Nowe zmiany w życiu w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania

Jakie nowe zmiany..

Cameron ogłosi nowe regulacje w związku z przemową Królowej Elżbiety

Oczekuje się, iż David Cameron ogłosi cały zestaw nowych regulacji w związku z przemową Królowej Elżbiety zaplanowaną na środę. Oto, czego można się spodziewać.:

Karta Praw – Bill of rights

Mają się odbyć konsultacje w sprawie nowej brytyjskiej Karty Praw, która mogłaby zastąpić Human Rights Act. Tym samym, Karta ta domagałaby się nadrzędności sądów brytyjskich, ale wciąż zawierałaby Europejską Konwencję Praw Człowieka, której Wielka Brytania jest sygnatariuszem. Niemniej, Trybunał w Strasburgu byłby dalej przyjmowany, jako ostateczny arbiter brytyjskich praw człowieka.

Adopcja i opieka

Planowana radykalna przebudowa systemu opieki w celu podwojenia liczby dzieci umieszczanych w rodzinach adopcyjnych będzie centralnym punktem w przemowie Królowej. Będzie też nowa „konwencja” dająca dzieciom pozostającym w opiece nowe prawa, aż do ukończenia 25 roku życia. Obejmuje ona specjalistyczną pomoc w znalezieniu mieszkania i pracy. Ponadto każda osoba po opuszczeniu ośrodka będzie miała przypisanego do siebie mentora. Powstanie również nowy tzw. „watchdog” opieki społecznej, stworzony po to, aby monitorować skuteczność władz lokalnych.

Edukacja

Projekt ustawy przewidujący przekształcenie większej ilości szkół w akademickie, będzie znacznie mniej radykalny niż dotychczas planowano. Bowiem szkoły, które dobrze wykonują swoją obowiązki, nie będą w żaden sposób zobowiązane by stać się akademickimi. Niemniej, nie będzie gwarancji na to, iż małe wiejskie szkoły nie będą zobligowane do zamknięcia.

Dodatkowo w szkolnictwie wyższym jest planowane otwarcie konkurencyjnego sektora. Chodzi o nowe podmioty, które będą zachęcane do utworzenia instytucji o pełnym statusie uniwersyteckim, co miałoby się odbyć z drogą na skróty. Tym samym dawałoby to nadzieje na to, iż w końcu mogłyby zostać obniżone czesne.

Reforma więzienna

Przewidywany jest projekt ustawy określający ramy prawne umożliwiające gubernatorom więzienia większy stopień autonomii nad budżetem oraz tym, w jaki sposób prowadzą oni ich wiezienia.

Technologia

Zostaną wprowadzone nowe przepisy umożliwiające ubezpieczenie samosterujących samochodów w ramach zwykłej polityki, jako część ustawy transportowej, która obejmuje również sekcje dotyczące podróży kosmicznych i politykę samolotów zdalnie sterowanych, czyli tzw. dronów.

Reforma Lordów

Będą zmiany uprawnień Izby Lordów, aby zatrzymać parów (członków Izby Lordów) będących w stanie zawetować tzw. instrumenty ustawowe, które są często używane po to, aby pozyskać nowe przepisy przez przysłowiowe „tylne drzwi”.

Barbara Klaudia Sitko

17 maja 2016
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK