Odmowy dla rozwodników. przyznania paszportów Brytyjskich

Odmowy dla rozwodników. przyznania paszportów Brytyjskich

 

Ludziom odmówiono „paszportów” za bycie rozwiązłym lub rozwiedzionych.

Aplikacje osób ubiegających się o brytyjskie paszporty mogą zostać odrzucone za rozwód, stwierdza nowy raport.

Liczba odrzuconych wniosków paszportowych w ramach klauzuli „dobrego charakteru” ustanowionych przez Home Office podwoiła się od 2012 roku, ponieważ rząd utrudnił uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa.

W 2016 r., „The Out of Character” było przyczyną 44% wszystkich odmów. Chociaż nie ma definicji dobrego charakteru w British Nationally Act 1981, oficjalne wytyczne Home Office obejmuja: „picie lub hazard” a preferencje seksualne „jako możliwe wnioski” złego charakteru „.

Raport stwierdza: „Decydent powinien zauważyć, że następujące kwestie nie powinny same w sobie być istotne dla oceny dobrego charakteru.„Jednakże, jeżeli istnieją dowody na to, że dana osoba – z uwagi na skalę i trwałość swoich zachowań – stała się notoryczna w swojej lokalnej lub szerszej społeczności, należy rozważyć odmowę. „Decyzja musi być uzasadniona. Dlatego skala i poziom zachowania muszą tak słabo odzwierciedlać charakter osoby, że wniosek powinien zostać odrzucony „.

Raport idzie dalej: „Rozwód / separacja, lub inne problemy małżeńskie lub domowe.

Liczba osób zdobywających brytyjskie paszporty spadła z 194 470 w 2012 roku do 123,229 w roku ubiegłym.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział :

Klauzula dobrego charakteru obowiązuje od 1983 r. „Jest zdefiniowana w wytycznych, a nie w przepisach pierwotnych i wtórnych”. Ludzie otrzymali wnioski o paszport odmowy „za bycie rozwiązłym lub rozwiedzionym”. „Liczba pomyślnie rozpatrzonych wniosków jest powiązana z całkowitą liczbą wnioskodawców, przy czym odsetek przyznany w 2017 r. Pozostaje zasadniczo zgodny z 2013 r.”

Jeśli jednak szukasz cech, które spełnią wymagania dobrego charakteru, możesz być rozczarowany, gdy odkryjesz, że „nie ma definicji dobrego charakteru”, zgodnie z wytycznymi. Dodaje: „Dlatego nie stosowano żadnych ustawowych wytycznych dotyczących tego, w jaki sposób można by zinterpretować tę interpretację.

„Wymóg dobrego charakteru dotyczy każdego, kto ma więcej niż 10 lat, który składa wniosek o naturalizację lub rejestrację jako obywatel brytyjski”.Wytyczne dotycza takze wcześniejszych wyroków karnych. Raport stwierdza również, że „wnioskodawcy muszą informować Home Office o wszelkich istotnych wydarzeniach, takich jak skazanie w postępowaniu karnym toczącego się postępowania, które może mieć wpływ na ocenę dobrego charakteru”.

The good character clause has been in place since 1983, and ‘is defined in guidance, not in primary or secondary legislation’. People have had passport applications denied ‚for being promiscuous or divorced’. In 2016, ‘out of character’ was the cause given for 44% of all refusals, The Economist has found. Although there’s no definition of good character in the British Nationally Act 1981, the official guidelines from the Home Office includes ‘drinking or gambling and sexual preferences’ as possible conclusions of ‘bad character’.

Musisz kochac aby uzyskac …

People have had passport applications denied 'for being promiscuous or divorced'

Konrad W

 

8 maja 2018