Nowe prawo Watykanu. Ksiądz już nie będzie chroniony gdy maca dzieci.

Nowe prawo Watykanu. Ksiądz już nie będzie chroniony gdy maca dzieci.

 

Papież znosi zasadę „papieskiego sekretu” w przypadkach wykorzystywania seksualnego

Papież Katolicki nalazł się pod presją rozwiązania kryzysu związanego z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele
Papież oświadczył, że zasada „tajemnicy papieskiej” nie ma już zastosowania do niegodziwego traktowania w celach seksualnych nieletnich w celu poprawy przejrzystości w takich przypadkach.

Kościół poprzednio ukrywał przypadki wykorzystywania seksualnego w tajemnicy, .

Ale nowe papieskie dokumenty we wtorek znosiły ograniczenia dla tych, którzy zgłaszają nadużycia lub twierdzą, że byli ofiarami.

Przywódcy kościelni wezwali do zniesienia tej zasady na lutowym szczycie w Watykanie.

Powiedzieli, że zniesienie reguły w takich przypadkach poprawiłoby przejrzystość i zdolność policji i innych cywilnych organów prawnych do żądania informacji od Kościoła.

Informacje w przypadkach nadużyć powinny być nadal traktowane z „bezpieczeństwem, uczciwością i poufnością”, powiedział papież w swoim oświadczeniu. Poinstruował urzędników Watykanu, aby przestrzegali prawa cywilnego i pomagali cywilnym organom sądowym w prowadzeniu dochodzeń w takich sprawach.

Papież zmienił także watykańską definicję pornografii dziecięcej, podnosząc wiek tego przedmiotu z 14 lub poniżej 18 lat lub mniej.

Charles Scicluna, arcybiskup Malty i najbardziej doświadczony watykański śledczy nadużyć seksualnych, nazwał ten ruch „epokową decyzją, która usuwa przeszkody i przeszkody”, informując watykańskie wiadomości, że „kwestia przejrzystości jest obecnie wdrażana na najwyższym szczeblu”.

Kościół został wstrząśnięty tysiącami doniesień o wykorzystywaniu seksualnym przez księży i ​​oskarżeniach o ukrywanie przez starszych duchownych na całym świecie.

Papieska tajemnica została zaprojektowana w celu ochrony poufnych informacji, takich jak komunikacja między Watykanem a ambasadami papieskimi – w podobny sposób, jak tajemnica stosowana w przypadku kabli dyplomatycznych. Ale z biegiem lat był również stosowany w sprawach sądowych, aby chronić prywatność ofiar i tożsamość osób oskarżonych.

Krytycy twierdzą, że niektórzy urzędnicy Kościoła nadużywali tajemnicy papieskiej, aby uniknąć współpracy z policją w sprawach nadużyć.

„Niektóre jurysdykcje z łatwością zacytowałyby papieską tajemnicę… by powiedzieć, że nie mogą i nie są upoważnione do dzielenia się informacjami z władzami państwowymi lub ofiarami” – powiedział abp Scicluna. „Teraz ta przeszkoda, którą możemy nazwać w ten sposób, została zniesiona, a papieska tajemnica nie jest już wymówką”.

Zgodnie z nową instrukcją papieski sekret nie wiąże już osób pracujących w biurach Kurii Rzymskiej z poufnością w odniesieniu do innych przestępstw, jeżeli popełniono je w połączeniu z niegodziwym traktowaniem dzieci lub pornografią dziecięcą. Świadkowie, domniemane ofiary i osoba, która złożyła raport, również nie podlegają obowiązkowi milczenia.

Teraz jeśli dojdzie do dotykania czy coś więcej twojej córki lub synka , policja ma szanse dowiedzenia sie prawdy jak i TY.

PRZYPOMNIJMY ludziom kto powinien uczyć ludzi o Bezpłatnym zbawieniu Jezusa Chrystusa z Biblii bo Polacy wychowywani są na katechizmie a nie na Biblii.

Przymioty duchownych – Nowy Testament.

1 Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania.
2 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania,

3 nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz,

4 dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
5 Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? 6 Nie [może być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie.
7 Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
8 Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, 9 [lecz] utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.
10 I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu.

 

Konrad W

17 grudnia 2019

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *