Od 1 Stycznia wiza na 6 miesiecy do UK bez zasiłków. Szczegóły.

Szczegóły systemu punktowego od życia w UK od 1 stycznia 21.

Wjazd tylko na 6 miesiecy bez dostępu do zasiłków i pracy !!!

 

W dniu 13 lipca 2020 roku Rząd przedstawił szczegóły dotyczące brytyjskiego systemu punktowego. Te nowe ustalenia wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku po wygaśnięciu swobody przemieszczania się z Unią Europejską (UE).

W dniu 31 grudnia 2020 roku  godzinie 23:00 swoboda poruszania się pomiedzy
Wielka Brytania (UK) i Unia Europejska (UE) zakończą się.

Poniżej dokument który zawiera dalsze szczegóły dotyczące  nowej imigracji . Sercem tego systemu będzie punktacja.
System imigracyjny.

Będzie jednakowo traktować obywateli UE i spoza UE i ma na celu przyciągnięcie ludzi, którzy mogą wnieść swój wkład w gospodarkę Wielkiej Brytanii. Obywatele Irlandii będą nadal mogli wjeżdżać do Wielkiej Brytanii i mieszkać w niej tak jak teraz.

Proces ubiegania się o wizę
Wielka Brytania wprowadza system imigracyjny oparty na punktach od 2021 roku. Będziesz mógł złożyć wniosek o wizę i zapłacić za nią online. Podczas składania wniosku zostaniesz poproszony o podanie swoich danych biometrycznych.

Pracownicy
System punktowy dla pracowników wykwalifikowanych dotyczy tych którzy mają ofertę pracy od zatwierdzonego sponsora czyli pracodawcy.

Większość nowych migrantów z UE i z pza przybywających do Wielkiej Brytanii z zagranicy musi być w stanie :

– mieć wystarczające fundusze na utrzymanie siebie i swoich rodzin podczas pobytu w Wielkiej Brytanii.

– osoby będą opłacać dodatek zdrowotny imigracyjny a rząd  jest zobowiązany do zwiększenie kwoty należnej w celu zapewnienia zwrotu kosztów korzystania z usług NHS. Będziemy wprowadzić nową obniżoną stawkę dla osób poniżej 18. roku życia, pracownicy medyczni będą zwolnieni.

Od stycznia 2021 roku oferowana praca będzie musiała mieć wymagany poziom umiejętności RQF3 lub wyższy (odpowiednik poziomu A). Musisz także umieć mówić po angielsku i otrzymywać od sponsora odpowiedni próg wynagrodzenia. Będzie to albo ogólny próg wynagrodzenia w wysokości 25 600 GBP, albo aktualna stawka za Twoją pracę, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Jeśli zarabiasz mniej, ale nie mniej niż 20 480 GBP, nadal możesz ubiegać się o „wymianę” punktów na określone cechy w stosunku do swojego wynagrodzenia. Na przykład, jeśli masz ofertę pracy w zawodzie, którego brakuje lub posiadasz stopień doktora związany z tą pracą.

Pracodawcy nie będą mieli ogólnej możliwości rekrutacji na poziomie płacy minimalnej lub w jej pobliżu jeśli nie jesteś jeszcze licencjonowanym sponsorem.

Wszyscy obywatele UE przybywający do Wielkiej Brytanii na dłużej niż sześć miesięcy nie będzie dostawało zasiłków lub opieki zdrowotnej bez pozwolenia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  za pośrednictwem systemu punktowego.

Globalny program talentów
Globalny program talentów zostanie otwarty dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii. Umożliwi to wysoko wykwalifikowanym naukowcom i badaczom przyjazd do Wielkiej Brytanii bez oferty pracy.

Międzynarodowi studenci i absolwenci
Możesz ubiegać się o wizę na studia w Wielkiej Brytanii, jeśli:

zaoferowano im miejsce na kursie
potrafi mówić, czytać, pisać i rozumieć język angielski
mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać się i opłacić kurs

Gdy skończysz studia w Wielkiej Brytanii będziesz mógł pracować lub szukać pracy w Wielkiej Brytanii na dowolnym poziomie umiejętności przez okres do 2 lat, lub 3 lata, jeśli jesteś absolwentem studiów doktoranckich.

Wizyta w Wielkiej Brytanii

Obywatele UE, EOG i Szwajcarii oraz inni obywatele nieposiadający wizy nie będą potrzebować wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii podczas wizyty w Wielkiej Brytanii przez okres do 6 miesięcy. Wszyscy migranci, którzy chcą wjechać do Wielkiej Brytanii z innych powodów (takich jak praca lub nauka), będą musieli wcześniej wystąpić o zezwolenie na wjazd.

Obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r
Jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii mieszkającym w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., Ty i Twoja rodzina możecie złożyć wniosek do Programu osiedlenia UE, aby nadal mieszkać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

Osobom ubiegającym się o wjazd do Wielkiej Brytanii można odmówić, jeśli:
 wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności od co najmniej 12 miesięcy;
 popełnił przestępstwo, które spowodowało poważną szkodę;

UWAGA : Obejmuje to małżonka, ale także partnera cywilnego lub tak zwanego „stałego” partnera w przypadku pary.

Osoby już przebywające w Wielkiej Brytanii, które zostały skazane na 12 miesięcy lub więcej więzienia, będą rozptarywane o deportacji. Jeśli jego wyrok nie przekroczył 12 miesiecy osoba nadal będzie rozpatrywana do deportacji tam, gdzie to sprzyja dobro publiczne,.

PRZYJAZD DO PRACY W UK
Wykwalifikowany pracownik
Każdy przybywający do Wielkiej Brytanii do pracy, w tym obywatele UE, będą musieli wykazać, że spełniają określony zestaw wymagania, za które zdobędą punkty.
Kandydat musi spełnić następujące obowiązkowe kryteria oprócz zdania
– odpowiednie kontrole karalności w Wielkiej Brytanii:
– Kandydat musi mieć ofertę pracy od licencjonowanego sponsora;
– musi mieć minimalny poziom umiejętności lub wyższy: poziom RQF3 lub równoważny (kwalifikacje na poziomie Alevel lub równoważne). Pracownicy nie będą musieli posiadać formalnych kwalifikacji. Ważny jest poziom umiejętności w pracy, którą będą wykonywać.
 Kandydat musi mówić po angielsku na akceptowalnym poziomie.
Punkty. 
Za spełnienie powyższych obowiązkowych kryteriów kandydat otrzyma 50 punktów;
Jeśli wnioskodawca otrzymuje wyższe wynagrodzenie w wysokości 25 600 funtów lub wyższą z ogólnego progu wynagrodzenia
 Jednak zawsze należy spełnić minimum 20 480 GBP.
KANDYDAT otrzymuje 0 lub 10 punktów za wynagrodzenie, może nadrobić punkty gdzie indziej przez przyznawanie punktów za inny atrybut, na przykład pracę w zawodzie deficytowym lub
posiadanie odpowiedniego doktora

 

Szczegóły kliknij i ściągnij.

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899716/UK_Points-Based_Immigration_System_Further_Details.pdf

 

27 lipca 2020