NHS płatne dla obywateli z UE bez statutu osiedlenia po Brexit

NHS płatne dla obywateli z UE bez statutu osiedlenia po Brexit

 

Według doniesień obywatele UE w Wielkiej Brytanii będą musieli przedstawić dokumentację potwierdzającą ich prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NHS po Brexicie bez porozumienia.

Departament Zdrowia wskazał, że fundusze szpitalne powinny być przygotowane na obciążenie niektórych obywateli UE, którzy są obecnie uprawnieni do bezpłatnego leczenia „bezpośrednio po dniu wyjścia”.

Oficjalne wytyczne rządu mówią, że obywatele UE nie będą uprawnieni do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli przeprowadzą się lub odwiedzą Wielką Brytanię po Brexicie bez porozumienia.

Obywatele UE mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii kwalifikują się do bezpłatnej opieki zdrowotnej, ale tylko ci co dostaną  „status osiedleńca”.
Oznacza to, że wielu nie będzie miało dokumentacji umożliwiającej im bezpłatną opiekę.

W dokumencie przekazanym NHS Departament Zdrowia wskazał, że fundusze szpitalne powinny być przygotowane do obciążania obywateli UE, którzy są obecnie uprawnieni do bezpłatnego leczenia „bezpośrednio po dniu wyjścia”, donosiły Times.

 

Wielka Brytania ma obecnie opuścić UE 31 października, a Boris Johnson zobowiązał się do dostarczenia Brexitu z umową lub bez niej, pomimo ostrzeżeń grup kampanii, że brak porozumienia spowoduje, że obywatele UE nie będą mieli odpowiedniego statusu prawnego i będą mieli trudności z dostępem podstawowe usługi, takie jak opieka zdrowotna.

Rząd na początku tego roku uchwalił ustawodawstwo, które pozwoliło ministrom zawrzeć wzajemne umowy z innymi krajami UE, które pozwoliłyby na bezpłatne traktowanie obywateli. Ale osiągnięto niewiele porozumień, ponieważ trzeba zawrzeć porozumienia między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Oznacza to, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi rządu, że obywatele UE nie będą uprawnieni do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jeśli przeprowadzą się lub odwiedzą Wielką Brytanię po Brexit oraz ci co obecnie mieszkaja w UK i nie dostali statutu osiedleńczego.

Zgodnie z poradą dla trustów NHS mówi się, że „praktyki operacyjne” w celu zapewnienia egzekwowania „przepisów dotyczących opłat” będą musiały obowiązywać natychmiast po Brexicie, co oznacza, że ​​będą musiały wprowadzić kontrole kwalifikowalności dla obywateli UE.

Dokument mówi: „Zmiany przepisów dotyczących opłat wejdą w życie natychmiast po dniu wyjścia, jeśli nastąpi Brexit bez porozumienia. Powinieneś upewnić się, że wszelkie zmiany w swoich praktykach operacyjnych są wdrażane od tego momentu. Powinieneś ściśle współpracować z wyższym urzędnikiem odpowiedzialnym za przygotowanie do Brexitu i ich zespołami, aby upewnić się, że jesteś gotowy operacyjnie wdrożyć nowe przepisy dotyczące opłat po dniu wyjścia ”.

 

Konrad W

 

14 sierpnia 2019
Czytaj inne artykuły w dziale Czas po Brexit