Nie będzie dotacji na 3 dziecko, odwołanie przegrane

Nie będzie dotacji na 3 dziecko w rodzinach, odwołanie przegrane

 

Uczestnicy kampanii przegrali w Sądzie.

Prawnicy reprezentujący trzy rodziny na wyspach twierdzili przed Sądem, że polityka Rządu w Londynie jest niezgodna z prawem dotyczącym praw człowieka. Chodziło im o to iż Rząd wprowadził dotację tylko dla 2 pierwszych dzieci.

Ale sędzia orzekł, że ograniczenie ulg podatkowych i powszechnych dotacji do dwojga dzieci w rodzinie jest zgodne z prawem.

Jednakże orzeczenie sędziego Ouseleya również uznało za sprzeczne z prawem zasady dotyczące dzieci w ramach opieki nad nimi.

Przepisy te dopuszczają wyjątek od zasady dwójki dzieci w przypadku rodzin, które opiekują się dziećmi krewnych – ale tylko wtedy, gdy są trzecim lub kolejnym dzieckiem.

Rodziny, które przyjmują krewnego dziecka, a następnie mają własne dzieci, wciąż tracą na świadczeniach dotacji na dzieci, zgodnie z polityką, która weszła w życie w zeszłym roku.

Organizacja charytatywna stwierdziła, że ​​odwoła  się od decyzji sędziego o odrzuceniu jej jako naruszenia podstawowych praw człowieka do życia prywatnego i rodzinnego oraz do niedyskryminacji.

Rzecznik Departamentu Pracy i Emerytur (DWP) powiedział: „Cieszymy się, że sąd ogólnie zgadza się, że ta polityka jest zgodna z prawem.

Podczas przesłuchań w lutym prawnik rządowy James Eadie podkreślił, że polityka ma na celu „zapewnienie, że wydatki socjalne są zrównoważone, sprawiedliwe dla podatników, a jednocześnie chroniły najbardziej narażone”.

Konrad W

 

22 kwietnia 2018
Czytaj inne artykuły w dziale Prawo UK