Nowe prawa dla emigrantów w UK

Nowe prawa dla emigrantów w UK

 

Obywatele UE będą musieli stawić czoła trudniejszym przepisom dotyczącym deportacji po Brexit

Obywatele UE będą musieli stawić czoła rejestracji po Brexit, ale bardziej dotkną ich rygorystyczne zasady deportacji, jeśli popełnią przestępstwo.

.Brytyjski Rząd ostrzegł, że emigracji będą podlegać surowszym przepisom dotyczącym deportacji, jeśli popełnią przestępstwa w Wielkiej Brytanii po Brexit.

Nowe przepisy które będą obowiązywały po Brexit, będą oznaczać, że obywatele UE, którzy zostaną skazani na więcej niż rok więzienia, będą zmuszeni do deportacji, zgodnie z nowym dokumentem technicznym Brexit.

Te uzgodnienia pojawiają się przed czwartą kolejną rundą rozmów w Brukseli pomimo sprzeciwu europejskich negocjatorów, którzy chcą, aby po Brexicie obywatele UE zachowali wszystkie swoje obecne prawa.

 

Obecnie zgodnie z obowiązującymi w UE zasadami swobodnego przemieszczania się, obywatele UE są poddawani znacznie łagodniejszemu testowi deportacji niż inni cudzoziemcy w Wielkiej Brytanii, wymagając od brytyjskiego rządu wykazania, że ​​przestępcy stanowią „poważne zagrożenie dla podstawowych interesów społeczeństwa” przed ich deportacją.

Urzędnicy brytyjscy twierdzą, że ​​3,2 miliona obywateli UE, którzy mają stały status rezydenta w Wielkiej Brytanii, nie może stać się „uprzywilejowaną kastą” obywateli, którzy cieszą się lepszymi prawami niż obywatele Wielkiej Brytanii czy cudzoziemcy. Jeśli chodzi o rejestrację 3,6 miliona obywateli UE w Wielkiej Brytanii, pięciostronicowy dokument ma na celu złagodzenie obaw UE, że brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podejmie zatrważające, legalistyczne podejście do rejestracji.

Wielka Brytania zaoferowała wiele ustępstw i zapewnień, w tym dwuletni okres karencji po Brexit, aby umożliwić obywatelom UE wypełnienie dokumentów.
O
bywatele UE nie będą musieli wykazać, że posiadają ubezpieczenie zdrowotne i będą mieć ustawowe prawo do odwołania w przypadku odrzucenia wniosku. Opłata rejestracyjna nie będzie większa niż brytyjski paszport .

Dalej trwają rozmowy pomiędzy UE a Wielką Brytanią dotyczących praw obywateli UE po Brexit, takich jak – czy będą oni nadal mogli wnosić małżonków i rodziców do życia w Wielkiej Brytanii.

The new standard, which will apply after Brexit, will mean that EU citizens who are sentenced to more than a year in jail will face deportation, according to a new Brexit technical paper….

Do rejestracji bez odcisku palcu ale ze zdjęciem i rejestracje nie jest równoznaczna z rezydenturą gdyż emigracja nie może być uprzywilejowaną kastą. Wniosek jest prosty, jest tylko jeden dokument na spokojne życie w UK to Brytyjski paszport.

To smooth the process, EU citizens will not need to demonstrate they have health insurance; will only need to provide a photograph – not fingerprints – and will have a statutory right of appeal in the event an application is rejected. The fee to register will be no more than a British passport – currently £72.50.

Konrad W

 

8 listopada 2017
Czytaj inne artykuły w dziale Polityka