Niedziela, ewangelizacja Polaków, jesteś święty bez grzechu, nie ma czyśćca

Niedziela, ewangelizacja Polaków, jesteś święty bez grzechu, nie ma czyśćca

 

1. Zbawienie masz zagwarantowane na wieczność.

Każdy kto uwierzył w Jezusa i się ochrzcił ma zbawienie zagwarantowane i nie jest winny nic ani księdzu, ani żadnym kościołom na świecie, nie ma na to wpływu także suma pieniędzy jaką zapłacisz na msze dla umarłych czy ile wykonasz modlitw do świętych. Czemu ?

My wszyscy jesteśmy nowo narodzeni nie z własnej woli, nie z woli jakiegoś księdza, lecz z woli Boga. Mówi o tym wyraźnie Jan1:13
— ( My) którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z woli Boga.”
“Bóg ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń “ – Jakub1:18 “Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej “ -efezjan 1:5. “Mocą woli jego jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze” . Hebrajczyków 10-10

Ale najważniejsze co dotyczy ciebie jest to iż :
“Jest wolą który mnie posłał, abym ze wszystkiego co mi dał, byś niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym – Jan 6:39.
I to jest właśnie niezachwiane bezpieczeństwo dla Ciebie, dla twoich bliskich, którzy juz odeszli, jakie gwarantuje syn Boga, Jezus Chrystus który skończył swoje dzieło na ukrzyżowaniu i powiedział wykonało się.

Zbawienie masz zagwarantowane na wieczność,niezależnie od tego jak będzie się modlił czy walczył z grzechem,czy będziesz biegał do kościoła czy też nie i bez sakramentów kościelnych za płacenie za msze umarłych ale musisz być ochrzczony i uwierzyć w Jezusa.

Kwestia jednak jest inna czy żyć według nauki Jezusa miłości czy nie –  czyli po zbawieniu nie zostaniesz w ciemności – ale czy dostaniesz szanse życia w 1000 letnim królestwie Jezusa według dwóch ksiąg opiszemy na końcu.

2. Co z grzechami z którymi biegasz aby ktoś ci je odpuścił. Bóg nie ma obsesji grzechu.

To proste. Twoje grzechy i przeszłe i przyszłe już zostały zgładzone – Jan chrzciciel powiedział widząc Jezusa: – “ Oto Baranek Boży, który zgładzi twoje grzechy”. Ważne słowa, które są dla wszystkich ludzi, którzy przyjęli Jezusa: Rzymian 6:23 – “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest Żywot wieczny w Chrystusie Jezusie panu naszym “ Dlatego żywot wieczny nie jest jak wiatr, który przychodzi i odchodzi, żywot wieczny po śmierci jest na prawde wieczny czyli na wieki.

Kolejne ważne słowa czytamy dalej ,które podważają słowa niektórych teologów i księży, którzy podważają skończone dzieło Chrystusa na krzyżu i jego łaski.
-“ Za prawdę, za prawdę powiadam wam , Kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał ma życie wieczne i nie idzie na sąd lecz ze śmierci przeszedł do życia” – Jan 5-24 Jezus zbawia nas, twoich bliskich którzy umarli nieodwołalnie, na wieki. Więc Bóg dał ci już życie wieczne niezależnie czy w to wierzymy tak jest i Ament.

Ale teraz dopiero zaczyna się mądrość tego świata , czyli diaboliczna aby różne kościoły, związki wyznaniowe podporządkowały sobie ludzi. Ludzie próbując zrozumieć teologią lub fałszywą ludzką naturą, mówi tak – to prawda ale ja mogę zbawienie stracić. No i właśnie to jest “ ideologia ludzka a ideologia ludzka nie jest od Boga
“ Łaska Boża jest na wieki po to przysłał Bóg swojego syna Jezusa Chrystusa. Mówi o tym wyraźnie Jan 10.28 – Ja daje wam życie wieczne abyś nie zginął na wieki”.” Ojciec, które mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca. – Jan 10-29

3. Bóg nie ma obsesji grzechu i grzech nie odbierze ci zbawienia – nie mylić z odpowiedzialnością prawną.

Gdy uwierzyliśmy w Jezusa i zostaliśmy ochrzczeni grzech już nas nie dotyczy – więc Szatan nie może Ciebie oceniać przed Bogiem jak robił to przed Jezusem. Zobaczcie ludzie w Polsce zostali nauczeni i mają obsesje na temat grzechu:
– rozmawiają o grzechu – myślą o grzechu
– z całych sił unikają grzechu – przestrzegają przed grzechem
– wkładają cała swoją energie by walczyć z grzechem
– opowiadają starsze historie o konsekwencjach grzechu

Kościół mimo wielu wersetów zamykających DEFINITYWNIE PROBLEM GRZECHU jest bardzo nieobławianie obsesją grzechu bo-  mogą podporządkować sobie ludzi, którzy myślą że jak ich ksiądz wyspowiada to są świeci do następnego grzechu –  niestety ale to nieprawda. .Zrobili z ludzi niewolników kościoła a nie niewolników Jezusa Chrystusa. I jak człowiek wierzy w swoim sercu takim jest –

Bóg zdecydował już o twoim życiu i twojej przyszłości bo Bóg na mocy swojej nie twojej woli posłał swojego jednorodzonego syna by ten ciebie uświęcił czyli oddzielił od grzechu
– tym jest właśnie oświecenie – i zrobił to przez ofiarowanie ciała doskonałego baranka Bożego Chrystusa, raz na zawsze,. I ta ofiarą uczynił ciebie na zawsze doskonałym. I twoich grzechów i
nieprawności nie wspomni już więcej. Potwierdzają to słowa w NT Hebrajczyków 10-10

Mocą tej woli, jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystysa raz na zawsze “
Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych,ktorzy są uświeceni. A Grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będzie.10-17

Jezus na krzyżu przybił twoje grzechy, wyrwał narzędzie Sądu szatana przed Bogiem nad twoją duszą definitywnie, i wziął na siebie ale uwaga musisz w niego uwierzyć i się ochrzcić. Obecnie życie niektórych ludzi polega, zrobię grzech idę się wyspowiadać, ksiadz da odpuszczenie i można robić kolejny grzech. Ani ksiądz ani nikt inny nie daje odpuszczenia, tylko Jezus i zrobił to raz na zawsze.

4. Więc co jak zrobisz grzech.

Pamiętaj Bóg dał ci ducha, moc miłości i trzeźwego myślenia, być nauczył się rozpoznawać głos swojego pasterza i w swojej osobistej relacji żebyś słowo jego łaski mógł połączyć ze swoją wiarą aby mógł potwierdzać znakami i cudami, które mu towarzyszyły. Łaska nie polega na tym aby udowadniać wszystkim na około że TY wierzysz w Boże obietnice, bo tak działa prawo. Łaska powoduje że nie zamiatasz niczego pod dywan, łaska nie działa na zasadzie że ksiądz Cię rozgrzeszy. To nie oto chodzi. TY masz w swoich myślach zwrócić sie do Jezusa sam i tylko sam, i poprosić go aby ci pomógł ci je rozwiązać czy jakieś nałogi z którymi nie możesz sobie dać rady. Życie chrześcijanina ma polegać na pielgrzymowaniu z Jezusem a nie na walce z grzechami.

WAŻNE:
Zjedzenie przez Ewa i Adama jabłka to synonim : niezależności, samowystarczalności i samosprawiedliwości opartej na poruszaniu się o własnych siłach w życiu między dobrem a złem.
Czyli na samodzielnym dochodzeniu do zbawienia przez wypełnianie prawa a jeśli zrobisz grzech idziesz sie wyspowiadać.

Jezus chce coś innego !!!

Jeśli jesteś nowo narodzony – możesz to zrobić sam wprowadzając do życia Jezusa i jesteś nazywany w biblii jako drzewo oliwne, latorośl lub owca. Jezus nie powiedział że pośle  ciemiężyciela, ale powiedział że pośle pocieszyciela. I ten pocieszyciel ani Ciebie nie potępia, ani Ciebie nie straszy że utracisz życie wieczne ani nie przekonuje ciebie o grzechu,
on przekonuje świat o grzechu dlatego że nie uwierzyli w niego !!!

“Pocieszyciel, gdy przyjdzie na świat, przekona świat o grzechu gdyż nie uwierzyli we mnie.” Jan 16:8-9 Jezus powiedział także, że on Duch świety mnie otoczy chwała, ponieważ z mojego wezmie i wam objawi. Jan16:14

Tymczasem Kościół Rzymskokatolicki podważa cały czas że jesteś czysty, nieskalany, święty – mimo że Bóg zwraca sie do nich nie raz w dziale apostolskich 11:10 czyli “Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane” Mówi wyraznie także Rzymian 6:17-17

– “Dzięki jednak niech będą Bogu za to ze, gdy byliście niewolnikami grzechu daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.”

Może warto w końcu się przestać spowiadać i podważać dzieło Jezusa i zacznij przekazywać w sercu i umyśle grzechy jemu i aby pomógł ci je pokonać. Bo Bóg widząc że ludzie nie mogą wygrać z szatanem i cały czas robią grzechy przysłał Jezusa aby go pokonał i na krzyżu, rozbroił szatana w broń prawa a twoje grzechy Jezus nie będzie juz wspominał, bo on podpina ciebie do drzewa życia

5. Jaka więc jest nauka pokoleń Polaków.

Kościół z Watykanu dalej uczą ludzi na podstawie drzewa dobra i zła czyli produkując własne owoce. Niektóre owoce czyli czyny ludzi są udane i smaczne, ale zdarzają sie tez czyny złe czyli zgniłe. Bo taki jest system życia ludzi oparty na tym systemie drzew dobra i zła.
System ten oparty jest na dwóch rzeczach:

1. produkcji własnych owoców i uczuciach ich towarzyszących. Gdy wyprodukujesz dobry owoc czyli zrobisz dobry uczynek będziesz czuł sie dobrze, jesteś wtedy usatysfakcjonowany, nawet zostaniesz chwalony przez otoczenie, no i oczywiście będziesz dumny z tego owocu.

2. Gdy wyprodukujesz zly owoc czyli zrobisz zły czyn będziesz czuł wstyd. Będziesz chciał szybko zerwać ten owoc i o nim zapomnieć. Lecisz do spowiedzi ale potem znów robisz identycznie bo nie masz szans wygrać z szatanem w wyborze dobra i zła. Tak właśnie działa prawo.

Aby wyjaśnić o co chodzi wczytujemy sie w NT. Gdy uczniowie przyszli z turne po okolicznych wioskach mówili, że zrobili to i to. Ale Jezus im powiedział, że nie cieszcie sie z tego co zrobiliście gdyz teraz żyjecie juz w innym systemie w systemie że wasze imiona zapisane są w niebie
– “jednak nie z tego ci sie cieszcie że duchy sie wam poddaje, lecz cieszcie sie
z tego że wasze imiona zapisane są w niebie. łukasz 10-20

Nie żyjecie juz na systemie opartym na zmysłach , uczuciach czyli oglądaniu ale żyjecie już w systemie pielgrzymowaniu w wierze. Mówi o tym Koryntian 5-7. “Gdyz w wierze a nie w oglądaniu pielgrzymujemy”Uczucia sa zawsze uzależnione od wyprodukowania własnych owoców dobra i zła.

Jezus przyszedł wyciąć to drzewo i dał ci życie drzewo na którym rosną nie twoje ale jego owoce !!!. Na tym drzewie nie ma już złych owoców oraz owocom tym towarzyszy wiara a nie uczucie.

Problem jednak polega na tym że większość chrześcijan nie chce zrezygnować z tego drzewa. Bo chcą mieć swój wkład w postaci swoich dobrych owoców. próbując z całych sił nie produkować złych czyli czynów które szatan ci podpowiada. I biegają do spowiedzi , ksiądz ich wyspowiada i tak z miesiąca na miesiąc plus uważają że jeśli coś zrobili np.otworzyli biznes który jest fajny że to oni zrobili, ale to błąd Jezus mówi – wszystko co dostaliście jest z Nieba, rób to ze mną. Nic beze mnie zrobić nie możecie.

Ludzie myślą że to nieustanne zmaganie z szatanem i złymi owocami jest części ich chrześcijańskiego życia !!!. Dopóki będziesz chciał zachować to drzewo będziesz wydawał raz dobre owoce i raz złe czyny. Ty sam nie jesteś wstanie z drzewa dobra i zła wybrać tylko owoce dobre. Dlatego Jezus wyciął to drzewo z twojego życia , pokonał szatana i nie wspomni juz twoich
grzechów. Jest jedno ale, to ty musisz zrezygnować ze starego życia że to TY i TYLKO TY robisz wszystko i to jest właśnie pokuta i nawrócenie. Ale nie pokuta jaka ci daje ksiądz czyli odklepanie modlitwy ale pokuta czyli zmiana sposobu myślenia. I gdy to zrobisz czyli zrezygnujesz z tego drzewa dobra i zła wtedy wchodzisz w system drzewa życia, i wtedy ty już nigdy więcej nie produkujesz złych owoców ale wydajesz jego owoce.

Potwierdza to NT:-” Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. “Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owoców bo beze mnie nic ucznić nie możecie “ To jest najlepszy uwalniający system na świecie który wyrwał
twoja dusze od osądzania przez szatana.

Ludzie po grzechu Adama i Ewy mieli problem z grzechem i szatanem gdyż był od nich silniejszy. Niestety gdy przyszedł mocniejszy od szatana czyli Jezus szatan podkulił ogon, i nie ma już wpływu na nowy system, jedynie co to szatan odsuwa ludzi od Jezusa. Więc ten system jest nie z tego świata i uratować ludzi mógł tylko ktoś nie z tego świata. Wchodząc w ten system jesteś uwolniony od odpowiedzialności za te owoce. Ani nie możesz być z nich dumny, i przypisać sobie ich swoich zasług że wydałeś jakiś owoc, ani nie możesz mieć pretensji ze coć nie poszło nie tak jakbyś chciał. Trwanie w systemie drzewa żywota nie
opiera sie już na uczuciach i oglądaniu swoich owoców ale na wierze – że jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie.

Wiara to nie zmaganie sie z samym sobą muszę wierzyć , muszę wierzyć.  Wiara to stanowcze powiedzenie tak i ament na każde Boże słowo Jezusa a nie katechizmu. Dlaczego tak jest, że ludzie tylko mają myśleć o grzechu i chodzić do spowiedzi – gdyż cały czas ktoś im o tym mówi odsuwając Jezusa. To jest właśnie oszustwo grzechu, aby cały czas o nim mówić , cały czas z nim walczyć cały czas ktoś ci mówił jak sie z niego wyspowiadać czyli go pokonać. Oszustwo po to aby odsunąć Ciebie do Jezusa, który już grzech zgładził i żeby trzymać ludzi w niewoli.

Wiesz jaka jest definicja grzechu ? = Każdy kto grzeszy dopuszcza się bezprawia,ponieważ grzech jest bezprawiem – 1Jan3:4 czyli grzech to nie przestrzeganie prawa. Ale ta definicja obejmuje ludzi będących pod prawem jak żydzi czy nawet katolicy ( osoby nie wierzące w skończone dzieło Jezusa ) ale Jezus mówi coś innego:
-” Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu jednak się nie poczytuje gdzie jest łaska.

Dlatego grzech nie może panować nad tymi którzy nie są pod prawem ale uwierzyli w Jezusa i jego dzieło i są pod łaską . Pisze to wyraźnie:- “ grzech nad wami panować nie będzie , bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską – Rzymian 6:14

Bo uwaga kolejny cytat: zakon ducha który daje życie w Chrystusie Jezusie , uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci – Rzymian 8:2 . Kolejne słowa potwierdzają: byliście niewolnikami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości – Rzymian 6:17

To co zrobił Chrystus to “ deal “ niesamowity. Bo każdy kto wierzy w niego jest sprawiedliwy i święty . Cytat: – A przecież kresem Prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy – Rzymian 10:7. Dlatego jeśli jesteś narodzony w Jezusie czyli ochrzczony i żyjesz z NIM nie z księdzem , nie z pastorem a się potkniesz i zrobisz grzech, a, to nie jest to wykroczenie w oczach Boga i nie musi się spowiadać a tylko sam w sercu masz powiedzieć Jezus przebacz że zrobiłem i pomóc
mi abym już tego nie robił.

— UWAGA – Osoby które nie wierzą w Jezusa po śmierci będą oceniani pod prawem !!! czyli jeden grzech i koniec – dlatego tak ważne jest aby zrozumieć że jesteś bez grzechu że nauka księży z Watykanu kieruje ciebie ponownie do życia w prawie jak żyli – FARYZEUSZE.

Pamiętasz jeden z faryzeuszy mówi do Jezusa – ale my żyjemy dobrze przestrzegamy przykazań Abrahama – ale Jezus mówi że wystarczy że pomyślisz że pożądasz tą kobietę i już masz grzech i idziesz do ciemności. Dlatego tylko wiara w Jezusa że zmazał grzech i przyjecie jego nauki że jesteś święty , bez grzechu że jesteś pod łaską doprowadza ciebie że nie będziesz oceniany pod grzechem bo jesteś pod łąską.– Kto popełniła grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży po to się objawił aby zniweczyć dzieła diabła.- 1Jan 3:8.

6. Sprawa świętych – czyli ty jesteś święty.

Kościoły karzą się ludziom modlić do swoich świętych umarłych, że ci pomogą w zbawieniu, albo pomogą w życiu. Ale to błąd bo podważają słowa i życie Jezusa który mówił – Jam jest pierwszy i ostatni, możesz zostać zbawiony tylko przeze mnie “.
Najpierw kto to jest święty – mówi o tym Jezus w Nowym Testamencie.
Święty to ktoś oddzielony raz na zawsze od grzechu, Święty to ktoś kto został ochrzczony wodą oraz przyjął i uwierzył w Jezusa Chrystusa.
Nie jestes święty gdy będziesz sie czuł święty albo ktoś powie ci że jest święty. Często kościoły mówią nam ze to jest święty nasz jakiś pracownik który umarł. Prawda jest całkowicie inna.
Jesteś święty bo tak zdecydował Bóg , masz to tylko w to uwierzyć !!!

On zdecydował że TY będziesz świątynią w której on zamieszka a duch samego Boga Duch święty może zamieszkać tylko w czymś świętym. Gdy uwierzyłeś w Jezusa i położyłeś w nim nadzieje to jesteś święty tak jak on jest świętym. Stałeś sie latoroślą wszczepiona w święty korzeń latorośli. Mówi o tym dokładnie Nowy Testament Jan 3:3
– Każdy zaś, kto pokłada z nim Nadzieje, uświęca się podobnie jak ON jest święty
. Potwierdza to także List to Rzymian.11:!6
Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto, jeżeli korzeń jest święty to i gałęzie. Jan 4:17 jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

Święty to nie jest ten kto jest w niebie jak mówi kościół kogo należy trzcić i modlić się do niego w różnych intencjach. Nie nie, Święty człowiek to ten kto wierzy jest ochrzczony, nowo narodzony, i ma relacje z Jezusem czyli z nim pielgrzymuje, w jego nauce a nie z żadnymi innymi istotami.
Jezus oczyścił ciebie jedną ofiarą i uczynił ciebie raz na zawsze mówi o tym list do hebrajczyków 10:10 “Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. “

7. Nie ma czyścica.

To też eliminuje kolejną naukę Watykanu – że jest czyściec i ludzie płacą za masze za modlenie się dusz w czyśćcu. Niestety znów podważamy dzieło Jezusa. Słowo Boże mówi : Gdzie zaś jest odpuszczenie , tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechu – hebrajczyków 10-17.

Według Kościoła z Watykanu zrobisz grzechy pójdziesz do czyśćca. Tam będzie czyszczenie twojej duszy albo możesz sie modlić za twoich znajomych lub dać na msze aby ktoś się modlił. Więc jeśli ktoś przejdzie przez czyściec dostanie się do Nieba. Ale zaraz ale to nie jest NAUKA JEZUSA !!!
Nauka Jezusa jest to zbawienie zagwarantowane na wieczność !!!!
nawet jeśli ktoś uwierzył i się ochrzcił, i źle żył to i tak zostanie zbawiony, to jest właśnie łaska Boża czyli dar od Boga a nie z powodu czyśćca.

8. Wiec co ciebie czeka po śmierci.

Gdy uwierzyłeś w Jezusa że jest od Boga i że zmazał twoje grzechy oraz że na krzyżu usunął list dłużny i podpiął ciebie do łaski – wtedy zostaniesz zbawiony czyli twoja dusza nie zostaje w ciemności ale zostaje wyprowadzona do jasności. I tam sobie będziesz. Później gdy nadejdzie czas kiedy Jezus wróci na ziemie ( nie wróci zgładzać grzechu ) zostaną otwarte 2 księgi: – księga życia i księga  uczynków.

Gdy będziesz w księdze uczynków pójdziesz do ognia – Gdy będziesz w księdze życia zamieszkasz z Jezusem w 1000 letnim królestwie.

Mówi o tym apokalipsa rozdział 20

12 I ujrzałem umarłych – wielkich i małych –stojących przed tronem,
a otwarto księgi.
I inną księgę otwarto, która jest księgą życia.
I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
13 I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli,
i każdy został osądzony według swoich czynów.
14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia12.To jest śmierć druga – jezioro ognia.
15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

8. PODSUMOWANIE:

Kraje Chrześcijan Biblijnych to zrozumieli co chce Jezus – dlatego mają olbrzymią łaskę od Boga – bo Jezus mówił że nic beze mnie zrobić nie możecie. Dlatego kraje jak USA, ANGLIA, Australia, Korea Południowa zaczęło zyć według wiary że są świeci , według biblii że Jezus wszystko zrobił na krzyżu i cały czas się rozwijają mając pomoc od  BOGA – bo ludzie rozumieją co zrobił Jezus i w to wierzą.

Kraje jak Polska, Argentyna, Brazylia która jest uczona przez księży z Watykanu są biedne jak „mysz kościelna” gdyż wiara w Jezusa nie podłącza tych ludzi do łaski Jezusa przez złe nauczanie. Niestety ich nauczanie oparte jest aby jak najwięcej zarobić. Dlatego mamy spowiedzi, msze za umarłych które ponoć są w czyśćcu i wiele różnych sakramentów napisanych w katechizmie…..ale na zakończenie  – ci ludzie z tych biednych krajów mająca najlepszą naukę w Jezusa uciekają właśnie do tych bogatych krajów które wierzą w chrześcijaństwo biblijne….

Dlatego obudź sie i zacznij wierzyć w to iż Jezus zrobił dla Ciebie wszystko , że jesteś święty i nieskalany że to Jezus a nie TY z księżmi dojdziesz do zbawienia abyś trafił do księgi życia a nie księgi uczynków.

Jak uzdrowić Polskę – odsunąć księży nauczonych na zasadach kościoła Watykańskiego , nauczyć nauczycieli wyłożenie biblii aby nauczyli małe dzieci : ze są świeci już bez grzechu że mają w sobie część Boga aby już przestali walczyć z grzechem jak uczą księża bo nigdy nie wygrają. Dlatego św. jan przestrzega przed Nierządnicą która opanuje cały świat w złym nauczaniu aby mieć z tego profity a stolica jej jest nad 7 wzgórzami…apok. rozdział17

Dlatego – Jak żyć aby trafić do księgi życia –  zacznij wierzyć i tym żyć, że Jezus zrobił wszystko i Ciebie oświecił, że jesteś bez grzechu, święty, że jesteś pod łaską nie pod prawą i że nie ma już ofiary czyli spowiedzi i nie idziesz do czyśćca ale zostaniesz zbawiony nie przez księdza czy twoje uczynki ale przez Jezusa – a wiara w to codziennie da ci możliwość bycia w księdze życia.

Pamiętaj kościół Jezusa jest – gdzie dwóch mówi o mnie ja tam też będę – słowa Jezusa.

Pokolenia Polaków przez zmienioną naukę Watykanu  ( której zależy na zarobku przez sakramenty ) zostało wychowane pod prawem czyli samoczynnie dochodzenie do zbawienia przez wypełnianie sakramentów więc będą mieć problem po śmierci gdyż nie żyli pod łaską i szatan będzie mógł ich ocenić według prawa a jeśli nawet zostali zbawieni to mogą mieć problem z dostaniem do księgi życia czyli nie będą żyli w 1000 letnim królestwie Jezusa bo nauczono ludzi dochodzić do zbawienia przez uczynki ale księga uczynków to brak kolejnego życia.

Zainteresuje się co mówi Nowy Testament bo to twoje życie a nie księdza w Polsce który tylko robi co nauczyła go organizacja , niestety prawda jest inna i kraje biblijne to odkryły.

— UWAGA jeszcze raz –

Pamiętasz jeden z faryzeuszy mówi do Jezusa – ale my żyjemy dobrze przestrzegamy przykazań Abrahama – ale Jezus mówi że wystarczy że pomyślisz że pożądasz tą kobietę i już masz grzech i idziesz do ciemności. Tak teraz księża Watykanu uczą ludzi że jeśli nie zrobisz sakramentu zostaniesz wykluczony czyli ludzie znów żyją jak Faryzuesze wierząc że robiąc sakramenty robią to co chce Jezus. Niestety znów odsunęli Polaków od skończonego dzieła Jezusa i znów jak przed Jezusem Polacy wypełniają jakieś prawo narzucone przez Watykan.

Tylko  wiara w Jezusa że zmazał grzech i przyjecie jego nauki że jesteś święty , bez grzechu że jesteś pod łaską doprowadza ciebie że nie będziesz oceniany pod grzechem.- Kto popełniła grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży po to się objawił aby zniweczyć dzieła diabła.- 1Jan 3:8.

Tam gdzie jest łaska nie ma prawa – musisz to zrozumieć że TYLKO wiara w Jezusa ( a nie podważanie tego stosując znów dochodzenie samoczynne do zbawienia przez spowiedź, czyściec czy inne sakramenty ) daje ci zbawienie i możliwość bycia w księdze życia…

Może to teraz zrozumiesz , przecież widzisz że Papież dał nagrodę dla kobiety która zbiera pieniądze na aborcję a to oznacza że szatan już tam działa, gdyż Jezus mówił – dobre czyny pochodzą od Boga a złe od szatana.

Konrad W

 

11 marca 2018