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewidywała, że ​​brytyjska gospodarka wzrośnie o 1 procent w przyszłym roku w części z powodu niepewności wokół Brexit.

Powiedziała, że istnieje ryzyko „nieporządku” Brexiut, w którym Wielka Brytania wyjeżdża bez porozumienia, powodując „niekorzystną reakcję” na rynkach finansowych i popychając kursy wymiany do nowych niskich poziomów.

Szef OECD odsłonił ten raport podczas konferencji prasowej, obok faraona Hammond, kanclerza, w Skarbu Państwa. Hammond wielokrotnie krytykował „mroczne” o Brexit.

Raport OECD mówi: „Jeśli Brexit zostanie odwrócony decyzją polityczną  pozytywny wpływ na wzrost byłby znaczny”.

Podkreślając ryzyko opuszczenia UE bez porozumienia, w raporcie mówi się: „Rozbicie negocjacji UE-Wielka Brytania, wyeliminowanie perspektyw w stosunkach handlowych w dającej się przewidzieć przyszłości, wywołałoby niekorzystną reakcję na rynkach finansowych, kursów walutowych do nowych niskich poziomów i prowadzących do obniżenia ratingów państwowych.

„Konkurowałoby to z inwestycją w przedsiębiorczość, a wzrost presji cenowej spowodowałoby spowolnienie konsumpcji prywatnej. Deficyt na rachunku bieżącym może być trudniejszy do finansowania, chociaż jego wielkość prawdopodobnie zmniejszy się”.

OECD przyznała, że ​​negocjacje Brexit były trudne do przewidzenia i mogłyby okazać się bardziej korzystne niż założono w swoim raporcie – zwiększając handel, inwestycje i wzrost – podkreślił jednak, że wymagałoby to „ambitnej umowy UE-Zjednoczone Królestwo i okresu przejściowego, aby umożliwić do dostosowania do nowej umowy „.
„Tymczasem niepewność mogłaby utrudnić inwestycje krajowe i zagraniczne więcej niż przewidywano i zaszkodzić konsumpcji, tym bardziej kurs wymiany stracił na wartości”, dodał.

Brexit wzbudził wyzwanie, jakim jest ożywienie wzrostu wydajności pracy, który OECD stwierdził, że „stoi w martwym punkcie” i od 2007 r. „Nie ma znaczącego wkładu” do produkcji brytyjskiej.

W raporcie podkreślono, że poza Wielkim Londynem i południowym wschodem Anglii wydajność pracy jest najsłabsza.Ten rodzaj dysproporcji pomiędzy regionami i robotnikami „może prowadzić do istotnych różnic wśród ludzi pod względem dochodów i bogactwa, miejsc pracy i zarobków oraz wykształcenia i umiejętności”.

Zwraca się również do Rządu o ponowne wskrzeszenie planów wyeliminowania „trzykrotnej blokady” emerytury państwowej, która wzrasta w zależności od zarobków, zarobków czy inflacji – w zależności od tego, która z nich jest najwyższa. Sugeruje również, aby kanclerz powrócił do planów zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Raport krytycznie ocenia wzrost krajowego wynagrodzenia, który ostrzega „może być zbyt skromny” ze względu na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Ostrzegł, że plany mogą się odwrócić i zobaczyć pracowników o niskich kwalifikacjach „wycenione z pracy”.

Czy dojdzie więc do odwrócenia Brexitu cóż, już niedługo się dowiemy.

Konrad W

17 października 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka